Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Αναλυτικά τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής :



78_7.JPG








www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης