Απόψεις

EU Taxonomy: O κίνδυνος να σημάνει το τέλος πολλών βιομηχανιών - της Α.Μ.Ασημαμακοπούλου

EU Taxonomy: O κίνδυνος να σημάνει το τέλος πολλών βιομηχανιών - της Α.Μ.Ασημαμακοπούλου

Άρθρο της Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου, με την ιδιότητα ευρωβουλευτή στο Εuractiv

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στο σχεδιασμό των λεπτομερειών της ταξινόμησης της ΕΕ επισημαίνει σε άρθρο της στο Euractiv η ευρωβουλευτής της ΝΔ. Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου.

Όπως αναφέρει:
"Το έτος 2020 ήταν έτος μαζικής αλλαγής. Ενώ γιορτάσαμε το πέμπτο έτος της Συμφωνίας του Παρισιού, μια παγκόσμια πανδημία επέφερε καταστροφικές συνέπειες για την ευημερία και τις οικονομίες μας.
Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε την πανδημία και ετοίμασε την ανάκαμψη μετά το COVID, σχεδίασε την «Ανοικτή στρατηγική αυτονομία» ως βάση για την επανεκτίμηση των παγκόσμιων σχέσεών της και της βιομηχανικής ηγεσίας της.
Ο κρίσιμος τομέας πρώτων υλών έσπευσε να συσπειρώσει αυτή τη στρατηγική, τονίζοντας τον ουσιαστικό του ρόλο στις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις για να ηγηθεί της οικονομικής ανάκαμψης μετά το COVID.
Πατάλληλα η ευρωπαϊκή παραγωγή δεν μπορεί να ισορροπήσει με την αυξανόμενη ζήτηση πρώτων υλών και ο έντονος παγκόσμιος ανταγωνισμός συνεχίζει να απειλεί τη βιομηχανία καθώς κινδυνεύει να αυξήσει την εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές στρατηγικών υλικών.

Πρόσφατες πρωτοβουλίες όπως το Σχέδιο Δράσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες και η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πρώτων Υλών, είναι ενθαρρυντικές και αξιέπαινες.
Ωστόσο, ορισμένα από τα προτεινόμενα νέα μέσα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία αποσκοπούν στην επιτάχυνση της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα, δεν ενισχύουν τη στρατηγική αυτονομία και ανθεκτικότητα.
Η ταξινόμηση της ΕΕ είναι γεμάτη αντιφάσεις. Αν και θα μπορούσε ενδεχομένως να αλλάξει το παιχνίδι για τις βιομηχανίες υψηλής έντασης ενέργειας και μεταλλουργίας που εκτίθενται σε μεγάλο βαθμό στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, τα πρόσφατα εγκριθέντα κριτήρια για την υποστήριξη αυτών των τομέων θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα.
Αντί να συμβάλει στην υλοποίηση της μετάβασης προς τη βιωσιμότητα, η ταξινόμηση όπως παρουσιάζεται σήμερα υπονομεύει αυτήν την προσπάθεια.
Τα προτεινόμενα σχέδια, κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων, σχετικά με τα κριτήρια μετριασμού και προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής δεν επιτυγχάνουν στρατηγικούς στόχους για τις «δύσκολες» βιομηχανίες και ιδίως για τη βιομηχανία αλουμινίου υψηλής έντασης ηλεκτρισμού.
Ο μεγάλος αριθμός σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι απειλές αποκλεισμού από τα κράτη μέλη, που καθυστέρησαν την τελική πρόταση των κανόνων εφαρμογής, δείχνουν σαφώς πόσο ακατάλληλες είναι οι κατ 'εξουσιοδότηση πράξεις.
Η προσέγγιση και τα κατώτατα όρια ενός μεγέθους δεν λαμβάνουν υπόψη τις παγκόσμιες, συστημικές και τομεακές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Αναποτελεσματικό σχέδιο

Ούτε διαφοροποιεί ούτε ανταμείβει τους Ευρωπαίους παίκτες, το σχέδιο αυτό, που έχουν υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα και είναι ήδη πρωτοπόροι στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη διαδικασία παραγωγής τους.
Αυτό που έχει σχεδιάσει η Επιτροπή είναι, ως έχει, ένα αναποτελεσματικό σχέδιο για τη στήριξη των Ευρωπαίων παραγωγών στις προσπάθειές τους να μεταβούν προς τη βιωσιμότητα.
Αντίθετα, τιμωρεί τις στρατηγικές βιομηχανίες που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα πλήρως απαλλαγμένο από τον άνθρακα ενεργειακό δίκτυο λόγω διαφορετικών εθνικών ενεργειακών μιγμάτων, στερώντας τους αξιόπιστες χρηματοδοτικές οδούς για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα.
Η ικανότητα των πρωτογενών παραγωγών αλουμινίου να πληρούν τα προτεινόμενα όρια 100 gCO2 / kWh και 270 gCO2 / kWh για την περιεκτικότητα σε άνθρακα, της ηλεκτρικής ενέργειας, που καταναλώνουν εξαρτάται αυστηρά από τη γεωγραφική τους θέση.
Μόνο οι παραγωγοί με πρόσβαση σε τεράστιους όγκους πυρηνικής ή υδροηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να ικανοποιήσουν μια τέτοια απαίτηση.
Στην ΕΕ των 27, θα ήταν ένας ελάχιστος αριθμός χυτηρίων από τα 13 που λειτουργούν ακόμη, τα οποία έχουν ετήσια χωρητικότητα περίπου 2 εκατομμυρίων τόνων.
Σε σύγκριση, η αναφερόμενη κινεζική πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ανέρχεται σε 14 εκατομμύρια τόνους και η περιεκτικότητα σε άνθρακα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας υπερβαίνει τα 600 g / kWh (εξακολουθεί να βασίζεται σε άνθρακα, παρά την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας).
Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες με ισχυρή βιομηχανική βάση και σημαντικό μερίδιο της πρωτογενούς παραγωγής αλουμινίου, όπως η Ελλάδα, η Γερμανία, οι Κάτω Χώρες, η Ρουμανία και η Σλοβενία, η δυναμική εκπομπών CO2 της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, (ωστόσο, πολύ χαμηλότερη από την Κίνα).

Επομένως, οι παραγωγοί αλουμινίου σε αυτές τις χώρες αποκλείονται αυτόματα από τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ταξινόμηση της ΕΕ.
Επιπλέον, πιθανότατα θα απαιτείται συμμόρφωση με την ταξινόμηση της ΕΕ για να έχουν πρόσβαση οι εταιρείες σε δημόσια χρηματοδότηση.
Οι παραγωγοί αλουμινίου κινδυνεύουν να μην μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις για να συνεχίσουν τη μετάβαση προς την αειφορία, παρά το ότι έχουν αποτύπωμα άνθρακα που είναι περίπου 50% χαμηλότερο από τον παγκόσμιο μέσο όρο και τρεις φορές χαμηλότερο από αυτό της Κίνας.

Τελική πρόταση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την αναβολή της τελικής πρότασης των κριτηρίων ταξινόμησης για να καθορίσει τους όρους για την επιτάχυνση της προμήθειας πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και την ενθάρρυνση των επενδύσεων για την επίτευξη τέτοιων ορίων.
Πρέπει να διευκολύνει, αντί να παρεμποδίζει, την απανθρακοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανικών διεργασιών, ιδίως κατά τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη.
Πώς μπορεί η Ευρώπη να έχει μια ακμάζουσα βιομηχανία αλουμινίου χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα όταν η ταξινόμηση της Επιτροπής την στραγγαλίζει και το κινεζικό ντάμπινγκ οδηγεί σε μεγαλύτερη διαρροή άνθρακα;
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε ελαφρώς.
Πρέπει να υπερασπιστούμε τη βιομηχανική μας ηγεσία και να δημιουργήσουμε το περιβάλλον εντός του οποίου οι στρατηγικές βιομηχανίες μας μπορούν να ανταγωνιστούν διεθνώς και να τις προστατεύσουμε από πρακτικές που είναι άδικες για αυτές και το περιβάλλον.
Δεν έχει νόημα, το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να επιτρέψει σε στρατηγικούς τομείς όπως η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων να συρρικνωθεί αναπόφευκτα, λόγω των υψηλότερων φιλοδοξιών μείωσης των εκπομπών - παρά την τεράστια προβλεπόμενη αύξηση της παγκόσμιας και εντός της  ΕΕ ζήτησης.
Ωστόσο, είναι ο δρόμος που ακολουθεί η Επιτροπή. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι προσπάθειές για μείωση των εκπομπών δεν υπονομεύονται από τρίτες χώρες με χαμηλότερες φιλοδοξίες.
Η ΕΕ ηγείται της διεθνούς δράσης για το κλίμα, αλλά η αλλαγή του κλίματος δεν αποτελεί πρόβλημα της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και οποιαδήποτε σχετική πολιτική πρέπει να ενσωματώσει πλήρως τη διεθνή διάσταση.
Η εισαγωγή νέων φιλόδοξων στόχων μείωσης των εκπομπών για το 2030 και υψηλότερες τιμές άνθρακα χωρίς επαρκή προστασία έναντι διεθνών αντιπάλων - κάτι που υπερβαίνει τα μέτρα προσαρμογής στα σύνορα άνθρακα - θα βλάψει μόνο την ευρωπαϊκή βιομηχανία.
Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας η ταξινόμηση της ΕΕ, και γενικότερα, η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ, να γίνουν μέσα για την προώθηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, αποτρέποντας ταυτόχρονα τη διαρροή άνθρακα και επενδύσεων.
Τέλος, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο σχεδιασμό των λεπτομερών κανόνων και κριτηρίων για την ταξινόμηση της ΕΕ;
Πώς μπορούν οι αλλαγές με θεμελιώδεις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία να είναι αποκλειστική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Αυτό είναι απαράδεκτο.
Το μήνυμά μας πρέπει να είναι δυνατό και ξεκάθαρο: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει στο σχεδιασμό των λεπτομερειών της ταξινόμησης της ΕΕ και είναι σαφές ότι το τρέχον σχέδιο κατ 'εξουσιοδότηση πράξεων δεν είναι ρεαλιστικό".

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης