Αυτές είναι οι οκτώ κατηγορίες που θα ενταχθούν οι σημαντικές βιομηχανίες

Αυτές είναι οι οκτώ κατηγορίες που θα ενταχθούν οι σημαντικές βιομηχανίες

Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους αναλόγως της έκτασης του προβλήματος και της θέσης τους στην σχετική κατάταξη

 

Τα κριτήρια για τη σειρά διακοπής της παροχής φυσικού αερίου στις 104 βιομηχανίες που έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στον κατάλογο των λεγόμενων «σημαντικών βιομηχανιών» ανακοίνωσε η ΡΑΕ στο πλαίσιο του σχεδίου αντιμετώπισης κρίσης τροφοδοσίας.

Το σχετικό κείμενο που προβλέπει τη σειρά διακοπής της τροφοδοσίας στις βιομηχανίες και όχι την απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ, έως τις 5 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ οι βιομηχανίες που έχουν αιτηθεί να χαρακτηριστούν ως «σημαντικές» κατατάσσονται σε 8 κατηγορίες με βάση μια σειρά από κριτήρια. Σε περίπτωση κόκκινου συναγερμού θα διακοπεί η τροφοδοσία τους αναλόγως της έκτασης του προβλήματος και της θέσης τους στην σχετική κατάταξη.
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ΡΑΕ εφόσον έχει κηρυχθεί Κατάσταση Συναγερμού 3, εάν συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα τροφοδοσίας μετά τη διακοπή των Διακόψιμων Καταναλωτών, των Μονάδων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με καύσιμο Φυσικό Αέριο τότε αρχίζει σταδιακά η αποκοπή των προαναφερόμενων βιομηχανιών αναλόγως της σειράς τους στον κατάλογο. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η τροφοδοσία των προστατευόμενων καταναλωτών.

Πως έγινε η κατάταξη

Οι οκτώ κατηγορίες που διαμόρφωσε η ΡΑΕ έχουν ως εξής:

8: Σημαντικές υποδομές για την προστασία του ενεργειακού εφοδιασμού (καύσιμα), της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και άμυνας της χώρας.
7: Καταστροφικές ζημιές σε εξοπλισμό ή υποδομή της εγκατάστασης λόγω διακοπής παροχής φυσικού αερίου. Για την επανεκκίνηση της παραγωγής απαιτείται αντικατάσταση ή χρονοβόρες επισκευές του εξοπλισμό ή της υποδομής.
6: Απαραίτητα αγαθά για την κάλυψη των καθημερινών ζωτικών αναγκών. Παραγωγική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

  1. 1: Βασικά είδη διατροφής και αγροτικά προϊόντα
  2. 2: Φάρμακα
  3. 3: Προϊόντα ατομικής υγιεινής
  4. 4: Προϊόντα που συμμετέχουν στην αλυσίδα εφοδιασμού των παραπάνω αγαθών και στην έγκαιρη παράδοσή τους στον καταναλωτή.


5: Απώλεια πρώτων υλών εντός της γραμμής παραγωγής ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος (ελαττωματικού ή εκτός προδιαγραφών) σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας φυσικού αερίου. Οι πρώτες ύλες ή το τελικό προϊόν απορρίπτονται, προκαλώντας οικονομική ζημία.
4: Διακοπή της γραμμής παραγωγής λόγω διακοπής τροφοδοσίας. Δεν προκαλείται καταστροφή των πρώτων υλών ή παραγωγή ακατάλληλου τελικού προϊόντος.
3: Δυνατότητα μείωσης της κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά ένα ποσοστό, όπως αυτό έχει δηλωθεί στις αιτήσεις των εταιρειών του καταλόγου Σημαντικών Βιομηχανιών. Η μείωση θα πραγματοποιείται κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης από τον Διαχειριστή του δικτύου, στο οποίο είναι συνδεδεμένη η παροχή του συγκεκριμένου καταναλωτή. Η τροφοδοσία του θα συνεχίζεται μειωμένη κατά το ποσοστό αυτό, ενώ η περικοπή του θα πραγματοποιείται σε ανώτερο επίπεδο κλάσης, για το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις.
2: Λοιπές παροχές φυσικού αερίου, που δεν κατατάσσονται σε κάποια από τις παραπάνω κλάσεις.
1: Παροχές φυσικού αερίου με δυνατότητα άμεσης εναλλαγής καυσίμου και συνέχισης λειτουργίας της παραγωγής τους.

Όπως προκύπτει από την κατηγοριοποίηση η διακοπή της παροχής φυσικού αερίου θα ξεκινάει από τις εταιρίες που βρίσκονται στην 1η θέση και θα συνεχίζει σταδιακά και αναλόγως των αναγκών έως και τη θέση 8.
Πρέπει να σημειωθεί ότι από τον κατάλογο των «σημαντικών βιομηχανιών» εξαιρούνται οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια συμβολαιοποιημένη κατανάλωση μικρότερη των 10.000 ΜWh καθώς υπάγονται στην κατηγορία των προστατευόμενων καταναλωτών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>