Ανανεώσιμες

ΔΕΗΑΝ: Επιστολή στην ΡΑΕ για τους γεωθερμικούς σταθμούς - Κλειδί τα περιθώρια

ΔΕΗΑΝ: Επιστολή στην ΡΑΕ για τους γεωθερμικούς σταθμούς - Κλειδί τα περιθώρια

Τι ζητά η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ζητεί από τη ΡΑΕ να ορίσει για τα περιθώρια διείσδυσης

Τον κίνδυνο να βρεθούν εκτός διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου οι γεωθερμικοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που σχεδιάζει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες στις περιοχές Μήλου-Κιμώλου- Πολυαίγου, Λέσβου, και Νισύρου για το διάστημα που τα νησιά παραμένουν μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα, επιδιώκει να αποτρέψει ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Κωνσταντίνος Μαύρος με επιστολή του προς τη ΡΑΕ.

Η επιστολή εστάλη στο πλαίσιο διαβούλευσης που διενήργησε η ΡΑΕ όσον αφορά το περιθώριο ισχύος στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗΑΝ έχει αποκτήσει από το ελληνικό δημόσιο αποκλειστικό δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης γεωθερμικού δυναμικού στις περιοχές Μήλου- Κιμώλου-Πολυαίγου με ισχύ έως το Μάιο του 2025, Νισύρου με ισχύ έως τον Μάρτιο του 2026 και Λέσβου με ισχύ έως τον Ιανουάριο του 2027.

Το επενδυτικό πρόγραμμα

Παράλληλα η ΔΕΗΑΝ σε συνεργασία με την Ηλέκτωρ έχουν συστήσει κοινή εταιρία με την επωνυμία «Γεωθερμικός Στόχος 2» (51% Ελλάκτωρ, 49% ΔΕΗΑΝ) και σχεδιάζουν την ενεργειακή αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας Λέσβου, Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου, Νισύρου και Μεθάνων. Η «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ» θα αναλάβει τη χρηματοδότηση, την κατασκευή και τη διαχείριση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.
Μάλιστα η ΔΕΗΑΝ διαθέτει ήδη άδεια παραγωγής για την εγκατάσταση σταθμού γεωθερμίας στη Λέσβο, ισχύος 8 MW και έχει υποβάλει στη ΡΑΕ αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εγκατάσταση τριών σταθμών γεωθερμίας ισχύος 5 MW ο καθένας στη Μήλο, την Κίμωλο και τη Νίσυρο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της ΔΕΗΑΝ ένα μέρος της προαναφερόμενης ισχύος θα υλοποιηθεί πριν τις διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική χώρα ενώ η έναρξη κατασκευής σταθμών γεωθερμίας σε Λέσβο και Μήλο αναμένεται τα επόμενα δυο έτη.

Στα πρότυπα των υβριδικών σταθμών

Όπως επισημαίνει μάλιστα ο κ. Μαύρος στην επιστολή του οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν τη διαχείριση των σταθμών γεωθερμίας ως κατανεμόμενων μονάδων παραγωγής παρέχοντας τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν την παραγωγή των θερμικών μονάδων των νησιών και να προσφέρουν υπηρεσίες αντίστοιχες με τους υβριδικούς σταθμούς και σταθμούς βιομάζας-βιοαερίου. Και ο κ. Μαύρος προσθέτει: «Από την εξέταση των περιθωρίων ισχύος των μη διασυνδεδεμένων νησιών που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι για τα συστήματα Μήλου, Κιμώλου και Λέσβου δεν γίνεται καμία αναφορά στα περιθώρια ισχύος για σταθμούς γεωθερμίας ενώ αντίθετα γίνεται αναφορά για την περίπτωση εγκατάστασης σταθμού γεωθερμίας στη Νίσυρο με ισχύ περί τα 5 MW.

 

Με βάση αυτά τα δεδομένα η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ζητεί από τη ΡΑΕ να ορίσει περιθώρια διείσδυσης που θα προβλέπουν:

• Την εγκατάσταση σταθμών γεωθερμίας 8 MW στη Λέσβο καλύπτοντας την ισχύ που θα προοριζόταν για σταθμούς βιομάζας-βιοαερίου που είναι δύσκολο να αναπτυχθούν σε νησιά, καθώς και ένα μέρος της ισχύος που θα προοριζόταν για την εγκατάσταση υβριδικών σταθμών.
• Την εγκατάσταση σταθμού γεωθερμίας τουλάχιστον 5 MW στη Μήλο- Κίμωλο όσο αυτό αποτελεί αυτόνομο νησιωτικό σύστημα.
• Την εγκατάσταση σταθμού γεωθερμίας 5 MW στη Νίσυρο όπως αναφέρεται στη μελέτη που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης