Περιβάλλον

ΟΗΕ: 215 - 387 δισ. δολ. το κόστος των επενδύσεων για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

ΟΗΕ: 215 - 387 δισ. δολ. το κόστος των επενδύσεων για την αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής

Τεράστια χρηματικά ποσά (πιο πολλά από τις εκτιμήσεις) απαιτούνται για την προσαρμογή του κόσμου στις νέες συνθήκες κλίματος, σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) δημοσίευσε πρόσφατα την ετήσια Έκθεσή του για το Κενό Προσαρμογής της ανθρωπότητας στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή και αποκαλύπτει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα χρειαστούν περισσότερα χρήματα (από 215 μέχρι 387 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως αυτή τη δεκαετία) από όσα δείχνουν οι εκτιμήσεις.

Η έκθεση παρέχει μια περίπλοκη, αλλά εποικοδομητική κατανόηση της απαιτούμενης επένδυσης, ξεκινώντας από το εντυπωσιακό έλλειμμα που υπάρχει σήμερα.

Σύμφωνα με το UNEP, «Οι χρηματοδοτικές ανάγκες προσαρμογής είναι 10 έως 18 φορές μεγαλύτερες από τις τρέχουσες διεθνείς ροές δημόσιας χρηματοδότησης προσαρμογής και τουλάχιστον 50% υψηλότερες από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως».

Τα 2 διαφορετικά ποσά που προκύπτουν από την έκθεση του UNEP

Δεν υπάρχει μία αξιολόγηση της επένδυσης που απαιτείται για την προσαρμογή, αλλά δύο και μάλιστα έχουν σημαντικά διαφορετικά στοιχεία.

Το πρώτο είναι το «μοντελοποιημένο» κόστος προσαρμογής, το οποίο βασίζεται σε μια «ανάλυση της προσαρμογής που απαιτείται για τη μείωση των αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων, σε σχέση με μια περίοδο αναφοράς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος χρηματοδότησης».

Το UNEP ανεβάζει αυτή την απαίτηση επένδυσης κόστους στα 215 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για αυτή τη δεκαετία.

Το δεύτερο είναι οι «χρηματοδοτικές ανάγκες προσαρμογής της χώρας». Αυτές αναφέρονται στους «οικονομικούς πόρους που απαιτούνται από τις χώρες από διεθνείς και εγχώριες πηγές» για την εφαρμογή εθνικών σχεδίων προσαρμογής.

Αυτή η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει την εκτίμηση των ίδιων των χωρών για το κόστος των προγραμμάτων προσαρμογής, καθώς και τις συγκεκριμένες ανάγκες προσαρμογής που έχουν εντοπίσει οι χώρες.

Το UNEP λέει ότι αυτό το ποσό είναι σχεδόν διπλάσιο από το κόστος του μοντέλου, στα 387 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως αυτή τη δεκαετία.

Εξετάζοντας τους αριθμούς, η μεγαλύτερη διάκριση μεταξύ μοντελοποιημένου κόστους και χρηματοοικονομικών αναγκών γίνεται σε περιφερειακή βάση.

111_7.jpgΣύγκριση του μοντελοποιημένου κόστους προσαρμογής σε Λ. Αμερική, Ασία και Αφρική

Το μοντελοποιημένο κόστος προσαρμογής της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής στην κλιματική αλλαγή είναι σχεδόν διπλάσιο από το ποσό που οι χώρες αυτής της περιοχής λένε ότι χρειάζονται.

Από την άλλη πλευρά, οι χώρες της Νότιας Ασίας αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερο από το διπλάσιο από αυτό που δείχνει το κόστος του μοντέλου.

Τόσο το μοντελοποιημένο κόστος όσο και οι χρηματοοικονομικές ανάγκες υποδεικνύουν ότι η Ανατολική Ασία θα απαιτήσει τα περισσότερα, ή περίπου το 40%, όλων των επενδύσεων προσαρμογής μεταξύ 2020 και 2030.

Ωστόσο, αυτό διαφέρει σημαντικά από τις ροές χρηματοδότησης προσαρμογής σήμερα.
Η υποσαχάρια Αφρική λαμβάνει επί του παρόντος το μεγαλύτερο μερίδιο (περίπου 30%) αυτής της επένδυσης.

112_2.jpg


2 βασικά σημεία της έκθεσης του UNEP για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής

Η έκθεση του UNEP για το κενό προσαρμογής περιλαμβάνει 2 άλλα βασικά σημεία για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής από τώρα έως το 2030.

Το πρώτο αφορά τις σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες προσαρμογής ανά επίπεδο εισοδήματος της χώρας. Όπως σημειώνει η έκθεση, οι χώρες ανώτερου και χαμηλού μεσαίου εισοδήματος έχουν το υψηλότερο «απόλυτο κόστος» για την προσαρμογή.

Ωστόσο, οι επενδυτικές απαιτήσεις προσαρμογής των πλουσιότερων χωρών είναι σχετικά χαμηλές όταν αντιμετωπίζονται ως μερίδιο των επιπέδων απόλυτου εισοδήματός τους (μόνο 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για το χαμηλότερο-μεσαίο εισόδημα και 0,5% του ΑΕΠ για τις χώρες ανώτερου μεσαίου εισοδήματος).

Οι χώρες χαμηλού εισοδήματος, παρά τις απολύτως μικρότερες ανάγκες τους, έχουν πολύ υψηλότερο επενδυτικό βάρος προσαρμογής ως ποσοστό του ΑΕΠ στο 3,5%. Αυτό καθιστά ακόμη πιο σημαντική τη διεθνή υποστήριξη για τέτοιες προσπάθειες.

Το δεύτερο σημείο είναι ότι οι επενδύσεις προσαρμογής απαιτούνται συνεχώς για το άμεσο μέλλον.

 

Υποχρέωση για επενδύσεις στην κλιματική αλλαγή και μετά το 2050

Ακόμα κι αν φτάσουμε στις καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2050, οι επιπτώσεις των ακόμα υψηλών επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα είναι αισθητές για δεκαετίες.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να επενδύσουμε όχι μόνο στις απαιτήσεις προσαρμογής που είναι εμφανείς σήμερα, αλλά και σε αυτές που θα ανακαλύψουμε τα επόμενα χρόνια.

Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνονται, η προσαρμογή δεν θα είναι προαιρετική. και δεν θα γίνει ούτε η προσαρμογή της χρηματοδότησης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης