Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

Φωτοβολταϊκά δίπλα στις βιομηχανίες - Νέες δυνατότητες για τις κορεσμένες Κρήτη και Κυκλάδες

Φωτοβολταϊκά δίπλα στις βιομηχανίες - Νέες δυνατότητες για τις κορεσμένες Κρήτη και Κυκλάδες
Επικαιροποιείται το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ
Τη διευκόλυνση των βιομηχανικών επιχειρήσεων στην προσπάθεια τους να μειώσουν το ενεργειακό κόστος εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά που θα λειτουργούν με ενεργειακό συμψηφισμό, ακόμα και σε χώρους εκτός των εγκαταστάσεών τους προβλέπει η τροπολογία για τις ΑΠΕ που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος- Ενέργειας Κώστας Σκρέκας.

Με την ίδια νομοθετική παρέμβαση επικαιροποιείται το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών της ΡΑΕ για την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ, προκειμένου να εναρμονιστεί με το σχέδιο για το νέο καθεστώς των διαγωνισμών που έχει στείλει το υπουργείο προς έγκριση στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κορεσμένες περιοχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες μέχρι να καλυφθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, διαμορφώνεται νέο προγραμμα για μικρά Φ/Β στα σπίτια κλπ.

Αναλυτικά τι περιέχει η τροπολογία

Συγκεκριμένα η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών φωτοβολταϊκής παραγωγής με net metering μακριά από την εγκατάσταση της κατανάλωσης. Στόχος είναι να επιλυθεί το πρόβλημα εύρεσης χώρου για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ., ιδίως φωτοβολταϊκών, κοντά στις βιομηχανίες και τις επιχειρήσες με υψηλή κατανάλωση ηλεκτρισμού. Αυτόα ενδέχεται να αποτελέσει και μια ικανή πρϋπόθεση για την ανάπτυξη των PPAs.
Παράλληλα αυξάνεται το όριο ισχύος, προκειμένου επιχειρήσεις με σημαντικές καταναλώσεις να μπορούν να λειτουργήσουν έναν μεγαλύτερο σταθμό αυτοπαραγωγής μεγάλης ισχύος, ενώ αντιμετωπίζεται το πρόβλημα περιορισμού του δικαιώματος μεταβίβασης σταθμών Α.Π.Ε. μικρής ισχύος, το οποίο επιτρεπόταν μόνο μετά την έναρξη λειτουργίας τους, Πλέον θα μπορούν να μεταβιβάζοναι πριν την έναρξη λειτουργίας, με την προϋπόθεση ότι έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Επίσης διαμορφώνεται Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες (άρθρο 4), ενώ με δίνεται δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α να κατασκευάζουν δίκτυα μέσης τάσης (<50kV), τα οποία θα αφορούν αποκλειστικά ομάδες παραγωγών που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινών υποδομών και στα οποία δεν συνδέονται καταναλωτές (άρθρο 5)

Ταυτόχρονα εξορθολογίζονται, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, οι υπέρμετρα δυσμενείς έννομες συνέπειες που παράγονταν από την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων στον ΔΑΠΕΕΠ ή στον ΔΕΔΔΗΕ, σχετικά με την καταβολή επενδυτικής ενίσχυσης από τους κατόχους των σταθμών. ( άρθρο 6)

Τα κορεσμένα δίκτυα

Με το προτεινόμενο άρθρο 7, αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της περιορισμένης ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών στο κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, καθώς αυξάνεται το περιθώριο ανάπτυξής τους , μέχρι της εξάντλησης συνολικής ισχύος 86 MW και μέχρι την έκδοση απόφασης άρσης κορεσμού. Το μέτρο αυτό δεν περιλαμβάνει τις ενεργειακές κοινότητες και αφορά σε συγκεκριμένες κατηγορίες Φ/Β σταθμών. Ανάλογα περιθώρια ανάπτυξης Φ/Β αλλά μέχρι της εξάνλησης ισχύος 45 MW δίνεται και για τις Κυκλάδες στο διασυνδεδμένο δίκτυο (σύμπλεγμα Πάρου- Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Ανδρος, Τήνος)

Εξάλλου στην Κρήτη για τους Φ/Β σταθμούς της παρ1 του άρθρου 14Α ν.3468/2006 δίνεται δυνατότητα εγκατάστασης νέων μονάδων μέχρι της εξάντλησης ισχύος 180 MW, ενώ 30 MW δίδονται για τις ενεργειακές κοινότητες

Το άρθρο 8 αναπροσαρμόζει το θεσμικό Πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών για την λειτουργική ενίσχυση των σταθμών ΑΠΕ, εναρμονιζόμενο κατ’ αυτό τον τρόπο με την την επικείμενη έγκριση της πρότασης του υπουργείου, η οποία έχει κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Επίσης, αποσαφηνίζονται οι τιμές αποζημίωσης Φ/Σ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και εισάγονται οι αναγκαίες διευκρινίσεις, ώστε να μπορέσει να εφαρμοστεί το άρθρο 99 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), καθώς προέκυψε ζήτημα ερμηνείας κατά την πρώτη εφαρμογή του, στην τιμολόγηση της παραγωγής για τον μήνα Αύγουστο.Παράλληλα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη καταβολής από πλευράς των παραγωγών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των χρημάτων που οφείλουν να επιστρέψουν στον Δ.Α.Π,Ε.Ε.Π. και κατ’ επέκταση στον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε. (ΕΛ.Α.Π.Ε.), στο Πλαίσιο της σύμβασης λειτσυργικής ενίσχυσης, καθώς το άρθρο 10 δεν προβλέπει δυσμενείς συνέπειες για τους παραγωγούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι δεν επιστρέφουν στον Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. το ποσό της διαφορικής προσαύξησης, όταν αυτό είναι αρνητικό, στο πλαίσιο της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης