Viohalco: Ανθεκτικότητα και στο γ΄τρίμηνο μετά τα κέρδη - ρεκόρ 207,3 εκατ ευρώ (+122%) στο 6μηνο

Viohalco: Ανθεκτικότητα και στο γ΄τρίμηνο μετά τα κέρδη - ρεκόρ 207,3 εκατ ευρώ (+122%) στο 6μηνο

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021

Σχετικά Άρθρα
Μετά το εντυπωσιακό εξάμηνο η BIOXAΛΚΟ κινείται με μεγάλη ανθεκτκότητα και στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που μπορούν να γίνουν με βάση το γ΄τρίμηνο.
Παρά τα υφεσιογενή στοιχεία που εμφανίζονται στις διεθνείς οικονομίες από τις αυξήσεις επιτοκίων και την ενεργειακή κρίση, τα προϊόντα της εταιρίας παρουσιάζουν ανθεκτικότητα, καθώς ένα μεγάλο μέρος αυτών είναι ευθυγραμμισμένο με τον ενεργειακό μεταχηματισμό.

Αφορά τους κλάδους των καλωδίων αλλά και αυτούς του αλουμινίου και του χαλκού. Η εταιρία συνεχίζει να μετακυλίει την αύξηση του ενεργειακού κόστους στους τελικούς πελάτες.
Παράλληλα προετοιμάζεται για τις νέες συμφωνίες που θα αφορούν την προμήθεις ρεύματος.
Όσον αφορά το LPG η αντικατάστασή του για τις τρέχουσες μορφές ενέργειας θα είναι χρονοβόρος.

Το εξάμηνο - ρεκόρ στην ιστορία του Ομίλου

Τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν αύξηση 122% και ανήλθαν σε 207,37 εκατ ευρώ έναντι 93,3 εκατ ευρώ στο α΄εξάμηνο του 2021.

• Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.597 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% έναντι 2.489 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
• Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA (α-EBITDA) ανήλθε σε 355 εκατ. ευρώ έναντι 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
• Το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 412 εκατ. ευρώ έναντι 253 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.
• Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι 137 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία
• Οι παγκόσμιες τάσεις βιώσιμης ανάπτυξης δίνουν ώθηση στην ανάπτυξη των προϊόντων των εταιριών της Viohalco.
• Βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας, καθώς οι εταιρίες της Viohalco αξιοποίησαν την αυξημένη ζήτηση για τα προϊόντα τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
• Συνεχείς επενδύσεις για τη βελτιστοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των χαρτοφυλακίων προϊόντων, κυρίως στους κλάδους αλουμινίου και καλωδίων, ενισχύουν περαιτέρω την αποδοτικότητα και την επέκταση σε νέες γεωγραφικές περιοχές.
• Επιτυχημένη εκτέλεση πολύπλοκων έργων, αναθέσεις νέων συμβολαίων και σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών για τους κλάδους καλωδίων και σωλήνων χάλυβα.
• Ενίσχυση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στον κλάδο ακινήτων.
• Συνεχής προσήλωση σε βελτιώσεις της λειτουργικής αποδοτικότητας με σκοπό την άμβλυνση των ανησυχιών για τις αυξημένες τιμές ενέργειας και το κόστος των υλικών.

βιοχαλκο_1.JPGΟι εταιρίες της Viohalco σημείωσαν ισχυρές οικονομικές επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, αξιοποιώντας τη βελτιστοποιημένη παραγωγική δυναμικότητα, τα διευρυμένα χαρτοφυλάκια προϊόντων, καθώς και τη ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα τους λόγω των παγκόσμιων μεγατάσεων βιωσιμότητας. Στον κλάδο αλουμινίου, ο τομέας έλασης αλουμινίου επέδειξε ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις και αποδοτικότητα, αξιοποιώντας την πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα που προήλθε από την επένδυση στο τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem, ενώ παράλληλα διατήρησε την ανάπτυξή του σε στρατηγικούς τομείς και γεωγραφικές περιοχές. Η αύξηση του όγκου πωλήσεων του κλάδου αποτυπώνει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς και τη συνεχή ανοδική τάση της ζήτησης για λύσεις ανακυκλώσιμων προϊόντων. Ο κλάδος χαλκού συνέχισε να αναπτύσσεται, εστιάζοντας περισσότερο στην κερδοφορία παρά στους όγκους. Συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας. Το κεφάλαιο κίνησης ήταν ασυνήθιστα υψηλό, αλλά μόνο προσωρινά, ενώ προβλέπεται να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα έως το τέλος του έτους.

Οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τα προϊόντα του κλάδου, ειδικά για όσα έχουν εφαρμογή στην ηλεκτροκίνηση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον εξηλεκτρισμό και τη μεταφορά ενέργειας κ.λπ. παραμένουν θετικές. Χάρη στην αύξηση του όγκου πωλήσεων, σε συνδυασμό με την παραγωγική αποδοτικότητα και την ομαλή εκτέλεση πολύπλοκων καλωδιακών έργων, ο κλάδος καλωδίων μπόρεσε να διατηρήσει τη δυναμική που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια. Οι πωλήσεις προήλθαν από ένα ευρύ φάσμα καλωδίων και οδήγησαν σε ικανοποιητική αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής. Οι βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις συνδυάστηκαν με αρκετές αναθέσεις νέων έργων, οι οποίες διαμόρφωσαν ένα χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών ύψους περίπου 650 εκατ. ευρώ. Στον κλάδο σωλήνων χάλυβα καταγράφηκε ανάκαμψη της ζήτησης λόγω γεωπολιτικών παραγόντων. Παρατηρήθηκε κατά συνέπεια επανέναρξη πολλών έργων που είχαν αναβληθεί, καθώς και σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, παρότι το προϊοντικό μείγμα των παραγγελιών που εκτελέστηκαν επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία του κλάδου.
Το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ. Ο κλάδος χάλυβα πέτυχε αύξηση του όγκου πωλήσεων, λόγω των συνεχιζόμενων εύρωστων επιδόσεων σε όλες τις βασικές αγορές και των αυξανόμενων πωλήσεων των πλατέων προϊόντων χαμηλής έντασης άνθρακα. Παράλληλα διατήρησε την κυρίαρχη θέση του στην αγορά της Ελλάδας, των Βαλκανίων και της Κύπρου. Τα παραπάνω επιτεύχθηκαν παρά το δύσκολο περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι εταιρίες του κλάδου και το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντικές αυξήσεις του κόστους των υλικών και διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας. 4 Τέλος, στον κλάδο ακινήτων, η Noval Property ενίσχυσε το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο μέσω της απόκτησης 18 νέων περιουσιακών στοιχείων, στο πλαίσιο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους κατά 21,35 εκατ. ευρώ μέσω της εισφοράς σε είδος ακινήτων και μετοχών δύο εταιριών ακινήτων. 

Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθε σε 3.597 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 45% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021 (2.489 εκατ. ευρώ), αποτυπώνοντας την άνοδο της ζήτησης σε όλους τους κλάδους, την αύξηση του όγκου πωλήσεων και των τιμών μετάλλων, καθώς και τον αντίκτυπο του πληθωριστικού περιβάλλοντος. Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 355 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 196 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 49,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 45,7 εκατ. ευρώ). Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 293 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 137 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, κυρίως λόγω της ισχυρής ανάπτυξης του κλάδου αλουμινίου, της σταθερής ανάπτυξης του κλάδου καλωδίων και των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα.


βιοχαλκο_2.JPG

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 163 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 108 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, τις επενδύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής υποβρυχίων καλωδίων της Hellenic Cables στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα. Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 67% ή 673 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2021, κυρίως ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλων και της πίεσης στις εφοδιαστικές αλυσίδες λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, παράλληλα με την οργανική ανάπτυξη των εταιριών. Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 2.196 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1.684 εκατ. ευρώ) πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 2.175 εκατ. ευρώ (31 Δεκεμβρίου 2021: 1.664 εκατ. ευρώ).βιοχαλκο_3.JPG
βιοχαλκο_4.JPG


Πέραν της Noval Property, ο κλάδος ακινήτων της Viohalco περιλαμβάνει και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε ακίνητα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Viohalco εφαρμόζει το ιστορικό κόστος στις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ ορισμένες θυγατρικές του κλάδου ακινήτων (όπως η Noval Property) εφαρμόζει το μοντέλο της εύλογης αξίας. Η Noval Property κατά το πρώτο εξάμηνο 2022, βάσει του μοντέλου της εύλογης αξίας, παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 15,35 εκατ. ευρώ.


βιοχαλκο5.JPG

Αλουμίνιο

Το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 57% και ανήλθε σε 1.201 εκατ. ευρώ έναντι 763 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 134 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 37 εκατ. ευρώ). Ο τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor ενίσχυσε περαιτέρω την ανταγωνιστική του θέση στην αγορά κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, καταγράφοντας αύξηση του όγκου πωλήσεων και επιτυγχάνοντας εύρωστες οικονομικές επιδόσεις σε όλους τους στρατηγικούς κλάδους της αγοράς. Ο κλάδος αλουμινίου αντέδρασε αποτελεσματικά έναντι των αυξήσεων του κόστους, προχωρώντας σε βελτιώσεις της παραγωγικότητας και αυξήσεις των τιμών κατεργασίας. Οι επιδόσεις αυτές προέκυψαν χάρη στο ευνοϊκό περιβάλλον της αγοράς, σε συνδυασμό με την πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα που εξασφαλίστηκε χάρη στην επένδυση για το τετραπλό θερμό έλαστρο αλουμινίου Tandem στο εργοστάσιο Οινοφύτων και τη γραμμή επίστρωσης λάκας στο εργοστάσιο Μάνδρας.

Ως αποτέλεσμα αυτών των λειτουργικών βελτιώσεων επετεύχθη βελτιστοποιημένο προϊοντικό μείγμα, το οποίο κατευθύνεται πρωτίστως στους τομείς των συσκευασιών (άκαμπτες και εύκαμπτες), των μεταφορών, των δομικών έργων και των κατασκευών. Παράλληλα συνεχίζονται οι επενδύσεις στο εργοστάσιο της Elval στα Οινόφυτα για το ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, η Elval θα μπορέσει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της, αξιοποιώντας τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και την ενισχυμένη παραγωγική δυναμικότητα για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες στρατηγικής ανάπτυξης και να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά αλουμινίου.
Στο πλαίσιο της περαιτέρω επέκτασης, αποκτήθηκαν εγκαταστάσεις logistics παραπλεύρως του εργοστασίου της Elval. Στην Bridgnorth Aluminium, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή και η εταιρία κατάφερε να αυξήσει τους όγκους των πωλήσεών της κατά 2% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021. Η εταιρία συνέχισε τις προσπάθειες ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου των προϊόντων της και αύξησε τις παραδόσεις της, ιδίως στους τομείς των άκαμπτων συσκευασιών, των δομικών έργων και των κατασκευών, αντισταθμίζοντας τις μειωμένες παραδόσεις στον τομέα της λιθογραφίας. Η εταιρία αντιμετώπισε πληθωριστικές πιέσεις αναφορικά με τα κόστη μετάλλων, ενέργειας, μεταφορών και εργατικού δυναμικού, αλλά κατάφερε να μετακυλήσει το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κόστους με την ενσωμάτωση ειδικών προσαυξήσεων στο μοντέλο τιμολόγησης που εφαρμόζει.
Συνολικά, κατέγραψε αύξηση της κερδοφορίας έναντι του περασμένου έτους. Η Etem Gestamp κατέγραψε δυναμικό πρώτο εξάμηνο, τόσο ως προς την κερδοφορία, όσο και ως προς την πρόοδο του επενδυτικού της σχεδίου. Καθοριστικοί παράγοντες για την οικονομική της επίδοση υπήρξαν οι υψηλοί όγκοι πωλήσεων με σημαντικά 7 περιθώρια κερδοφορίας κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, η υψηλή αποδοτικότητα της παραγωγής και η συστηματική παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους πελάτες. Η έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία άφησε το αποτύπωμά της στις επιδόσεις του δεύτερου τριμήνου με πτώση της ζήτησης των βιομηχανικών προφίλ, αλλά και των προϊόντων της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Συνολικά, οι πωλήσεις κινήθηκαν χωρίς διακυμάνσεις έναντι του περσινού πρώτου εξαμήνου, ενώ το επενδυτικό σχέδιο συνεχίστηκε απρόσκοπτα. Η αποτελεσματική βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων της Etem σε συνδυασμό με τις λειτουργικές βελτιώσεις είχε ως αποτέλεσμα καλύτερες επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2021, παρά τους χαμηλότερους όγκους, λόγω της εστίασης στα αρχιτεκτονικά συστήματα και τα ειδικά προσαρμοσμένα βιομηχανικά προφίλ. Μελλοντικά, ο κλάδος αλουμινίου θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει τις μακροοικονομικές προκλήσεις, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του για να μετριάσει τα δυνητικά προβλήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τις αυξανόμενες πιέσεις κόστους. Το επιχειρηματικό μοντέλο του κλάδου αλουμινίου εξακολουθεί να δίνει βαρύτητα στην πελατοκεντρική προσέγγιση, παράλληλα με την εκτεταμένη εμπορική παρουσία σε διεθνείς αγορές υψηλών προδιαγραφών.

Χαλκός

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε να αναπτύσσεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 978 εκατ. ευρώ έναντι 754 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω της αύξησης του όγκου πωλήσεων και της ανοδικής τάσης της τιμής χαλκού, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 37 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 43 εκατ. ευρώ). Ο κλάδος συνέχισε τις ισχυρές επιδόσεις του προηγούμενου έτους, με τη ζήτηση να διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα στις περισσότερες τελικές αγορές. Οι όγκοι πωλήσεων των σωλήνων χαλκού κατέγραψαν άνοδο άνω του 6%, περιορισμένοι από τα όρια της δυναμικότητας. Οι πωλήσεις των πλατέων προϊόντων σημείωσαν κάμψη κατά 4%, καθώς η Sofia Med επέλεξε να στρέψει το μείγμα σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, με υψηλότερη κερδοφορία και μακροπρόθεσμες προοπτικές. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση υποστήριξε τις διψήφιες αυξήσεις του όγκου πωλήσεων όλων των προϊόντων διέλασης. Μετά την ισχυρή ανάκαμψη το 2021, οι πωλήσεις των συρμάτων περιελίξεων κατέγραψαν σημαντική πτώση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022, καθώς το ανταγωνιστικό περιβάλλον δεν επέτρεψε στην Cablel Wires να μετακυλήσει όλες τις αυξήσεις κόστους στους πελάτες. Σε όλες τις άλλες βασικές κατηγορίες προϊόντων, χάρη στην ισχυρή ζήτηση και την έλλειψη προσφοράς, ο κλάδος χαλκού κατόρθωσε να αυξήσει τις τιμές πέραν των ταχέως αυξανόμενων στοιχείων κόστους, βελτιώνοντας την κερδοφορία του. Τα αποθέματα για τον κλάδο χαλκού βρίσκονταν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, λόγω της προγραμματισμένης διακοπής λειτουργίας και συντήρησης της πρέσας διέλασης της μονάδας παραγωγής σωλήνων της Halcor. Λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, η διακοπή λειτουργίας αναβλήθηκε από τον Αύγουστο για τον Οκτώβριο.
Ωστόσο, το κεφάλαιο 8 κίνησης προβλέπεται να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα έως το τέλος του έτους. Οι συνθήκες της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 αναμένεται να επιδεινωθούν, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις και τα αυξανόμενα επιτόκια δημιουργούν αβεβαιότητα και επηρεάζουν την ανάπτυξη στις περισσότερες αγορές. Δεδομένου ότι τα παραπάνω θα επηρεάσουν τους περισσότερους ανταγωνιστές, δεν αναμένεται πίεση στις τιμές. Επιπλέον, το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών σε ορισμένους κλάδους αναμένεται να υποστηρίξει τους όγκους πωλήσεων, υπό κανονικές συνθήκες. Η αναμενόμενη αναβάθμιση της πρέσας διέλασης θα ενισχύσει τη μελλοντική ανάπτυξη και την αποδοτικότητα της μονάδας παραγωγής σωλήνων. Παράλληλα οι μακροπρόθεσμες τάσεις ζήτησης για τα προϊόντα του κλάδου παραμένουν θετικές. Τέλος, οι στοχευμένες επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας και οι βελτιώσεις της παραγωγικότητας, ως αποτέλεσμα της καμπύλης εκμάθησης, αναμένεται να ενισχύσουν τη δυναμικότητα παραγωγής πλατέων προϊόντων και να οδηγήσουν σε αυξημένες πωλήσεις και κερδοφορία.

Καλώδια

Στον κλάδο καλωδίων, η υψηλή αξιοποίηση όλων των γραμμών παραγωγής και η επιτυχημένη εκτέλεση αρκετών υποβρύχιων έργων υψηλών απαιτήσεων οδήγησαν σε περαιτέρω ανάπτυξη και εύρωστες επιδόσεις. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 427 εκατ. ευρώ έναντι 351 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω αυξημένων όγκων πωλήσεων και τιμών., ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 26 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 16 εκατ. ευρώ). Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στην αύξηση της ζήτησης για καλώδια ισχύος και τηλεπικοινωνιών σε όλες τις κύριες γεωγραφικές περιοχές (Κεντρική Ευρώπη, Βαλκάνια και χώρες Νοτιοανατολικής Μεσογείου) που δραστηριοποιείται, ενώ όλα τα εργοστάσια είχαν πλήρες πρόγραμμα παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου. Επιπλέον, ο τομέας των καλωδιακών έργων παρέμεινε ο κύριος πυλώνας κερδοφορίας του κλάδου, χάρη στην αποτελεσματική εκτέλεση των παραγγελιών που είχαν ανατεθεί τα τελευταία χρόνια. Οι συμμετοχές σε διαγωνισμούς εντάθηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, καθώς η έντονη δραστηριότητα στις αγορές των υπεράκτιων αιολικών πάρκων και των διασυνδέσεων συνεχίστηκε αμείωτη. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, εκτελέστηκαν με επιτυχία τα ακόλουθα έργα εξ ολοκλήρου ή εν μέρει: • Ολοκληρώθηκε η παραγωγή του υποβρύχιου καλωδίου μήκους 83 χλμ. για την ηλεκτρική διασύνδεση Νάξου, Σαντορίνης και Θηρασίας. Η εγκατάσταση αναμένεται να ολοκληρωθεί βάσει χρονοδιαγράμματος έως το τέλος του 2022.
• Ολοκληρώθηκε η παραγωγή των πρώτων παρτίδων inter-array καλωδίων 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Doggerbank στο Ηνωμένο Βασίλειο, το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο στον κόσμο, ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες για το ίδιο έργο θα συνεχίσουν να παράγονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και του 2023. • Ξεκίνησε η παραγωγή inter-array καλωδίων 66kV με μόνωση XLPE για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο Vesterhav Nord / Syd. 9
• Πραγματοποιήθηκε εντός χρονοδιαγράμματος η εγκατάσταση της διασύνδεσης του αιολικού πάρκου Καφηρέας ΙΙ με το ηπειρωτικό δίκτυο της Ελλάδας,
• Υλοποιήθηκαν αρκετά χερσαία έργα στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου που είχαν ανατεθεί το 2021. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η Hellenic Cables εξασφάλισε αρκετές αναθέσεις για έργα υψηλής τάσης και inter-array καλώδια, αυξάνοντας το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών για τον κλάδο σε περίπου 650 εκατ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2022. Ο κλάδος καλωδίων αναμένεται να διατηρήσει την έντονη δυναμική του και να ωφεληθεί από την ισχυρή ζήτηση για καλωδιακά προϊόντα, παράλληλα με το σύνολο των εξασφαλισμένων παραγγελιών για καλωδιακά έργα. Στο μέλλον, η επιτάχυνση των σχεδίων ενεργειακής μετάβασης λόγω της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών του κλάδου. Υπό την προϋπόθεση ότι πράγματι θα ανατεθούν σημαντικά έργα εντός των επόμενων μηνών, η Διοίκηση αξιολογεί επί του παρόντος την εκκίνηση ενός επενδυτικού προγράμματος με στόχο τη διεύρυνση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας υποβρύχιων καλωδίων στην Κόρινθο, επενδύοντας σε πρόσθετο παραγωγικό εξοπλισμό. Παράλληλα, διερευνάται κάθε ευκαιρία ανάπτυξης που δημιουργείται από την τρέχουσα δυναμική της αγοράς.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, συνεχίζονται οι συζητήσεις με την Ørsted για τη συνεργασία στην κατασκευή εργοστασίου υποβρυχίων inter-array καλωδίων στο Maryland. Η Cenergy Holdings θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για κάθε σημαντική εξέλιξη σχετικά με όλα αυτά τα επενδυτικά σχέδια. Σωλήνες χάλυβα Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα κατέγραψε τον υψηλότερο κύκλο εργασιών του από το πρώτο εξάμηνο του 2019.
Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 190 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 82% σε ετήσια βάση. Αυτή η αύξηση ήταν απόρροια πρωτίστως των αυξημένων κατά 43% όγκων πωλήσεων σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς και οι τιμές χάλυβα παραμένουν εξαιρετικά ασταθείς και πολλά ενεργειακά έργα συνεχίζουν να αναβάλλονται ή να εγκαταλείπονται, ιδίως στις ΗΠΑ. Το παραπάνω σε συνδυασμό με ένα δυσμενές μείγμα πωλήσεων, διαμόρφωσε τα αποτελέσματα προ φόρου εισοδήματος σε ζημιές 3,6 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: ζημιές 5,2 εκατ. ευρώ).
Στις πρόσφατες αναθέσεις περιλαμβάνονται αγωγός αφαλατωμένου νερού 201 χλμ. για ορυχείο χαλκού στη Χιλή από την Collahuasi, πιστοποιημένος αγωγός μεταφοράς υδρογόνου στην Αυστραλία από την Jemena, 163 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία από τον ΔΕΣΦΑ πιστοποιημένος για τη μεταφορά έως και 100% υδρογόνου, η ανάθεση από τη SASOL έργου για 76 χλμ. αγωγού φυσικού αερίου στη Μοζαμβίκη, καθώς και άλλα σημαντικά υπεράκτια έργα στη Νότια Αμερική και την Αυστραλία. Σ
το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022, η Σωληνουργεία Κορίνθου βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση με το τρέχον χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών να υπερβαίνει τα 450 εκατ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο από το 2018. Το ποσό αυτό είναι απόρροια της συστηματικής εμπορικής δραστηριότητας που οδήγησε στην ανάθεση πολυάριθμων σημαντικών έργων ανά τον κόσμο. 10 Καθώς η ζήτηση για ενέργεια ανακάμπτει με τις συνεπακόλουθες αυξήσεις τιμών, οι διαθέσιμες ευκαιρίες για συμμετοχή της Σωληνουργεία Κορίνθου σε διαγωνισμούς αυξάνονται σταθερά. Πέραν των παραγγελιών που έχουν ήδη εξασφαλιστεί, αναμένεται ένα πιο ευνοϊκό μείγμα πωλήσεων για το υπόλοιπο του έτους.
Ο κλάδος σωλήνων χάλυβα προσβλέπει σε ένα καλό υπόλοιπο έτους, καθώς το εύρωστο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών που διαμορφώθηκε τους τελευταίους μήνες επιτρέπει τον συνδυασμό υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας με εύρωστα περιθώρια κέρδους.


Χάλυβας

Ο κύκλος εργασιών στον κλάδο χάλυβα ανήλθε σε 744 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 έναντι 482 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 99 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2021: 46 εκατ. ευρώ). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο κλάδος κατέγραψε εύρωστες επιδόσεις σε όλες τις βασικές αγορές έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021, χάρη στους αυξημένους όγκους πωλήσεων των περισσοτέρων προϊόντων, παρά τις σημαντικές διακυμάνσεις των διεθνών τιμών χάλυβα, ως συνέπεια του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Οι ελλείψεις κρίσιμων για την παραγωγή υλικών και εξαρτημάτων, το υψηλό κόστος των υλικών κατασκευής και μεταφορών, οι διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και η αστάθεια των τιμών ήταν μερικές από τις κύριες εξελίξεις στις αγορές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022.
Αποτέλεσμα των παραπάνω υπήρξε η μείωση της ζήτησης σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, η οποία ξεκίνησε τον Απρίλιο και εντάθηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η δε αύξηση των εισαγωγών από χώρες εκτός της Ευρώπης για την αντικατάσταση των προμηθειών από τη Ρωσία και την Ουκρανία (μπιγιέτες, πλάκες για λαμαρίνες και άλλα προϊόντα) οδήγησε σε πιέσεις στις τιμές όλων των προϊόντων χάλυβα. Όσον αφορά στον χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, ο κλάδος χάλυβα αύξησε τις πωλήσεις στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, εδραιώνοντας την ήδη ισχυρή θέση που κατείχε στην αγορά των Βαλκανίων και της Κύπρου. Οι πωλήσεις χονδροσύρματος κατέγραψαν άνοδο στη Δυτική Ευρώπη και σε Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, ενώ οι πωλήσεις λαμαρινών βαρέως τύπου και ειδικών χαλύβων σημείωσαν, επίσης, άνοδο στη Ρουμανία και την Κεντρική Ευρώπη. Άνοδος των πωλήσεων λαμαρινών χαμηλής έντασης άνθρακα σημειώθηκε, κυρίως στις χώρες της Βαλτικής και τη Φινλανδία, ενώ οι πωλήσεις των προϊόντων σιδήρου μορφής ήταν και αυτές υψηλότερες έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2021, χάρη στις αυξημένες πωλήσεις προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, αρκετές εταιρίες του κλάδου χάλυβα δρομολόγησαν έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της παραγωγικής διαδικασίας. Το εργοστάσιο της Dojran Steel εγκατέστησε φωτοβολταϊκά συστήματα με ισχύ 4MWp, που θα δώσουν τη δυνατότητα στην εταιρία να παράγει προϊόντα με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.
 Οι προοπτικές για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 παραμένουν αβέβαιες λόγω των προβλέψεων για ασθενέστερη ζήτηση, υψηλό κόστος παραγωγής και ενδεχόμενες ελλείψεις ενέργειας στον ευρωπαϊκό τομέα μεταποίησης. Αναμένονται επίσης καθυστερήσεις στα κατασκευαστικά έργα, λόγω του αυξημένου κόστους των υλικών κατασκευής και του υψηλότερου κόστους χρηματοδότησης. Στον αντίποδα, αναμένεται ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς χάλυβα μετά από σχεδόν 10 έτη στασιμότητας, δεδομένης της έναρξης σημαντικών ιδιωτικών έργων, σε συνδυασμό με εκτεταμένα δημόσια έργα.

Ακίνητα

Ο κύκλος εργασιών για τον κλάδο των ακινήτων (ο οποίος περιλαμβάνει και άλλες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε ακίνητα, επιπρόσθετα της Noval Property ) ανήλθε σε 14 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 (πρώτο εξάμηνο 2021: 8,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Viohalco εφαρμόζει το ιστορικό κόστος στις επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ ορισμένες θυγατρικές του κλάδου ακινήτων (όπως η Noval Property) εφαρμόζουν το μοντέλο της εύλογης αξίας. Κατά το πρώτο εξάμηνο 2022, η Noval Property, με βάση το μοντέλο της εύλογης αξίας, παρουσίασε ενοποιημένα κέρδη προ φόρων 15,35 εκατ. ευρώ.
Η Noval Property κατέγραψε αύξηση 9,6% της εύλογης αξίας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της από 424 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021 σε 465 εκατ. ευρώ στις 30.06.2022. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων, στην ενεργή διαχείριση των ακινήτων της εταιρίας και την ανοδική τάση για ποιοτικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια στην Ελλάδα. Επίσης, η Noval Property προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 21,35 εκατ. ευρώ μέσω της εισφοράς σε είδος ακινήτων και του 100% των μετοχών δύο εταιριών ακινήτων, με αποτέλεσμα την προσθήκη 18 νέων ακινήτων στο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της εταιρίας. Ταυτόχρονα και μετά την επιτυχημένη έκδοση πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ (εισηγμένου στο Χρηματιστήριο Αθηνών), η Noval Property συνέχισε την ανάπτυξη του υφισταμένου χαρτοφυλακίου της, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης κατασκευαστικών εργασιών σε ορισμένα ακίνητα.
Τέλος, η ενεργή διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων οδήγησε όχι μόνο σε πρόσθετες μισθώσεις (ενδεικτικά μισθώσεις σχετικές με την επέκταση του εμπορικού κέντρου River West), αλλά και στην αντικατάσταση υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης με νέες συμβάσεις με πιο ευνοϊκούς όρους ενοικίασης, γεγονός που αποτυπώνει την αυξημένη ζήτηση για ποιοτικά, βιοκλιματικά και περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια . Όσον αφορά στο υπόλοιπο του 2022, η Noval Property σκοπεύει να αποκτήσει 12 πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει το σχέδιο ανάπτυξης του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου ακινήτων της. Προοπτικές Το τρέχον μακροοικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια, αυξανόμενες τιμές ενέργειας, πληθωρισμό, διακυμάνσεις στο κόστος των υλικών, καθώς και από δυσλειτουργίες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιτυχημένη τοποθέτηση των εταιριών στις αντίστοιχες αγορές τους, η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητά τους μετά τα πρόσφατα επενδυτικά προγράμματα, το αξιοσημείωτο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών, η ισχυρή ροή εξασφαλισμένων αναθέσεων σε συνδυασμό με τις συνεχείς προσπάθειες για διατήρηση υψηλών επιπέδων αποδοτικότητας, είναι παράγοντες που θα συμβάλουν στην άμβλυνση των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων αυτών των τάσεων. Οι εταιρίες της Viohalco θα συνεχίσουν να βελτιστοποιούν την παραγωγική δυναμικότητά τους και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους προχωρώντας σε στοχευμένες επενδύσεις. Τέλος, οι εταιρίες συνεχίζουν να βρίσκονται στην κατάλληλη θέση να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά βιώσιμων προϊόντων με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα, τα οποία αποτελούν σημαντικό και αυξανόμενο ποσοστό των προϊόντων τους.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>