Περιβάλλον

ΕΕ: Έτοιμο σχέδιο νόμου για τη μείωση των διαρροών μεθανίου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο

ΕΕ: Έτοιμο σχέδιο νόμου για τη μείωση των διαρροών μεθανίου από πετρέλαιο και φυσικό αέριο
Αντί τις γεωργίας και των αποβλήτων που είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί και «εξαγωγής» μεθανίου στην ατμόσφαιρα, στο στόχαστρο μπαίνουν πετρέλαιο - φυσικό αέριο
Σχετικά Άρθρα
Το προσχέδιο νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των καταστροφικών για το περιβάλλον εκπομπών μεθανίου περιλαμβάνει την απαγόρευση της συνήθους καύσης και εξαέρωσης καθώς και κυρώσεις για τις διαρροές από τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να περιλαμβάνονται δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των εκπομπών, όπως αναφέρει το Reuters.
Το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, με 80 φορές μεγαλύτερη δυναμική να θερμάνει τον πλανήτη από ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα σε βάθος 20ετίας.
Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή, οι εκπομπές μεθανίου ευθύνονται για το ήμισυ περίπου της καθαρής αύξησης της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 1,0 βαθμό Κελσίου που έχει σημειωθεί από την προβιομηχανική εποχή.
Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα, δεν έχουν γίνει πολλά σε ρυθμιστικό επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια προσπάθεια να επιτύχει περιορισμό, ετοίμασε κανονισμό στα πλαίσια δέσμης μέτρων περιορισμού των εκπομπών μεθανίνου για το φυσικό αέριο που αναμένεται να εκδοθεί στις 14 Δεκεμβρίου.

Αντί τις γεωργίας και των αποβλήτων στο στόχαστρο μπαίνουν πετρέλαιο - φυσικό αέριο

Ενώ τα απόβλητα και η γεωργία είναι οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μεθανίου, η νομοθεσία επικεντρώνεται στη μείωση των εκπομπών στον τομέα πετρελαίου - φυσικού αερίου, καθώς αυτές είναι φθηνότερες και ευκολότερα αντιμετωπίσιμες εκπομπές, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπομπές από εξερεύνηση και παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, μεταφορά και διανομή, καθώς και από τα ανθρακωρυχεία – είτε είναι εκτός λειτουργίας, είτε εντός.
Το σχέδιο προβλέπει την απαγόρευση της καύσης και εξαέρωσης, η οποία απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και μεθάνιο στην ατμόσφαιρα.
Προβλέπει επίσης υποχρεώσεις για τις χώρες της ΕΕ να παρακολουθούν τις εκπομπές μεθανίου, αλλά και για τις εταιρείες ώστε αυτές να επιδιορθώνουν διαρροές σε υποδομές, όπως αγωγοί φυσικού αερίου ή εγκαταστάσεις αποθήκευσης.
Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ορίσουν μια αρχή που θα είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση και την επιβολή των νέων κανόνων, μεταξύ άλλων μέσω επιθεωρήσεων.
Οι φορείς εκμετάλλευσης φυσικού αερίου θα πρέπει να υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τις εκπομπές μεθανίου σε επίπεδο πηγής και να καταρτίζουν πρόγραμμα εντοπισμού και επισκευής διαρροών προς έγκριση από την αρχή.

Τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, οι φορείς θα πρέπει να διενεργούν έρευνες ανίχνευσης και επισκευής διαρροών

Οποιοδήποτε εξάρτημα βρεθεί να εκπέμπει μεθάνιο πάνω από ένα ορισμένο όριο θα πρέπει να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί.
Οι χώρες της ΕΕ θα έχουν επίσης την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις στους παραβάτες των κανόνων και θα πρέπει να λαμβάνουν «όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή [των κανόνων]». Οι κυρώσεις πρέπει να είναι «αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές» και θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν πρόστιμα για περιβαλλοντική ζημία και περιοδικές πληρωμές μέχρι να διορθωθεί η παράβαση.
Το σχέδιο πρότασης αποτελεί συνέχεια της περσινής στρατηγικής της ΕΕ για το μεθάνιο, η οποία επικεντρώθηκε στη διεθνή συνεργασία για τη μείωση του μεθανίου, καθώς και στη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων και της παρακολούθησης.

Χωρίς δεσμευτικούς στόχους

Περίπου το 60% των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου προκαλείται από τον άνθρωπο, κυρίως από την παραγωγή ορυκτών καυσίμων, τα απόβλητα και τη γεωργία. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (ΙPCC), τα ορυκτά καύσιμα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εκπομπών μεθανίου τουλάχιστον από το 2007.
Πέρυσι η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Κάντρι Σίμσον, είχε δηλώσει πως στην Ευρώπη, οι εκπομπές μεθανίου πρέπει να μειωθούν κατά το ένα τρίτο, προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τον κλιματικό στόχο της για το 2030, δηλαδή τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55%.
Όμως, αν και η πάταξη των εκπομπών μεθανίου από την ΕΕ θα χαιρετιστεί από πολλούς, το σχέδιο που διέρρευσε υπολείπεται της θέσπισης των δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών, όπως είχαν ζητήσει οι νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Ο στόχος που αναφέρεται στο σχέδιο είναι αυτός που εισήχθη στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Δέσμευσης για το Μεθάνιο» , της εθελοντικής συμφωνίας μεταξύ των χωρών που υπογράφηκε στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP26 και αποσκοπεί στη μείωση των εκπομπών μεθανίου κατά 30% έως το 2030 με βάση τα επίπεδα του 2020.

Το ερώτημα παραμένει αν οι εθελοντικοί στόχοι είναι αρκετοί.

Η Μαρία Σπυράκη, Ελληνίδα ευρωβουλευτής, δήλωσε ότι οι δεσμευτικοί στόχοι είναι το κλειδί για να συμφωνήσει ο υπόλοιπος κόσμος με τη μείωση του μεθανίου, όταν το Κοινοβούλιο τους ψήφισε νωρίτερα μέσα το φθινόπωρο.
«Με τις καταστροφικές συνέπειες των πρωτοφανών πλημμυρών [και] πυρκαγιών του φετινού καλοκαιριού να αξιολογούνται ακόμη, πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι ακραίες καιρικές συνθήκες», δήλωσε η Σπυράκη.
«Χρειαζόμαστε μια γρήγορη νίκη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής!
Πρέπει να δράσουμε άμεσα και πρέπει να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας και τον πλανήτη σήμερα και στο μέλλον», πρόσθεσε.

Αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου εκτός ΕΕ

Το σχέδιο νόμου θα εφαρμόζεται επίσης στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, με τις ενεργειακές εταιρείες να υποχρεούνται να παρέχουν πληροφορίες στην αρχή της χώρας εισαγωγής στην ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια «βάση δεδομένων διαφάνειας για το μεθάνιο».
Αυτή θα περιλαμβάνει πληροφορίες όπως τη χώρα στην οποία παρήχθη το ορυκτό καύσιμο, εάν υπάρχουν υποχρεωτικά ρυθμιστικά μέτρα για το μεθάνιο στην εν λόγω χώρα και εάν έχει υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού.
Με τον τρόπο αυτό, η ΕΕ ελπίζει να παράσχει «κίνητρα στις χώρες αυτές να μειώσουν εθελοντικά τις εκπομπές μεθανίου» ή να εφαρμόσουν δεσμευτικά μέτρα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης