Περιβάλλον

Γαλλία: Οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Γαλλία: Οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
Τι έδειξαν τα πρώτα stress test των τραπεζών για το κλίμα

Οι γαλλικές τράπεζες και ασφαλιστικές θα πρέπει να επιταχύνουν την ανταπόκρισή τους στην κλιματική αλλαγή, ανακοίνωσε η Τραπεζική ρυθμιστική αρχή της Γαλλίας, αφού δημοσίευσε τα πρώτα stress test των τραπεζών για το κλίμα.
Άλλές χρηματοοικονομικές αρχές σε όλο τον κόσμο θα διεξάγουν επίσης παρόμοιες δοκιμές για να μειώσουν τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στις οικονομίες. Οι τράπεζες και άλλες χρηματοοικονομικές εταιρείες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν στους επενδυτές τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στους ισολογισμούς τους σύμφωνα με τους προτεινόμενους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ACPR, το τραπεζικό εποπτικό σκέλος της Τράπεζας της Γαλλίας, πραγματοποίησε ένα εθελοντικό πιλοτικό τεστ σε εννέα τράπεζες και 15 ασφαλιστικές- που αντιπροσωπεύουν σχεδόν όλους τους αντίστοιχους τομείς τους - για να μετρήσει την ανθεκτικότητα σε κοινά "σενάρια", όπως μια αργή αντίδραση στην κλιματική αλλαγή.
Καλύπτει μια περίοδο 30 ετών από το 2020 έως το 2050, εξετάζοντας τους κινδύνους από τη "μετάβαση" ή τη μετάβαση από τη ρύπανση σε πιο φιλικά προς το κλίμα περιουσιακά στοιχεία και από φυσικούς κινδύνους όπως πυρκαγιές και πλημμύρες.

Κίνδυνοι μετάβασης

Η αρχή διαπίστωσε ότι τα ανοίγματα των εταιρειών σε κινδύνους μετάβασης ήταν «μάλλον μέτρια», αλλά η αναμενόμενη αύξηση των απαιτήσεων και των ασφαλίστρων για ορισμένους κινδύνους ήταν ιδιαίτερα αισθητή.
Υπάρχουν επίσης αβεβαιότητες σχετικά με το πόσο γρήγορα θα ξεδιπλωθεί η κλιματική αλλαγή και τα κενά των δεδομένων, ανέφερε η ανακοίνωση

"Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, τα τραπεζικά ιδρύματα και οι ασφαλιστικές πρέπει τώρα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ενσωματώνοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή στη διαδικασία εκτίμησης χρηματοοικονομικών κινδύνων", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρώτος αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας, Denis Beau.
Τα αποτελέσματα δεν θα έχουν αντίκτυπο στο πόσα κεφάλαια πρέπει να κατέχουν σήμερα οι χρηματοοικονομικές εταιρείες και δεν θα υπάρξουν συγκεκριμένες ενέργειες παρακολούθησης.
"Ο στόχος της άσκησης ήταν .. να τονώσει τη σκέψη, την ανάλυση και να προωθήσει μια καλύτερη ενσωμάτωση των κλιματικών κινδύνων στη διαχείριση κινδύνων στις επιχειρήσεις", δήλωσε ο Beau.

Η Γαλλική Τραπεζική Ομοσπονδία, ανακοίνωσε ότι τα αποτελέσματα έδειξαν την ανθεκτικότητα των γαλλικών τραπεζών, με σχετικά μέτρια ανοίγματα σε τομείς όπως ορυχεία, το πετρέλαιο και η γεωργία.
Η Τράπεζα της Γαλλίας φιλοξενεί τη γραμματεία του Δικτύου για το Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, μια ομάδα κεντρικών τραπεζών που δημιουργεί βέλτιστες πρακτικές για τη ρύθμιση των τραπεζικών κινδύνων από την κλιματική αλλαγή.
Το επόμενο τεστ του ACPR έχει προγραμματιστεί για το 2023/2024.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης