Ενέργεια

Διερευνάται από τη ΡΑΕ το κόστος διασύνδεσης Ν. Μάκρης-Πολυποτάμου

Διερευνάται από τη ΡΑΕ το κόστος διασύνδεσης Ν. Μάκρης-Πολυποτάμου
Η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ την υποβολή έκθεσης από Ορκωτό Λογιστή- Ελεγκτή

Ανοιχτό παραμένει το θέμα του τελικού κόστους του έργου «Σύνδεσης Ν. Μάκρης- Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Ευβοιας» για τη ΡΑΕ, που διερευνά την υπόθεση από το 2018.

Ο ΑΔΜΗΕ ζήτησε το 2017 την αναθεώρηση του κόστους του έργου με την αιτιολογία του εσφαλμένου από πλευρά του υπολογισμού.

Από την αναθεώρηση αυτή προκύπτει, σύμφωνα με τη ΡΑΕ, σημαντική πρόσθετη επιβάρυνση και μάλιστα αναδρομική για τους χρήστες του έργου, δηλαδή τους παραγωγούς έργων ΑΠΕ που συνδέονται σε αυτό για την μεταφορά της παραγόμενης ενέργειας στο σύστημα.

Κατά τη διάρκεια του 2018-2019 η ΡΑΕ διερεύνησε το εν λόγω θέμα, ζητώντας από τον ΑΔΜΗΕ τεκμηρίωση των αιτημάτων του, καθώς και αναθεώρηση της μεθοδολογίας επιμερισμού του μοναδιαίου κόστους σύνδεσης των χρηστών.

Στις αρχές του 2020, η Αρχή επανήλθε προς τον Διαχειριστή θέτοντας επιπλέον κατευθύνσεις σχετικά με το κόστος του έργου, εστιάζοντας στις επενδύσεις 2001-2011.

Ο ΑΔΜΗΕ δεν ακολούθησε τις υποδείξεις σύμφωνα με τη ΡΑΕ

Επειδή, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΡΑΕ στην Εκθεση Πεπραγμένων για το 2020, ο ΑΔΜΗΕ δεν ακολούθησε τις υποδείξεις της, αντιπαραβάλλοντας τα επιχειρήματά του, η ΡΑΕ ζήτησε αναλυτικά αποδεικτικά στοιχεία για τις επενδύσεις της εν λόγω περιόδου ανά υποέργο, προκειμένου να εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα που έχει ανακύψει.

Σε απάντηση στο αίτημα της ΡΑΕ, ο ΑΔΜΗΕ παρέθεσε την ανάλυση των εν λόγω επενδύσεων, χωρίς συνοδεία αποδεικτικών στοιχείων. Εν συνεχεία, η ΡΑΕ ζήτησε το Νοέμβριο του 2020 την υποβολή των αντιγράφων των υπογεγραμμένων συμβάσεων για το σύνολο των Χρηστών του έργου καθώς και την επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με τις πληρωμές των χρηστών. 

Επιπλέον, κάλεσε τον ΑΔΜΗΕ να την ενημερώσει αν υφίσταται κάποιος χρήστης του έργου, ο οποίος διαφωνεί με το ύψος του συνολικού κόστους σύνδεσης που έχει κληθεί να καταβάλει προς τον Διαχειριστή.

Αίτημα για υποβολή έκθεσης από ορκωτό

Ο ΑΔΜΗΕ υπέβαλε τα ζητούμενα στοιχεία και σημείωσε εγγράφως ότι κανένας χρήστης δεν έχει αμφισβητήσει εγγράφως το ύψος του συνολικού κόστους σύνδεσης.

Μετά και από αυτό, στο τέλος του 2020 η ΡΑΕ ζήτησε από τον ΑΔΜΗΕ την υποβολή έκθεσης Ορκωτού Λογιστή- Ελεγκτή εντός 10 ημερών, για την πιστοποίηση των επενδύσεων της περιόδου 2001-2011 και την τεκμηρίωση της μη ένταξης των εν λόγω επενδύσεων στη ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση του Διαχειριστή, παρά μόνον μετά την ηλέκτριση του έργου το 2015.

Ο ΑΔΜΗΕ απάντησε ότι η εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών στην οποία απευθύνθηκε θεωρεί ανέφικτη την εν λόγω προθεσμία και παρέπεμψε το ζήτημα για τις αρχές του 2021, κρίνοντας ότι τότε μπορεί να ανταποκριθεί στο αίτημα της ΡΑΕ.

Το ζήτημα, το οποίο απασχολεί τους παραγωγούς ΑΠΕ που επιβαρύνονται με υψηλές χρεώσεις χρήσης της ηλεκτρικής σύνδεσης,  δεν έχει κλείσει μέχρι σήμερα. Το αρχικό κόστος του έργου σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ (452/2015) είχε καθοριστεί σε 81,053 εκατ. ευρώ και το ανά μονάδα κόστος σύνδεσης σε 146,209 ευρώ/MWh και 107,476 ευρώ/MWh για τις δύο κατηγορίες χρηστών αντίστοιχα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης