Απόψεις

N.Gordon: Κλειδί το ρεαλιστικό κόστος ασφάλισης των υποθαλάσσιων καλωδίων για τα Υπεράκτια

N.Gordon: Κλειδί το ρεαλιστικό κόστος ασφάλισης των υποθαλάσσιων καλωδίων για τα Υπεράκτια

Οι αστοχίες των υποθαλάσσιων καλωδίων μπορούν να εκτροχιάσουν τις φιλοδοξίες των υπεράκτιων αιολικών

«Τα υποθαλάσσια καλώδια είναι οι αρτηρίες των υπεράκτιων αιολικών έργων και έχουν μείζονα σημασία για την ενεργειακή μετάβαση», τομίζει ο Neil Gordon, διεθύνων σύμβουλος του Global Underwater Hub (GUH), του κορυφαίου εμπορικού και βιομηχανικού φορέα για τις υποβρύχιες δραστηριότητες στη Μεγάλη Βρετανία, σε άρθρο του στο energyvoice.som.

«Πράγματι, ο τομέας των υποθαλάσσιων καλωδίων για τα υπεράκτια αιολικά έργα έχει εκτιμώμενη αξία άνω των 100 δισεκατομμυρίων στερλίνων σε όλο τον κύκλο κατασκευής και εγκατάστασης τα επόμενα δέκα χρόνια. Επομένως, η απόδοση και η αξιοπιστία των καλωδίων είναι υψίστης σημασίας, όχι μόνο για τις εταιρείες και τον κλάδο, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα, η οποία θα βασίζεται όλο και περισσότερο στη ενέργεια που φτάνει μέσα από αυτά.

Αλλά η αστοχία αυτών των καλωδίων είναι ένα φαινόμενο τόσο συνηθισμένο που το κόστος ασφάλισής τους γίνεται απαγορευτικό. Εάν αυτά τα κρίσιμα στοιχεία καταστούν μη ασφαλίσιμα, τα υπεράκτια αιολικά έργα σε όλο τον κόσμο θα εκτροχιαστούν, καθιστώντας ανέφικτο το στόχο των μηδενικών εκπομπών ως το 2050.

Η πρωτοβουλία του GUH

Το Global Underwater Hub (GUH) ακολουθεί μια προσέγγιση σε ολόκληρo τον κλάδο για να ερευνήσει τους λόγους αστοχίας των καλωδίων και να αντιμετωπίσει την έλλειψη προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών σε όλο τον κύκλο ζωής των υποθαλάσσιων καλωδίων που χρησιμοποιούνται στα υπεράκτια αιολικά.

Με τη μεταφορά από τα υπεράκτια αιολικά των σταθερών βάσεων στα πλωτά, όπου η δυναμική φύση των πλωτών καλωδίων παρουσιάζει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, το Global Underwater Hub (GUH) που αποτελεί τον εμπορικό και βιομηχανικό φορέα της Βρετανίας  για τις υποβρύχιες δραστηριότητες ανέλαβε να ηγηθεί της προσπάθειας να συγκεντρώσει τους κατασκευαστές και να θέσει παγκόσμια πρότυπα που θα βελτιώσουν την απόδοση και την αξιοπιστία των υποθαλάσσιων καλωδίων και να θα καταστήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο κέντρο αριστείας για αξιόπιστα και δυναμικά καλώδια υψηλής απόδοσης.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αναμένονται πάνω από 800 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων σε υπεράκτια αιολικά μέχρι το 2030 και, για να πετύχει ο κόσμος τις μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050, η παραγωγική ισχύς της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας πρέπει να αυξηθεί κατά 1.120 GW. Για να επιτευχθεί όμως τόσο μεγάλη επέκταση, χρειάζεται η εγκατάσταση και συντήρηση χιλιάδων μιλίων αξιόπιστων καλωδίων.

Το κρίσιμο ζήτημα της αξιοπιστίας των καλωδίων, και επομένως της δυνατότητας να ασφαλίζονται, πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως και το GUH υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση σε όλη τον κλάδο για την εξεύρεση λύσεων που θα μπορούν να εφαρμοστούν καθώς τα υπεράκτια αιολικά αυξάνονται σε κλίμακα και τεχνικές δυνατότητες με υψηλότερες τάσεις και δυναμικά στοιχεία.

Ο οργανισμός, ο οποίος εκπροσωπεί την υποβρύχια βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου, αξίας 8 δισεκατομμυρίων λιρών, πιστεύει ότι η χώρα μπορεί και πρέπει να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην τεχνολογία υποθαλάσσιων καλωδίων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δυναμικά καλώδια για τα πλωτά υπεράκτια αιολικά.

Η πρόκληση της ασφάλισης 

Η πρόκληση της ασφάλισης των καλωδίων αναλύθηκε από τους ασφαλιστικούς εμπειρογνώμονες σε πρόσφατη εκδήλωση της GUH, με έναν εξ αυτών να ισχυρίζεται ότι το 85% της συνολικής αξίας των απαιτήσεων των υπεράκτιων αιολικών αφορά τα υποθαλάσσια καλώδια. Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες χάνουν χρήματα από την ασφάλιση των καλωδίων, με τη μέση απαίτηση των διακανονισμών να φτάνει τα 9 εκατομμύρια στερλίνες. Ένας άλλος ασφαλιστής προειδοποίησε ότι ο μεγάλος αριθμός των απαιτήσεων για τα καλώδια που έχουν να κάνουν με θέματα χωρητικότητας, κάλυψης και κόστους επισκευών συνήθως ανέρχεται σε εκατομμύρια ενώ οι εγγυήσεις σπάνια καλύπτουν το υψηλό κόστος της διακοπής του έργου.

Σύμφωνα με μια εταιρεία, το κόστος ασφάλισης ενός υπεράκτιου αιολικού έργου ισχύος 1,2 GW κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι της τάξης των 350 εκατομμυρίων λιρών ενώ ασφαλιστικοί πράκτορες διατύπωσαν την εκτίμηση ότι το κόστος ενός πλωτού υπεράκτιου αιολικού είναι 30% υψηλότερο από το αιολικό που έχει μια σταθερή βάση.

Σε ένα εργαστήριο για την ασφάλιση καλωδίων που διοργανώθηκε από την GUH νωρίτερα φέτος, κατέστη προφανές ότι υπάρχουν εγγενή ζητήματα που επηρεάζουν την απόδοση και την αξιοπιστία των υποθαλάσσιων καλωδίων τα οποία βρίσκονται στον έλεγχο του κλάδου. Οι βλάβες μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο του κύκλου ζωής ενός καλωδίου – από το σχεδιασμό έως την κατασκευή, τον χειρισμό και την εγκατάσταση, έως τη λειτουργία και τη συντήρηση. Ο εντοπισμός πιθανών αδύναμων σημείων κατά τη διάρκεια ζωής ενός καλωδίου αποτελεί επιτακτική ανάγκη για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα βασικά στοιχεία των υπεράκτιων υποδομών λειτουργούν σθεναρά και αποτελεσματικά ώστε να μπορούν να φέρουν καθαρή, πράσινη ανανεώσιμη ενέργεια στην στεριά.

Το εργαστήριο παρακολούθησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρείες εγκατάστασης και λειτουργίας υπεράκτιων αιολικών, κατασκευαστές καλωδίων, εταιρείες συμβούλων διαχείρισης κινδύνου και ειδικοί μηχανολόγοι από εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης. Εντοπίστηκαν τα κοινά θέματα σε κάθε στάδιο της διάρκειας ζωής ενός καλωδίου αλλά και οι ανησυχίες που μπορεί να προέρχονται από ένα στάδιο αλλά να έχουν αντίκτυπο σε ένα άλλο.

Ανάγκη να οριστούν τα πρότυπα

Αυτά τα κοινά θέματα και οι ανησυχίες κατέδειξαν την ανάγκη και την επιθυμία για τη δημιουργία ενός συνόλου αναγνωρισμένων και καθοδηγούμενων από τον κλάδο προτύπων που θα περιλαμβάνουν τη διάρκεια ζωής του καλωδίου που θα υιοθετηθούν από εταιρείες κατασκευής, προμηθευτές, εργολάβους, επιθεωρητές εγγυήσεων και άλλους και θα είναι αποδεκτοί από τους ασφαλιστικούς φορείς. Ο σχεδιασμός βάσει συστημάτων, η ανάπτυξη προτύπων, η κοινή χρήση δεδομένων, ο ποιοτικός έλεγχος, η κατανομή κινδύνου και η συνεργασία του κλάδου είναι κρίσιμης σημασίας για τη μείωση των αστοχιών των καλωδίων.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και απομάκρυνση από τις σιωπηρές προσεγγίσεις. Αυτή η κοινή χρήση δεδομένων είναι μία από τις κύριες προκλήσεις που πρέπει να δούμε. Η εισαγωγή της κοινής μάθησης, της καταγραφής δεδομένων και της αυξημένης διαφάνειας θα δημιουργήσει ένα πιο ανοιχτό περιβάλλον για την ανάπτυξη των βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η αναζήτηση ποιότητας και αξιοπιστίας πρέπει να κινηθεί με τον ίδιο ρυθμό με την προσπάθεια για αποτελεσματικότητα και ταχύτητα, και να εξεταστεί τόσο από την άποψη του κεφαλαίου όσο και από την άποψη του λειτουργικού κόστους.

Το πρόσφατα συσταθέν Subsea Cables Industry Forum της GUH, του οποίου τα μέλη προέρχονται από εταιρείες που εμπλέκονται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των καλωδίων, θα συμβάλει στην καθιέρωση μιας κλαδικής προσέγγισης για τις βέλτιστες πρακτικές και στη βελτίωση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και συνεπώς της δυνατότητας ασφάλισης των καλωδίων που είναι υψίστης σημασίας για την ευοδωθούν οι φιλοδοξίες μας για την υπεράκτια αιολική ενέργεια, ιδιαίτερα στο ανερχόμενο κλάδο των πλωτών αιολικών.

Ο Neil Gordon είναι  διεθύνων σύμβουλος του Global Underwater Hub (GUH), του κορυφαίου εμπορικού και βιομηχανικού φορέα για τις υποβρύχιες δραστηριότητες στη Μεγάλη Βρετανία, σε άρθρο του στο energyvoice.som.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης