Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες

Πράσινο υδρογόνο η μεγάλη προτεραιότητα με κονδύλια μέχρι 50 δισ - To μέλλον του White Dragon

Πράσινο υδρογόνο η μεγάλη προτεραιότητα με κονδύλια μέχρι 50 δισ - To μέλλον του White Dragon
Η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τριών μεγάλων διαδρόμων εισαγωγής υδρογόνου μέσω της Μεσογείου, της Βόρειας Θάλασσας και, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, μέσω της Ουκρανίας
Σχετικά Άρθρα

Αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων και επιτάχυνση της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια της Ευρώπης περιλαμβάνει το σχέδιο REPowerEU, το οποίο μεταξύ άλλων δίνει έμφαση στο υδρογόνο, στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με την Κομισιόν, το «πράσινο» υδρογόνο θα είναι το κλειδί για την αντικατάσταση του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του πετρελαίου σε βιομηχανίες και μεταφορές. Το REPowerEU θέτει ως στόχο την παραγωγή 10 εκατ. τόνων πράσινου υδρογόνου και την εισαγωγή 10 εκατ. τόνων «πράσινου» υδρογόνου ως το 2030.

Καταρχάς για την επιτάχυνση των έργων υδρογόνου, προβλέπονται πόροι 200 εκατ. ευρώ (Horizon Europe) για έρευνα ενώ άμεσα αναμένεται δημοσίευση δύο κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τον ορισμό και την παραγωγή του ανανεώσιμου υδρογόνου. Επιπλέον, σύμφωνα με την Κομισιόν, η αξιολόγηση των πρώτων σημαντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος για το υδρογόνο , στα οποία περιλαμβάνονται και ελληνικά projects όπως το White Dragon θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού.

Πάντως, για την προώθηση του υδρογόνου η Επιτροπή:
• καλεί τη βιομηχανία να επιταχύνει τις εργασίες για την παραγωγή υδρογόνου, τις υποδομές και τις συσκευές τελικής χρήσης
• θα υποβάλλει τακτικά έκθεση, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, αρχής γενομένης από το 2025, σχετικά με τη χρήση πράσινου υδρογόνου σε
βιομηχανία και μεταφορές.

Oι προϋπολογισμοί και οι 3 διάδρομοι

H διασυνοριακή υποδομή υδρογόνου βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα . Γι΄ αυτό οι συνολικές επενδυτικές ανάγκες για βασικές κατηγορίες υποδομών υδρογόνου εκτιμάται ότι είναι της τάξης των 28 με 38 δισ. ευρώ για τους εσωτερικούς αγωγούς της ΕΕ και 6 με 11 δισεκατομμύρια για την αποθήκευση, συνολικά δηλαδή τα κονδύλια μπορεί να φτάσουν και τα 50 δισ.

Για τη διευκόλυνση της εισαγωγής έως και 10 εκατομμυρίων τόνων «πράσινου» υδρογόνου, η Επιτροπή θα υποστηρίξει την ανάπτυξη τριών μεγάλων διαδρόμων εισαγωγής υδρογόνου μέσω της Μεσογείου, της Βόρειας Θάλασσας και, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, μέσω της Ουκρανίας. Άλλες μορφές υδρογόνου, που δεν παράγονται από ορυκτά καύσιμα, κυρίως πυρηνικής βάσης, αναμένεται επίσης να παίξουν ρόλο στην υποκατάσταση του φυσικού αερίου.

Για την προώθηση του πράσινου υδρογόνου η Κομισιόν θα προσφέρει συμβόλαια στη βιομηχανία και συγκεκριμένη χρηματοδότηση από το Ταμείο Καινοτομίας, με τη χρήση εσόδων από τους ρύπους.

Οι εφαρμογές στην βιομηχανία

Επίσης, προωθείται ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής βιομεθανίου στα 35 bcm έως το 2030. Μάλιστα, για να αυξηθεί η ικανότητα παραγωγής βιοαερίου στην ΕΕ και να προωθηθεί η μετατροπή του σε βιομεθάνιο, εκτιμάται ότι οι επενδυτικές ανάγκες ανέρχονται σε 37 δισεκατομμύρια ευρώ έως το τέλος της δεκαετίας.
Ενεργειακή απόδοση, υποκατάσταση καυσίμων, ηλεκτροδότηση και ενισχυμένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υδρογόνου, βιοαέριου και βιομεθάνιου από τη βιομηχανία θα μπορούσαν να εξοικονομήσουν έως το 2030, έως και 35 bcm φυσικού αερίου, επιπλέον των προβλεπόμενων στο Fit for 55.

Περισσότερες ευκαιρίες για περιορισμό της χρήσης ορυκτού αερίου σχεδόν 22 bcm έχει η παραγωγή ορισμένων ορυκτών, τσιμέντου, γυαλιού, κεραμικών, η παραγωγή χημικών και τα διυλιστήρια, όπως και η βιομηχανία.

Για να υποστηρίξει τη χρήση υδρογόνου και τον εξηλεκτρισμό σε βιομηχανικούς τομείς, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, θα αναπτύξει, σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, μια τεχνική συμβουλευτική μονάδα στο πλαίσιο του InvestEU για την υποστήριξη πράσινων PPAs. Για ξεκλείδωμα βιομηχανικών επενδύσεων, η Επιτροπή θα διπλασιάσει τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για το 2022 του Ταμείου Καινοτομίας αυτό το φθινόπωρο σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω του REPowerEU θα υποστηριχθεί ο καινοτόμος ηλεκτρισμός και εφαρμογές υδρογόνου στη βιομηχανία, η καινοτόμος κατασκευή καθαρής τεχνολογίας, όπως συσκευές ηλεκτρόλυσης και κυψέλες καυσίμου, καινοτόμος εξοπλισμός ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας ή αντλίες θερμότητας για βιομηχανικές χρήσεις, και μεσαίου μεγέθους πιλοτικά έργα τη δοκιμή και τη βελτιστοποίηση άκρως καινοτόμων λύσεων.

Περαιτέρω ενίσχυση των ΑΠΕ

Η  Επιτροπή προτείνει αύξηση του στόχου της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο 45% έως το 2030 από 40% στην περσινή πρόταση. Αυτό θα αυξήσει τη συνολική παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές  στα 1.236 GW έως το 2030, σε σύγκριση με 1.067 GW έως το 2030 που προβλεπόταν στο Fit for   55 για το 2030.
Ειδικά για τα φωτοβολταϊκά (PV) η Επιτροπή θέτει  στόχο στο REPowerEU την εγκατάσταση άνω των 320 GW έως το 2025, δηλαδή πάνω από το διπλάσιο του σημερινού επιπέδου, και σχεδόν 600 GW έως το 2030.

Ως μέρος της αυξημένης φιλοδοξίας για την ηλιακή ενέργεια, η Επιτροπή  εισάγει και την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Ηλιακής Στέγης που βασίζεται σε μια νομικά δεσμευτική θποχρέωση της ΕΕ για ηλιακές στέγες για ορισμένες κατηγορίες κτιρίων όπως  για νέα δημόσια και εμπορικά κτήρια, όπως και νέες κατοικίες. Επίσης προτείνει διπλάσιο ρυθμό εγκατάστασης αντλιών θερμότητας φτάνοντας σωρευτικά τις 10 εκατομμύρια μονάδες τα επόμενα 5 χρόνια καθώς και μέτρα ενσωμάτωσης γεωθερμίας και ηλιοθερμικών για τις ανάγκες τηλεθέρμανσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης