Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Απριλίου 2022 (διορθωτική)

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Απριλίου 2022 (διορθωτική)
Η κάθε τιμή ανά τεχνολογία
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Απρίλιο 2022 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

50_4.JPG


www.worldenergynews.gr


Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης