Αποθήκευση: Ποιοι έλαβαν άδειες 2 GW από την ΡΑΕ

Αποθήκευση: Ποιοι έλαβαν άδειες 2 GW από την ΡΑΕ
Η διάρκεια ισχύος των αδειών είναι 25 έτη και λήγουν το 2048

Στην έκδοση των αδειών για μονάδες αποθήκευσης ενέργειας προχώρησε η ΡΑΕ, με τη συνολική ισχύ να ανέρχεται σχεδόν στα 2 GW.

Aναλυτικά:

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 96,6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 96,6 MW, στη θέση «ΜΕΓΑΛΑ», της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.» (ΑΔ-04972).

88_14.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 96,6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 96,6 MW, στη θέση «ΟΡΥΖΩΝΕΣ», της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.» (ΑΔ-04971).

5_69.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 200 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 240,34 MW, στη θέση «ΟΙΝΟΗ», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ECOSOLAR» (ΑΔ-04970).

2_159.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 96,6 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 96,6 MW, στη θέση «ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΥΦΑΝΤΩΝ», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΕΡΑΜΟΥΡΓΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΚΕ.ΒΕ. Α.Ε.» (ΑΔ-04969).


87_12.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 200 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 240,34 MW, στη θέση «ΔΕΝΔΡΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Γιαννούλης, Τυρνάβου, των Δήμων Λαρισαίων, Τυρνάβου, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ECOSOLAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ECOSOLAR» (ΑΔ-04968).

90_55.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 47,5 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 47,5 MW, στη θέση «ΜΑΡΑΘΙΑ», των Δημοτικών Ενοτήτων Πύλου, Χιλιοχωρίων, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της εταιρείας με την επωνυμία «THERMI ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «THERMI ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.» (ΑΔ-04967).

21_21.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 25 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25 MW, στη θέση «Γκούρι Μπιμ», της Δημοτικής Ενότητας Μαρκόπουλου Μεσογαίας, του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, της εταιρείας με την επωνυμία «SUNSET STORAGE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «SUNSET STORAGE Ι.Κ.Ε.» (ΑΔ-04966).

98_16.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Κάμποι, τεμ. 2053», της Δημοτικής Ενότητας Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY STORAGE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY STORAGE VENTURES» (ΑΔ-04965)

876_1.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Φτέρες αρ. τεμ. 30», των Δημοτικών Ενοτήτων Εστιαιώτιδας, Πελινναίων, των Δήμων Τρικκαίων, Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE VENTURES 12 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SUSTAINABLE VENTURES 12» (ΑΔ-04964).

677_6.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Βατάκια, αρ. τεμ. 75», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 10» (ΑΔ-04963).

55_18.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Αμπέλια, τεμ. 143», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 6» (ΑΔ-04962).


211_4.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Ψηλώματα», της Δημοτικής Ενότητας Εστιαιώτιδας, του Δήμου Τρικκαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE VENTURES 12 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SUSTAINABLE VENTURES 12» (ΑΔ-04961).

89_69.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Λούγκες», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 10» (ΑΔ-04960).


70_16.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Χάλκη, τεμ. 1605», των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκαιας, Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY STORAGE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY STORAGE VENTURES» (ΑΔ-04959)

9_27.JPG

Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Λούγκες, τεμ. 426», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 6» (ΑΔ-04958).


133_7.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Λοκοφί, αρ. τεμ. 53», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 10» (ΑΔ-04956).

8_53.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Χάλκη, τεμ. 1235», της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «STORAGE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «STORAGE VENTURES» (ΑΔ-04955).


13_174.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Χάλκη αρ. τεμ. 1233 Α – 1233 Β», της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE VENTURES 10 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SUSTAINABLE VENTURES 10» (ΑΔ-04954).

5_70.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Αυλακιές/Γκιούμηδες», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE VENTURES 12 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SUSTAINABLE VENTURES 12» (ΑΔ-04953).


211_5.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Γκιούμηδες αρ. τεμ. 370», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «SUSTAINABLE VENTURES 12 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «SUSTAINABLE VENTURES 12» (ΑΔ-04952).

14_42.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Χάλκη, τεμ. 1573», της Δημοτικής Ενότητας Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY STORAGE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY STORAGE VENTURES» (ΑΔ-04951).


9888_2.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Λούγκες, τεμ. 413β», της Δημοτικής Ενότητας Πελινναίων, του Δήμου Φαρκαδόνας, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY VENTURES 6 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY VENTURES 6» (ΑΔ-04950).


12_197.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 49,99 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 54,4 MW, στη θέση «Χάλκη, τεμ. 1606», των Δημοτικών Ενοτήτων Νίκαιας, Πλατυκάμπου, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ENERGY STORAGE VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» με δ.τ. «ENERGY STORAGE VENTURES» (ΑΔ-04948).


16_9.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 50 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 50 MW, στη θέση «Κατεβασιά», της Δημοτικής Ενότητας Βαγιών, του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «Advanced Photon Dynamics A.E.» (ΑΔ-04947).6_53.JPGΧορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 25 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 25 MW, στη θέση «Αγρόκτημα Ασσήρου αρ.2465», της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΡΙΔΑΣ ENERGY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΙΡΙΔΑΣ ENERGY Ι.Κ.Ε.» (ΑΔ-04946)


11_192.JPG


Χορήγηση Άδειας Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 9,73 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 11,09 MW, στη θέση «Πέτρα», της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

20_4.JPGwww.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>