Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Δημοσίευση Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών για το 2020

ΔΑΠΕΕΠ: Δημοσίευση Ενεργειακού Μείγματος Προμηθευτών για το 2020
Το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που δεν έκαναν χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης ταυτίζεται με το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας

Δημοσιεύτηκε το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που διαφοροποιούνται από το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας με την χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης. Το Ενεργειακό Μείγμα των Προμηθευτών που δεν έκαναν χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης ταυτίζεται με το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα της χώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν.4001/2011 κάθε Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας οφείλει να παρέχει στον πελάτη του στοιχεία σχετικά με τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο, καθώς και πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του Προμηθευτή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης