Περιβάλλον

Ε.Ε: Με "κλιματική προστασία" τα έργα υποδομής - Nέες κατευθυντήριες γραμμές

Ε.Ε: Με

Απαιτείται να διασφαλισθεί ότι έργα όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στο μπλοκ των 27 μελών μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Πέμπτη έναν οδηγό για να αξιολογήσει εάν τα προγραμματισμένα έργα υποδομής είναι εξοπλισμένα για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως πλημμύρες και καύσωνες, μια προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν για να λάβουν κοινοτικά κονδύλια.

Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη βορειοδυτική Ευρώπη αυτόν τον μήνα έχουν αυξήσει τις ανησυχίες ότι ακόμη και σε μερικές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, οι υποδομές δεν είναι προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή καθώς τα σπάνια καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο συνηθισμένα.
Οι επιχειρήσεις που αναζητούν κεφάλαια από κονδύλια της ΕΕ απαιτείται να διασφαλίσουν ότι έργα όπως δρόμοι, σιδηρόδρομοι και σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στο μπλοκ των 27 μελών μπορούν να αντιμετωπίσουν ακραία καιρικά φαινόμενα.
Απαιτείται κάποιο επίπεδο της λεγόμενης «κλιματικής προστασίας» για την πρόσβαση σε χρήματα, συμπεριλαμβανομένου του «ταμείου δίκαιης μετάβασης» της ΕΕ ύψους 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ το οποίο στόχο έχει να βοηθήσει τις περιοχές που εξαρτώνται από ορυκτά καύσιμα να γίνουν πιο πράσινες.

Στον οδηγό της, η εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕ αναφέρει ότι οι προγραμματιστές θα πρέπει να αξιολογήσουν τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα που μπορεί να αντιμετωπίσει το σχέδιό τους τα επόμενα χρόνια βάσει δεδομένων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εθνικές ή περιφερειακές προβλέψεις για την κλιματική αλλαγή ή την πολυαναμενόμενη ενημέρωση μιας έκθεσης του ΟΗΕ για την κλιματική επιστήμη τον Αύγουστο.
Εάν εντοπιστούν σημαντικοί κίνδυνοι, ο προγραμματιστής θα πρέπει να επανασχεδιάσει το έργο για τη διαχείριση και τη μείωση τους, ανέφερε η Επιτροπή.
Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αλλαγή του σχεδιασμού των φυσικών πόρων για την αντιμετώπιση των υψηλών θερμοκρασιών ή τη δημιουργία συστημάτων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για πλημμύρες.
Η αξιολόγηση θα πρέπει επίσης να υπολογίσει τις αναμενόμενες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου για να διαπιστωθεί εάν είναι συμβατή με τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του μπλοκ να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές έως το 2050.
Στόχος της ΕΕ είναι να διασφαλίσει ότι οι γέφυρες, οι σιδηρόδρομοι και οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής που κατασκευάζονται σήμερα μπορούν να αντέξουν τις επιπτώσεις ενός θερμότερου πλανήτη - και να αποφύγει το «κλείδωμα» εκπομπών δεκαετιών που θα ματαιώσουν τους στόχους της κλιματικής αλλαγής.

Τι προβλέπουν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές

Νέες τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη θωράκιση των έργων υποδομής έναντι της κλιματικής αλλαγής για την περίοδο 2021-2027 εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021.
Οι κατευθυντήριες γραμμές, όπως επισημαίνεται από την Κομισιόν, θα συμβάλουν στην ενσωμάτωση κλιματικών παραμέτρων στις μελλοντικές επενδύσεις και στην ανάπτυξη έργων υποδομής από κτίρια και υποδομές δικτύων έως μια σειρά δομημένων συστημάτων και περιουσιακών στοιχείων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι θεσμικοί και ιδιωτικοί Ευρωπαίοι επενδυτές θα είναι σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις μετά λόγου γνώσεως σχετικά με έργα που θεωρούνται συμβατά με τη συμφωνία του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για το κλίμα.
Ως εκ τούτου, σημειώνει η Επιτροπή, οι κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα θα βοηθήσουν την ΕΕ να υλοποιήσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, να εφαρμόσει τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα και να καταστήσει οικολογικότερες τις δαπάνες της ΕΕ.

Τι αλλάζει

Τα χαρακτηριστικά των νέων κατευθυντηρίων γραμμών συνοψίζονται στα εξης:

  • Ευθυγραμμίζονται με την πορεία μείωσης των καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά -55 % έως το 2030 και με την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050.
  • Ακολουθούν τις αρχές της «προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση» και της «μη πρόκλησης σημαντικής ζημίας».
  • Πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία για διάφορα ταμεία της ΕΕ, όπως το InvestEU, ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ).


Ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής έχει ήδη επιπτώσεις σε περιουσιακά στοιχεία και υποδομές με μακρά διάρκεια ζωής, όπως οι σιδηρόδρομοι, οι γέφυρες ή οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, και οι επιπτώσεις αυτές αναμένεται να ενταθούν στο μέλλον, σημειώνεται χαρακτηριστικά.
Για παράδειγμα, η δόμηση σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
Ομοίως, η αντοχή στη θερμότητα για τις σιδηροδρομικές γραμμές πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προβλεπόμενη υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία και όχι τις ιστορικές τιμές.
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν με σαφήνεια υποδομές που είναι έτοιμες για ένα μέλλον που θα χαρακτηρίζεται από κλιματική ουδετερότητα και κλιματική ανθεκτικότητα — και, κατόπιν, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε αυτές τις υποδομές, τονίζεται.

Κοινές αρχές και πρακτικές

Η Κομισιόν, στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η θωράκιση έναντι της κλιματικής αλλαγής αποτελεί διαδικασία που ενσωματώνει στην ανάπτυξη έργων υποδομής μέτρα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την προσαρμογή σε αυτήν.
Οι τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σήμερα καθορίζουν κοινές αρχές και πρακτικές για τον εντοπισμό, την ταξινόμηση και τη διαχείριση των φυσικών κλιματικών κινδύνων κατά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εκτέλεση και την παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων υποδομής, αναφέρεται.

Η διαδικασία διακρίνεται σε δύο πυλώνες (μετριασμός, προσαρμογή) και σε δύο φάσεις (αναλυτική εξέταση, λεπτομερής ανάλυση), ενώ η τεκμηρίωση και η επαλήθευση της θωράκισης έναντι της κλιματικής αλλαγής θεωρούνται ουσιαστικό μέρος του σκεπτικού για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Για τις υποδομές με διάρκεια ζωής πέραν του 2050, οι κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν ότι η λειτουργία, η συντήρηση και ο τελικός παροπλισμός οποιουδήποτε έργου θα πρέπει να πραγματοποιούνται με κλιματικά ουδέτερο τρόπο, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει παραμέτρους κυκλικής οικονομίας, όπως η ανακύκλωση ή η αναδιάθεση των υλικών.
Η ανθεκτικότητα των νέων έργων υποδομής στην κλιματική αλλαγή θα πρέπει να διασφαλίζεται μέσω κατάλληλων μέτρων προσαρμογής, βάσει εκτίμησης κλιματικών κινδύνων, καταλήγει η ανακοίνωση της Επιτροπής.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης