Περιβάλλον

Πράσινο φως για αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ 257 εκατ. ευρώ του «Ύδωρ 2.0»

Πράσινο φως για αρδευτικά έργα ΣΔΙΤ 257 εκατ. ευρώ του «Ύδωρ 2.0»
Ποια έγα εντάσσονται στο πρόγραμμα – μαμούθ των 4 δισ. ευρώ,
Στη γραμμή της εκκίνησης μπαίνουν τέσσερα αρδευτικά έργα του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» σε Κρήτη, Πέλλα και Καρδίτσα. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναζητεί νομικό σύμβουλο για την ωρίμανση των τεσσάρων έργων ΣΔΙΤ, που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Τα έργα ΣΔΙΤ που εντάσσονται στο πρόγραμμα – μαμούθ των 4 δισ. ευρώ, για την αγροτική ανάπτυξη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική κρίση είναι τα εξής:

  • Λιμνοδεξαμενή Χοχλακίων Σητείας και δίκτυο προσαγωγών μεταφοράς νερού σε υφιστάμενο δίκτυο άρδευσης, κόστους κατασκευής 30,64 εκατ. ευρώ
  • Φράγμα και δίκτυο άρδευσης στον Άγιο Ιωάννη Ιεράπετρας, κόστους κατασκευής 31,3 εκατ. ευρώ
  • Αγωγοί Μεταφοράς, δίκτυο άρδευσης και συνοδά έργα στην περιφερειακή ενότητα Πέλλας (Αλμωπαίος), κόστους κατασκευής 115 εκατ. ευρώ
  • Αρδευτικό δίκτυο Υπέρεια Λάρισας– Ορφανά Καρδίτσας, κόστους κατασκευής 80,148 εκατ. ευρώ

 Ο νομικός σύμβουλος θα παρέχει υποστήριξη στην αναθέτουσα αρχή για τη δημοπράτηση και την ανάθεση των συμβάσεων ΣΔΙΤ για τα τέσσερα έργα. Μεταξύ άλλων, θα συντάξει τα τεύχη δημοπράτησης, θα παρέχει υποστήριξη κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών, την παροχή διευκρινίσεων, την αξιολόγηση των φακέλων ενδιαφέροντος, την κατακύρωση των διαγωνισμών. Η διάρκεια της σύμβασης ανέρχεται σε 30 μήνες και η εκτιμώμενη αξία είναι 1,021 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). Ως προθεσμία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η 26η Ιουνίου 2023.

 

Συνολικές επενδύσεις 4 δισ. ευρώ

Το «Ύδωρ 2.0» είναι το μεγαλύτερο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αρδευτικών έργων που έχει εκπονηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Πρόκειται για συνολικά 21 αρδευτικά έργα, συνολικού κατασκευαστικού κόστους 1,628 δισ. ευρώ, τα οποία θα καλύψουν πάνω από 1,3 εκατ. στρέμματα σε όλη την επικράτεια. Εκτιμάται ότι θα κινητοποιηθούν συνολικά πόροι ύψους 4 δισ. ευρώ, δεδομένου ότι τα έργα θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβάνοντας το κόστος λειτουργίας και συντήρησης για διάστημα 25 ετών.

Στόχος του μεγάλου προγράμματος είναι η ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής σε συνδυασμό με την προστασία των υδάτινων πόρων και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Σήμερα, στη χώρα μας η γεωργία αποτελεί τον κύριο καταναλωτή νερού, καθώς το 80% των υδατικών πόρων χρησιμοποιείται για γεωργικούς σκοπούς. Η μέση ετήσια αρδευτική ζήτηση φτάνει το 600 m3/στρέμμα. Συγχρόνως, πάνω από το 90% των επιφανειακών απορροών των υδάτων καταλήγει στη θάλασσα.

Το κατασκευαστικό κόστος του «Ύδωρ 2.0» θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Υπενθυμίζεται ότι στο εθνικό σχέδιο ανάκαμψης Ελλάδα 2.0 έχουν ήδη ενταχθεί 200 εκατ. ευρώ για επενδύσεις σε αρδευτικά δίκτυα και συστήματα (κατασκευή και εκσυγχρονισμός φραγμάτων, αρδευτικών δικτύων, δεξαμενών κα) σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης