Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για την περίοδο κάλυψης εγγυήσεων από 01.10.2021 έως και 31.03.2022

ΔΑΠΕΕΠ: Πίνακας Ποσών Εγγύησης για την περίοδο κάλυψης εγγυήσεων από 01.10.2021 έως και 31.03.2022
H περίοδος κάλυψης των εγγυήσεων είναι από 01.10.2021 έως και 31.03.2022
Σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021) για την παροχή εγγυήσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, και σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ 662/26.08.2021, ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης για την Περίοδο Κάλυψης Εγγυήσεων από 01.10.2021 έως και 31.03.2022, έχει ως ακολούθως:

54_5.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης