Τελευταία Νέα
Ναυτιλία

ΙΜΟ: Εντατικοποίηση των στόχων απανθρακοποίησης - Αυστηρότερες οι προδιαγραφές

ΙΜΟ: Εντατικοποίηση των στόχων απανθρακοποίησης - Αυστηρότερες οι προδιαγραφές
Για το μέλλον μιας ναυτιλίας χωρίς εκπομπές ρύπων εργάζονται οργανισμοί και μεγάλες εταιρίες

Η απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει επί του παρόντος τη ναυτιλία και θα διαμορφώσει την πορεία του κλάδου για τις επόμενες γενιές.
Η βιομηχανία πρέπει να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτούς τους μελλοντικούς κανονισμούς, είτε εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες, αλλάζουν σε νέες πηγές καυσίμων ή/και αλλάζουν λειτουργικές μεθόδους.
Πολλοί έχουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με αυτό, αλλά ορισμένοι βασικοί ενδιαφερόμενοι θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να μεταμορφώσουμε τη ναυτιλιακή μας βιομηχανία στις γραμμές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ανοίγοντας το δρόμο για ένα μέλλον πλοίων μηδενικών εκπομπών για τη διεθνή ναυτιλία.

Ο ρόλος της Λιβερίας
Το Μητρώο Σημαιών της Λιβερίας έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο μεταξύ των κρατών σημαίας για να εργαστεί σε στενή συνεργασία με υψηλής ποιότητας πλοιοκτήτες/χειριστές, κατασκευαστές κινητήρων, ναυπηγεία και σχεδιαστές καθώς και νηογνώμονες και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους για να εκμεταλλευτούν αυτήν την ευκαιρία για να μετατρέψουν τη ναυτιλιακή σε βιομηχανία μηδενικών ρύπων, με ένα βιώσιμο μέλλον εκπομπών.
Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC 76) τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) ενέκρινε τις νέες προδιαγραφές για τα υφιστάμενα πλοία ενεργειακής απόδοσης (EEXI), τον δείκτη έντασης άνθρακα (CII) και το Ενισχυμένο σχέδιο διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης πλοίων (SEEMP) Μέρος ΙΙΙ με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Η απαίτηση EEXI είναι ένα τεχνικό μέτρο για υπάρχοντα πλοία παρόμοιο με τις απαιτήσεις EEDI για νεότευκτα που ισχύουν από το 2013, ενώ η νέα απαίτηση CII είναι ένα επιχειρησιακό μέτρο που θα γίνεται όλο και πιο αυστηρό κάθε χρόνο από το 2023 έως το 2030 για να διασφαλιστεί ότι η διεθνής ναυτιλία ακολουθεί τη στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα που υιοθέτησε ο ΙΜΟ το 2018.

Η αναθεώρηση των αρχών του ΙΜΟ
Ωστόσο, στη συνεδρίαση του IMO MEPC 77 από τις 22 έως τις 26 Νοεμβρίου 2021, που πραγματοποιήθηκε στον απόηχο της εκδήλωσης COP26 στη Γλασκώβη της Σκωτίας, ο ΙΜΟ ξεκίνησε την αναθεώρηση της αρχικής στρατηγικής του για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τα πλοία.
Υπήρξε γενική συναίνεση ότι για να παραμείνουν εντός του στόχου του 1,5 βαθμού Κελσίου της Συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών του Παρισιού, τότε η διεθνής ναυτιλία πρέπει να επιταχύνει την απανθρακοποίηση και να στοχεύσει μηδενικές εκπομπές GHG ή τουλάχιστον καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2050.
Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στον ΙΜΟ, με στόχο να συμφωνήσει σε μια αναθεωρημένη στρατηγική στη συνάντηση MEPC 80 το 2023, ωστόσο για να συμφωνηθεί μια στρατηγική ταχείας απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές είναι επιτακτική ανάγκη τα έργα έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) να επιταχυνθούν εξίσου για να διασφαλιστεί το Επίπεδο Τεχνολογικής Ετοιμότητας (TRL). ) των νέων τεχνολογιών, των καινοτόμων σχεδιαστικών λύσεων και των εναλλακτικών καυσίμων είναι αρκετά προηγμένες ώστε να υιοθετηθούν για νέα σχέδια πλοίων και μετασκευή για υπάρχοντα πλοία το συντομότερο δυνατό πριν από το 2030.

Λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη ανάγκη για έργα Ε&Α όπως συζητήθηκαν στο MEPC 77, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Μητρώο της Λιβερίας επιδιώκει ενεργά συμμετοχή σε κοινά βιομηχανικά έργα σχεδιασμού πλοίων (JIP) από το 2016 με έμφαση στη βελτιστοποίηση και τα εναλλακτικά καύσιμα ως μέρος της υποστήριξής μας για να απελευθερώσουμε τη διεθνή ναυτιλία σε στενή συνεργασία με τους πελάτες μας και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς.
Τώρα το Μητρώο της Λιβερίας επιθυμεί να το πάει στο επόμενο επίπεδο και να επιταχύνει την Ε&Α για την περαιτέρω βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των πλοίων και την απαλλαγή από τον άνθρακα της διεθνούς ναυσιπλοΐας το συντομότερο δυνατό.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να γίνει με ασφάλεια και με βιώσιμη προσέγγιση και με τη δέουσα προσοχή σε όλες τις πτυχές της διεθνούς ναυτιλίας, συμπεριλαμβανομένων των λιμενικών εγκαταστάσεων και της εφοδιαστικής.

Ως εκ τούτου, οι πλοιοκτήτες πρέπει να λάβουν πολύ σημαντικές αποφάσεις σχετικά με τις τεχνολογίες που θα μετασκευαστούν ή θα εγκατασταθούν στα πλοία τους και το σχεδιασμό των μελλοντικών πλοίων που θα παραγγελθούν.
Το Μητρώο της Λιβερίας υποστηρίζει ενεργά τους πλοιοκτήτες που φέρουν τη σημαία της Λιβερίας για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας και την επίτευξη των στόχων που θέτει ο κλάδος.
Όπως αναφέρθηκε ήδη, η Λιβερία είναι πολύ ενεργή στην εφαρμογή αναδυόμενων και νέων τεχνολογιών, και η παγκόσμια ομάδα του Μητρώου παρέχει δυνατότητες που συνεχίζουν να την καθιστούν την πιο δημοφιλή σημαία για τους πλοιοκτήτες σε όλο τον κόσμο.

Αυτό είναι εμφανές όχι μόνο από τη συνεχή ανάπτυξη του στόλου του Registry ή από τη συνεχιζόμενη Λευκή Λίστα και την εξαιρετική απόδοση του PSC της Flag, αλλά και από το γεγονός ότι η Λιβερία διαθέτει τόσο τα πιο διπλά καύσιμα πλοία βαθέως βυθίσματος όσο και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρεία φυσικού αερίου στόλο στον κόσμο.
Αυτά τα εντυπωσιακά αποτελέσματα οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια παρουσία και υποστήριξή μας 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, τις εύκολες διαδικασίες και διαδικασίες και τα οφέλη εξοικονόμησης κόστους, αλλά κυρίως λόγω των ανθρώπων τους.
Η αφοσιωμένη τους ομάδα Global Gas υποστηρίζει τον στόλο φυσικού αερίου καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, από το σχεδιασμό έως την κατασκευή και την παράδοση, και κατά τη λειτουργία.

Αυτή η ομάδα μπορεί να βοηθήσει στην αναθεώρηση μελλοντικών σχεδίων σκαφών, να προσφέρει πληροφορίες και συστάσεις για τον μετριασμό των κινδύνων/κόστων, των τεχνικών επιπτώσεων και των επιπτώσεων στην ασφάλεια και να αποδείξει τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς.
Εκτός από την ύπαρξη μιας έμπειρης παγκόσμιας ομάδας επαγγελματιών σε αυτόν τον χώρο, το Μητρώο της Λιβερίας είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη σημαία στον κόσμο και αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει έναν στόλο με περισσότερα από 5.000 πλοία, συνολικού αριθμού 207 εκατομμυρίων μικτών τόνων.
Αυτός ο τεχνολογικά προηγμένος στόλος μπορεί να υπερηφανεύεται για τα πλοία με δύο καύσιμα με το μεγαλύτερο βύθισμα στο νερό σήμερα. Αυτό επιτρέπει επίσης στο Μητρώο να μπορεί να προσδιορίζει τις μακροοικονομικές και μικρο- τάσεις σε πραγματικό χρόνο καθώς αναπτύσσονται.

Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στην αναπτυξιακή επιτυχία της σημαίας της Λιβερίας είναι η έγκαιρη συμμετοχή σε μελλοντικά νέα σχέδια πλοίων που διαθέτουν την τελευταία λέξη της νέας τεχνολογίας, καινοτόμα χαρακτηριστικά σχεδιασμού καθώς και εναλλακτικά καύσιμα.
Αυτό γίνεται μέσω της συμμετοχής σε κοινά βιομηχανικά έργα (JIP) με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως ναυπηγεία υψηλής ποιότητας, σχεδιαστές και νηογνώμονες.
Η ομάδα υψηλά καταρτισμένου προσωπικού προσθέτει αξία σε αυτά τα JIP χρησιμοποιώντας τις διατάξεις του διεθνούς ρυθμιστικού πλαισίου που επιτρέπει μια προσέγγιση έγκρισης βάσει κινδύνου που επιδεικνύει τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας με τους κανονιστικούς κανόνες και κανονισμούς ως τρόπο μελλοντικής έγκρισης νέων τεχνολογιών και εναλλακτικά καύσιμα.
Αυτά τα JIP οδηγούν σε Έγκριση επί της αρχής μιας ιδέας σχεδιασμού που παρέχει εμπιστοσύνη στους υποψήφιους πλοιοκτήτες ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός με τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μπορεί επίσης να εγκριθεί, να κατασκευαστεί και να τεθεί σε λειτουργία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, win-win για τους εμπλεκόμενους φορείς.
Αυτό είναι το κλειδί για τον κλάδο μας για να ξεκλειδώσει τη δυνατότητα πλήρους απαλλαγής από τον άνθρακα της διεθνούς ναυτιλίας.

LNG
Η αγορά βλέπει πολλούς πλοιοκτήτες και φορείς εκμετάλλευσης να κινούνται προς την κατεύθυνση του φυσικού αερίου από τα παραδοσιακά βαρέα καύσιμα (HFO), είτε πρόκειται για LNG, προπάνιο ή αιθάνιο.
Ωστόσο, αυτά τα καύσιμα υγροποιημένου αερίου θεωρούνται μεταβατικά καύσιμα. αυτό οφείλεται στο ότι εξακολουθούν να περιέχουν άνθρακα.
Τούτου λεχθέντος, θα διαδραματίσουν μεγάλο ρόλο στην επίτευξη των στόχων που θέτει ο ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών.
Το συστατικό άνθρακα του LNG το καθιστά ακατάλληλο για στόχους εκπομπών τελικής κατάστασης, αλλά τα πλεονεκτήματά του κατά τη μεταβατική περίοδο δεν μπορούν να αμφισβητηθούν.

Η στρατηγική μείωσης των εκπομπών GHG του ΙΜΟ πιθανότατα θα αναθεωρηθεί στη συνάντηση MEPC 80 στις αρχές του 2023 για να απαιτήσει από τη διεθνή ναυτιλία να φτάσει τις μηδενικές εκπομπές GHG ή τουλάχιστον τις καθαρές μηδενικές εκπομπές CO2 έως το 2050.
Επομένως, η μεταβατική περίοδος για τη χρήση LNG και άλλων τα καύσιμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να είναι μικρότερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Ωστόσο, οι λόγοι για την υιοθέτηση του LNG είναι απλοί: υπάρχει άφθονος εφοδιασμός, είναι οικονομικός, είναι αποτελεσματικός και διαχειρίσιμος και είναι μια άμεσα διαθέσιμη λύση καυσίμου που επιτυγχάνει τους τρέχοντες στόχους που θέτει ο ΙΜΟ.
Αλλά το LNG δεν είναι η μόνη επιλογή για μείωση των εκπομπών, αν και είναι το πιο «έτοιμο φτυάρι» αυτή τη στιγμή.
Υγροποιημένο υδρογόνο, αμμωνία και μεθανόλη είναι επίσης πιθανές λύσεις.

Υδρογόνο
Το υδρογόνο είναι μια ελκυστική πηγή καυσίμου λόγω της καθαρότητάς του.
Το υδρογόνο δεν απελευθερώνει CO2 όταν καίγεται και το υγροποιημένο υδρογόνο μπορεί να φορτίσει τις μπαταρίες για ηλεκτρική πρόωση μέσω της τεχνολογίας κυψελών καυσίμου.
Το υδρογόνο συνήθως αποθηκεύεται και μεταφέρεται ως υγρό, και εδώ φαίνονται οι δυσκολίες.
Το υγρό υδρογόνο είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερο σε όγκο από το συμβατικό ντίζελ, γεγονός που αποτελεί πρόκληση όταν εξετάζεται η χωρητικότητα και η αντοχή του καυσίμου του πλοίου.

Αμμωνία
Η αμμωνία δεν παράγει CO2 όταν καίγεται και είναι μια άλλη πιθανότητα επίτευξης των στόχων απαλλαγής από τον άνθρακα του ΙΜΟ.
Η αμμωνία είναι δύο φορές πιο πλούσια σε ενέργεια από το υγρό υδρογόνο κατά βάρος.
Έχει λιγότερα προβλήματα αποθήκευσης από το υδρογόνο καθώς μπορεί να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος υπό πίεση 10 bar ή στο ψυγείο στους μείον 34°C χωρίς πίεση.
Ωστόσο, έχει λιγότερο από τη μισή ενεργειακή πυκνότητα του HFO.
Ένα άλλο μειονέκτημα της αμμωνίας είναι ότι όταν καεί, το άζωτο που υπάρχει θα παράγει NOx, όπως ένα GHG.
Επιπλέον, είναι εξαιρετικά τοξικό ακόμη και σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, χρειάζεται προσοχή στα συστήματα περιορισμού και η αμμωνία θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα για το πλήρωμα και τους σωστές σε μια κατεστραμμένη κατάσταση.

Όπως το LNG, το Υδρογόνο και η Αμμωνία, η Μεθανόλη μειώνει σημαντικά τις εκπομπές SOx, NOx και σωματιδίων, και με την ικανότητα να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, προσφέρει επίσης ένα μονοπάτι για την τήρηση των μελλοντικών κανονισμών για τις εκπομπές.
Τούτου λεχθέντος, όταν παράγεται από φυσικό αέριο παράγεται και CO2.
Μια άλλη πρόκληση για τη μεθανόλη είναι η χαμηλή περιεκτικότητά της σε ενέργεια και η συγκριτικά μικρότερη ποσότητα ενέργειας που μπορεί να αποθηκεύσει στις δεξαμενές ενός πλοίου.

Το Μητρώο της Λιβερίας συνεργάζεται στενά με πλοιοκτήτες και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς για να υποστηρίξει τη βιομηχανία στη συμμόρφωση στις ολοένα και αυστηρότερες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στην κοινή μας πορεία για να φθάσουμε στη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών το συντομότερο δυνατό.
Ενώ ο κλάδος προσπαθεί να προσδιορίσει πώς να ανταποκριθεί καλύτερα σε αυτές τις νέες απαιτήσεις, το Μητρώο της Λιβερίας έχει τοποθετηθεί για να παρέχει σε ιδιοκτήτες και χειριστές μια ικανή και έμπειρη ομάδα για να βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία από ρυθμιστικής πλευράς.
Η Παγκόσμια Ομάδα Αερίου του Μητρώου της Λιβερίας εργάζεται επιμελώς για να διασφαλίσει ότι οι ιδιοκτήτες και οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν μια βιώσιμη λύση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης