Ανανεώσιμες

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Σεπτεμβρίου 2021

ΔΑΠΕΕΠ: Η Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Σεπτεμβρίου 2021
Πρόκειται για την Διορθωτική Μηνιαία Εκκαθάριση των ΣΕΔΠ
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2021 στο πλαίσιο της Διορθωτικής Μηνιαίας Εκκαθάρισης των ΣΕΔΠ υπολογίσθηκε ως εξής:

6777_3.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης