Ανανεώσιμες

Πλεονασματικός για το 2021 ο ΕΛΑΠΕ 117,4 εκατ. - Επιβεβαίωση του WEN

Πλεονασματικός για το 2021 ο ΕΛΑΠΕ 117,4 εκατ. - Επιβεβαίωση του WEN
Ο ΕΛΑΠΕ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα εμφανίζεται πλεονασματικός στο τέλος του 2021 κατά 117,49 εκατ. ευρώ

Η ιλιγγιώδης αυξητική πορεία της τιμής του CO2 δημιουργεί θετική επίπτωση στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ που διαχειρίζεται ο ΔΑΠΕΕΠ.

Ο ΕΛΑΠΕ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα εμφανίζεται πλεονασματικός στο τέλος του 2021 κατά 117,49 εκατ. ευρώ. Ενώ τα έσοδα από τα δικαιώματα εκπομπής αερίου του θερμοκηπίου παρουσιάζουν μια συνεχή αυξητική πορεία και εκτιμάται ότι στο τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τα 770 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από το Δελτίο Ειδικου Λογαριασμού ΑΠΕ του ΔΑΠΕΕΠ για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Οι εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ για την πορεία του ΕΛΑΠΕ γίνονται με βάση τις εξής παραδοχές:

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2021 είναι 1.551 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 640 MW για τα Αιολικά, 884 MW για τα Φωτοβολταϊκά, 10 MW για τα ΜΥΗΣ, 15 MW για τη Βιομάζα και 2 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Η εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2021 γίνεται 42 €/tn.

Η Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς για το έτος 2021 λαμβάνεται ως 56 €/MWh.

Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2021. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -4,5 €/MWh.

Έχει συμπεριληφθεί Χρέωση Προμηθευτή 2 €/MWh ως εισροή του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων ΛΓ_2. Όσον αφορά στην έκτακτη εισφορά 6% επί των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας κατά το 2020, έχει συμπεριληφθεί ως θετική συνιστώσα του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων ΛΓ_2. για το 2021.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ ο ειδικός λογαριασμός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για το σύνολο της επικράτειας το 2021 θα διαμορφωθεί ως εξής:

12_9.JPG

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το Δελτίο
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης