Βιομηχανία

Υπεγράφη η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 2021

Υπεγράφη η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) του 2021
Στα νέα δεδομένα λαμβάνονται υπόψη οι προκλήσεις του ψηφιακού αλλά και του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας μας

Αποστολή του ΣΕΒ είναι να συμβάλλει στη δημιουργία μίας οικονομίας με ανοικτούς ορίζοντες που αναπτύσσεται και δημιουργεί ευκαιρίες για την κοινωνία του σήμερα και του αύριο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές του Συνδέσμου είναι η ενδυνάμωση των εργαζομένων, με έμφαση στην ανάπτυξη των σύγχρονων δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπ’ όψη τις προκλήσεις του ψηφιακού αλλά και του πράσινου μετασχηματισμού της οικονομίας μας.  

Στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2021, την οποία υπέγραψε ο ΣΕΒ εντάξαμε θέματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση και ενσωματώσαμε την Ευρωπαϊκή συμφωνία – πλαίσιο για την Ψηφιοποίηση στην Εργασία που υπεγράφη μεταξύ των Ευρωπαίων Κοινωνικών Εταίρων τον Ιούνιο του 2020. Παράλληλα, επαναβεβαιώσαμε την αφοσίωσή μας στα θέματα που αφορούν  την καταπολέμηση της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία καθώς και στη δίκαιη μετάβαση των εργαζομένων σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.  

Αυτή η ΕΓΣΣΕ, όπως και προηγούμενες, δεν περιλαμβάνει μισθολογικούς όρους, μισθούς, τριετίες, επιδόματα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, δήλωσε ότι «η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μπορεί να ενισχυθεί μέσω συνεχούς και εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου, της συνεργασίας και αναγκαίων συναινέσεων, με κοινό μας στόχο τη βιώσιμη ανάκαμψη και τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας».

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης