Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΔΑΠΠΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Σεπτεμβρίου 2022

ΔΑΠΠΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Σεπτεμβρίου 2022
Αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε τεχνολογία
Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με το Άρ. 64 του Ν.4986 (ΦΕΚ Α’ 204/28.10.2022) ο οποίος νόμος ισχύει για το διάστημα εφαρμογής του Προσωρινού Μηχανισμού Επιστροφής Μέρους Εσόδων Αγοράς Επόμενης Ημέρας, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2022 υπολογίσθηκε ως εξής:

23_35.JPG

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης