Αναρτήθηκαν στο πληροφοριακό σύστημα οι Ειδοποιήσεις Πληρωμής  για την επιστροφή στον ΕΛΑΠΕ του ποσού της Διαφορικής Προσαύξησης για την πρώτη περίοδο έως Αύγουστο 2021, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ.

Οι κατοχοι σταθμών παραγωγής ΑΠΕ με Σύμβασεις Διαφορικης Προσαύξησης (ΣΕΔΠ), καλούνται να επιστρέψουν την αρνητική Διαφορικη προσαυξηση στον ΕΛΑΠΕ μεσω τραπεζικης συναλλαγης. Η εφαρμογή που τέθηκε σε ισχύ μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ , δίνει με απλοποιημένο τρόπο (
RF συναλλαγής ) την δυνατότητα επιστροφής. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι η Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας τίθενται σε ισχύ τα προβλεπόμενα στο 
Άρθρο 69 του Ν. 4843/2021.

www.worldenergynews.gr