ΡΑΕ: Έκδοση νέας πιστοποίησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως ΔΣΜ διαχωρισμένης ιδιοκτησίας

ΡΑΕ: Έκδοση νέας πιστοποίησης της ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως ΔΣΜ διαχωρισμένης ιδιοκτησίας
Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στη ΡΑΕ την 1-3-2017 ενόψει του διαχωρισμού της από την ΔΕΗ ΑΕ.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εξέδωσε νέα πιστοποίηση στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ ως Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) διαχωρισμένης ιδιοκτησίας, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση της σήμερα (20/6) η ΡΑΕ.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται «με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217998/01.03.2017 η εταιρεία ΑΔΜΗΕ ΑΕ κατέθεσε στη ΡΑΕ αίτηση νέας Πιστοποίησής της, ως Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) διαχωρισμένης ιδιοκτησίας και υπό τη συνθήκη της απόκτηση ελέγχου από πρόσωπο τρίτης χώρας.
Η ΡΑΕ με την Απόφαση 267/2017 στις 29/3/2017, προχώρησε σε προκαταρκτική πιστοποίηση της εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ως ΔΣΜ Διαχωρισμένης Ιδιοκτησίας, όπως ορίζει ο ν. 4001/2011, ορίζοντας τη διασφάλιση της συμμόρφωσης de jure και de facto με τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 11 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ και των άρθρων 110 και 114 του ν. 4001/2011.
Όπως προβλέπει η Οδηγία 2009/72/ΕΚ, η ΡΑΕ κοινοποίησε αμελλητί την Απόφαση 267/2017 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εκφέρει Γνώμη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το υπ. αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-222133/31.05.2017 έγγραφο της, ενημέρωσε την ΡΑΕ για την Γνώμη της όσον αφορά την Πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ.
Στην συνέχεια, η ΡΑΕ με την Απόφαση 475/2017 στις 09.06.2017και λαμβάνοντας υπόψη την Γνώμη της Επιτροπής καθώς και τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που είχαν ήδη υλοποιηθεί (άρθρο 14 του ν.4467/2017, άρθρο 102 του ν.4427/2017) προχώρησε στην τελική πιστοποίηση της ΑΔΜΗΕ ως ΔΣΜ διαχωρισμένης ιδιοκτησίας, τονίζοντας τη διασφάλιση της συμμόρφωσης de jure και de facto με τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 11 της Οδηγίας και των άρθρων 110 και 114 του ν. 4001/2011, ενώ έθεσε συγκεκριμένους όρους για τη συμμόρφωση της ΑΔΜΗΕ ΑΕ στο πλαίσιο της Απόφασης Πιστοποίησης.
Τονίζεται, πως η παραβίαση οποιαδήποτε όρου της Απόφασης 475/2017, θεωρείται ότι έχει ιδιαζόντως σοβαρό χαρακτήρα και δύναται να επισύρει μέχρι και την άρση της πιστοποίησης».

www.worldenergynews.gr

panagiotis