Σε Δημόσια Διαβούλευση το «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας»

Σε Δημόσια Διαβούλευση το «Επιχειρηματικό Πάρκο Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας»

Ο νέος θεσμός, δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες μεμονωμένες βιομηχανικές ή μεταποιητικές μονάδες να μετεξελιχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2018 έθεσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, το σχέδιο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις προϋποθέσεις και τον τρόπο λειτουργίας του «Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης  Μονάδας (ΕΠΜΜΜ)».
Ο νέος θεσμός, που εντάσσεται στην κυβερνητική στρατηγική για την ορθολογική και αποτελεσματική οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων δίνει τη δυνατότητα σε μεγάλες μεμονωμένες βιομηχανικές ή μεταποιητικές μονάδες να μετεξελιχθούν σε Επιχειρηματικά Πάρκα.
 Μ' αυτόν τον τρόπο μεγάλες παραγωγικές μονάδες προστατεύονται από αλλαγές στις χρήσεις γης και αποκτούν τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου, στο οποίο μπορούν να μετεγκατασταθούν συναφείς δραστηριότητες της ίδιας ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης αλυσίδων αξίας.
Στην ΚΥΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του συναρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπονται ακόμη αυστηρές προϋποθέσεις για τις απαραίτητες εσωτερικές και εξωτερικές υποδομές που θα πρέπει να διαθέτει το Επιχειρηματικό Πάρκο ΜΜΜ,  ώστε να εξασφαλίζεται η άρτια διασύνδεσή του με οδικά, ενεργειακά και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, εκτός από την ύπαρξη ζώνης πρασίνου, απαραίτητες ελάχιστες υποδομές για τη λειτουργία του ΕΠΜΜΜ είναι η κατασκευή Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων ή η σύνδεση με τη Μονάδα Καθαρισμού Αποβλήτων του οικείου Δήμου, καθώς και η κατασκευή Μονάδας Εναπόθεσης - Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Με δεδομένη τη στρατηγική προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομίας  για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών, τα Επιχειρηματικά Σχέδια για τη δημιουργία ΕΠΜΜΜ θα πρέπει να περιλαμβάνουν εμπεριστατωμένη μελέτη για τις αναμενόμενες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της επένδυσης, για τις επιπτώσεις στις επιχειρήσεις και την οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή.
Η θεσμοθέτηση του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας  ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του βιομηχανικού και επιχειρηματικού κόσμου.


www.worldenergynews.gr


Eleni Α