ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την πλατφόρμα σύναψης διμερών συμβολαίων

ΡΑΕ: Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης για την πλατφόρμα σύναψης διμερών συμβολαίων
Ποιοι συμμετείχαν στη διαβούλευση

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 11 Νοεμβρίου 2022 πρόσκλησής της για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πλατφόρμας σύναψης συμβολαίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs Platform), δημοσιοποιεί τον ακόλουθο πίνακα συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο αυτής εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες οι συμμετέχοντες αιτήθηκαν τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων ή/και των απόψεών τους.

 Η ΡΑΕ ευχαριστεί όσους συμμετείχαν στη Δημόσια Διαβούλευση.

Συμμετέχοντες

  1. Ημερομηνία αποστολής: 12.12.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-342192

Αποστολέας: ΣΠΕΦ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 16.12.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-342614 (ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ)

Αποστολέας: Εμπιστευτικό

  1. Ημερομηνία αποστολής: 26.09.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-342619

Αποστολέας: EGPH

  1. Ημερομηνία αποστολής: 16.12.2022

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-342772

Αποστολέας: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 05.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-343618

Αποστολέας: ΕΒΙΚΕΝ

  1. Ημερομηνία αποστολής: 16.01.2023

Αριθμός πρωτοκόλλου: Ι-344009

Αποστολέας: ΕΣΑΗ

www.worldenergynews.gr

 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης