Ευκαιρίες και προοπτικές

Γ. Τριανταφύλλου (Motor Oil): Στόχος να βάλουμε θεμέλια για την παραγωγή υδρογόνου στην Ελλάδα

Γ. Τριανταφύλλου (Motor Oil): Στόχος να βάλουμε θεμέλια για την παραγωγή υδρογόνου στην Ελλάδα
Η ώθηση στην ενεργειακή μετάβαση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για έναν συστημικό εκσυγχρονισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και της βιομηχανίας της Ευρώπης

Η συνεχιζόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση έχει κλονίσει θεμελιωδώς τις προοπτικές μιας ανακάμπτουσας παγκόσμιας οικονομίας και έχει πυροδοτήσει αμέτρητες συζητήσεις για τις βαθύτερες αιτίες της. Ευτυχώς, η άποψη που τείνει σταδιακά να επικρατήσει είναι ότι αυτή η ενεργειακή κρίση είναι το αποτέλεσμα μιας χρόνιας και συστηματικής κακοδιαχείρισης της επιταχυνόμενης κλιματικής κρίσης. Δυστυχώς, εδώ σταματάει η ευρύτερη συναίνεση πάνω σε αυτό το θέμα.

Συνολικά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν να ακολουθήσουν ένα φιλόδοξο σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση, όπως αποδεικνύεται από το πακέτο Fitfor55 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρότι μια μονομερής Ευρωπαϊκή προσπάθεια δε θα είναι πιθανότατα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της κλιματικής πρόκλησης, (η ΕΕ αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 10% των παγκόσμιων εκπομπών και δεν ηγείται τεχνολογικά ή βιομηχανικά στην παροχή λύσεων πράσινης ενέργειας), η Ευρώπη είναι έτοιμη να υποστεί το οικονομικό κόστος προκειμένου να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.

Κατά την άποψή μας, η ώθηση στην ενεργειακή μετάβαση αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία για έναν συστημικό εκσυγχρονισμό της οικονομίας, της κοινωνίας και της βιομηχανίας της Ευρώπης και ακόμα περισσότερο της Ελλάδας. Πιστεύουμε ότι ενώ δεν υπάρχει ένας προκαθορισμένος δρόμος για την ενεργειακή μετάβαση – η διαφοροποίηση θα υποδεικνύεται από τα χαρακτηριστικά κάθε αγοράς, καθώς και τις τεχνολογικές εξελίξεις – ο καθορισμός σαφών στόχων και η ανάληψη οργανωμένης δράσης για την επίτευξή τους είναι πρωταρχικής σημασίας για τη χώρα. Μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο ευημερίας και βιωσιμότητας.

8999_3.jpg


Οι ενεργειακές προκλήσεις για την Ελλάδα

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σε αυτό το μονοπάτι θα είναι διαφορετικές και σε ορισμένες περιπτώσεις πιο περίπλοκες από ότι σε άλλες Ευρωπαϊκές οικονομίες.
Η περιορισμένη κλίμακα και η γεωγραφική περιθωριοποίηση της ελληνικής βιομηχανίας προστίθεται στο οικονομικό κόστος αυτής της μετάβασης και ως εκ τούτου απαιτεί ουσιαστικά περισσότερη δημοσιονομική, διοικητική και ρυθμιστική υποστήριξη για να προχωρήσει. Ως αποτέλεσμα, η Ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει την, κατά τα άλλα, προνοητική προσέγγισή της στη στήριξη της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, προωθώντας παράλληλα την οικονομική ανάπτυξη.


Για παράδειγμα, παρόλο που η Ελλάδα διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ίδια στιγμή περιορίζεται σημαντικά από την έλλειψη δικτύων διανομής ηλεκτρισμού και την υπερβολική γραφειοκρατία για την ανάπτυξη νέων έργων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να θέσει φιλόδοξους στόχους εξηλεκτρισμού (electrification) από πράσινες μορφές ενέργειας χωρίς ένα γενναίο επενδυτικό πρόγραμμα στις υποδομές δικτύων της χώρας, τη δημιουργία ενός πιο λειτουργικού πλαισίου αδειοδότησης ΑΠΕ και, κυρίως, τη νομοθέτηση ενός σαφούς και φιλικού προς τις επενδύσεις πλαισίου θαλασσίων αιολικών πάρκων.

Επιπλέον, το δυναμικό για ΑΠΕ θα μπορούσε να καταστήσει την Ελλάδα έναν φυσικό ηγέτη στο πράσινο υδρογόνο, ωστόσο, δεδομένης της έλλειψης ουσιαστικής βιομηχανικής βάσης, η ανάπτυξη της αγοράς του πράσινου υδρογόνου μπορεί να βασίζεται μόνο σε ένα ισχυρό ρυθμιστικό πλαίσιο και στην κρατική υποστήριξη για πιο προηγμένες εφαρμογές υδρογόνου (δηλ. δημόσιες οδικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές κλπ.)

Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές επενδύσεις καθώς και η απορρόφηση πόρων για λύσεις κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα ανέκαθεν εμποδίζονταν από έλλειψη ισχυρής διοικητικής βούλησης και οργανωμένου σχεδιασμού και ως εκ τούτου η χώρα υστερεί της υπόλοιπης Ευρώπης σε αυτόν τον τόσο σημαντικό περιβαλλοντικά τομέα. Η εστίαση της προσοχής μας στις εκπομπές CO2, χωρίς να αντιμετωπιστεί ο σοβαρότατος όγκος των μη ανακυκλούμενων απορριμμάτων, θα ήταν ανακόλουθη με τη δηλωμένη δέσμευση της χώρας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τέλος, το γεγονός ότι είμαστε μια χώρα εξαγωγός προϊόντων διύλισης, δεν συνάδει με το απαρχαιωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παραγωγή, συλλογή και ανάπτυξη βιοκαυσίμων, τα οποία είναι γενικά αποδεκτά ως τα μελλοντικά καύσιμα για την αεροπορία και την ναυτιλία.

Είμαστε βέβαιοι ότι η ελληνική κυβέρνηση θα προσεγγίσει την ενεργειακή μετάβαση σε μια ολιστική βάση και θα αναζητήσει λύσεις που θα αξιοποιούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της χώρας, χωρίς να υιοθετήσει την τυφλή εφαρμογή λύσεων προσαρμοσμένων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιτυχημένη πορεία της ενεργειακής μετάβασης για την Ελλάδα διέρχεται απαραίτητα από τα προαναφερθέντα ζητήματα, καθώς και από άλλες παρόμοιες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν.


123.jpg

Η στρατηγική της ΜOTOR OIL


Στη MOH έχουμε αναπτύξει μια στρατηγική που είναι ανθεκτική σε μια σειρά από πιθανά σενάρια και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την εθνική προσπάθεια σε αυτή τη δύσκολη αλλά σημαντική μετάβαση.

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο του 2021 ανακοινώσαμε την ίδρυση της MORE, της θυγατρικής εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πλήρους ιδιοκτησίας της MOH. Η MORE είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας στην Ελλάδα και είναι σε θέση να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στις προσπάθειες ενεργειακής μετάβασης της χώρας, αναπτύσσοντας έναν σημαντικό αριθμό νέων έργων πράσινης ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, μέσω της NRG, παρέχουμε ενεργειακά προϊόντα ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου σε περισσότερους από 180.000 πελάτες, μια πλατφόρμα που διαρκώς αναπτύσσουμε.

Την ίδια στιγμή, είμαστε επίσης περήφανοι για το πώς υποστηρίζουμε την κινητικότητα (mobility) στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια μέσω της παρουσίας μας στην αγορά υγρών καυσίμων. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, παρουσιάζουμε ένα από τα πιο φιλόδοξα σχέδια εγκατάστασης φορτιστών EV, επιδιώκοντας πλέον να υποστηρίξουμε τον εξηλεκτρισμό της κινητικότητας για όλους.

Τέλος, πρωτοστατούμε στην ανάπτυξη της αγοράς υδρογόνου στη χώρα. Το υδρογόνο είναι το καύσιμο του μέλλοντος σε έναν κόσμο μηδενικών εκπομπών και πιστεύουμε ότι το βιομηχανικό μας συγκρότημα στην Κορινθία μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για ένα κέντρο παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα. Η MOH είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα, που συμμετέχει σε δύο Σημαντικά Έργα Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI) για το Υδρογόνο και προχωρά δυναμικά προς τη δημιουργία εγχώριων και διεθνών συνεργασιών που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτής της αγοράς.

Το Ευρωπαϊκό μέλλον είναι μια Net Zero οικονομία. Ακόμα και εάν δεν υπάρχει συμφωνία για το χρονοδιάγραμμα, τη μέθοδο και τις πολιτικές που θα χρειαστούν για την επίτευξη αυτού του στόχου, ένα πράγμα που όλοι γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ο παγκόσμιος προϋπολογισμός άνθρακα είναι πεπερασμένος και εξαντλείται. Η MOH πιστεύει ότι η μετάβαση σε μια οικονομία Net Zero αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με όλους τους σχετικούς φορείς για να διασφαλίσουμε ότι θα είναι επιτυχής.

*Ο κ. Γιώργος Τριανταφύλλου είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής της ΜOTOR OIL

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης