Ενέργεια

Η επένδυση της Equinor στην αποθήκευση ηλ. ενέργειας μέσω μπαταριών - Το πλάνο

Η επένδυση της Equinor στην αποθήκευση ηλ. ενέργειας μέσω μπαταριών - Το πλάνο
Η Equinor βλέπει μια σταθερή ευκαιρία να δημιουργήσει κερδοφόρες επιχειρήσεις με την ανάπτυξη μπαταριών και αποθηκευτικών στοιχείων για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ανάγκη για σταθεροποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

Η Equinor υπέγραψε συμφωνία με τη Noriker Power Limited, κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης αποθήκευσης μπαταριών στο Ηνωμένο Βασίλειο. H εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει την απόκτηση του 45% των μετοχών της Noriker, με δυνατότητα εξαγοράς ολόκληρης της εταιρείας σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επίσης, εκτός από την επένδυση μετοχικού κεφαλαίου, η Equinor και η Noriker συμφώνησαν σε μια στρατηγική συνεργασία που θα δώσει στην Equinor την ευκαιρία να συμμετάσχει άμεσα σε έργα που λήγουν από τη Noriker.


77777_4.JPG

Τι βλέπει η Equinor

Η Equinor βλέπει μια σταθερή ευκαιρία να δημιουργήσει κερδοφόρες επιχειρήσεις με την ανάπτυξη μπαταριών και αποθηκευτικών στοιχείων για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ανάγκη για σταθεροποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, θα μπορούσε να συμπληρώσει το υπάρχον χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσοντας μπαταρίες κοντά στα υπεράκτια αιολικά της στοιχεία για να βελτιώσει τις αποδόσεις.

Αυτό θα της δώσει την ευκαιρία και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας όταν οι τιμές είναι χαμηλές και να πωλείται στο δίκτυο σε μεταγενέστερα στάδια όταν οι τιμές είναι υψηλότερες, βελτιώνοντας τις αποδόσεις από τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Η αποθήκευση μπαταριών θα αποτελέσει βασικό μέρος της ενεργειακής μετάβασης καθώς ο κόσμος αυξάνει το μερίδιό του στη διακοπτόμενη ανανεώσιμη ενέργεια. Οι μπαταρίες μεγάλης κλίμακας μπορούν να φορτιστούν όταν υπάρχει καλή πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια χαμηλού κόστους και να αποφορτιστούν όταν η παροχή είναι περιορισμένη.

Αυτό θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν κερδοφόρες υπηρεσίες γύρω από την ανάγκη εξισορρόπησης των αγορών, σταθεροποίησης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού. Ο υψηλός βαθμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου καθιστά τη χώρα μια ενδιαφέρουσα επενδυτική περίπτωση για μια επιχείρηση αποθήκευσης μπαταριών» επισημαίνει το ανώτατο στέλεχος της εταιρείας, Olav Kolbeinstveit.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης