Ενέργεια

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη σύμβαση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τη σύμβαση του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, Gastrade Α.Ε., σχετικά με την πρότυπη «Μεταξύ των Χρηστών Σύμβαση του Τερματικού Σταθμού», όπως αυτή υποβλήθηκε στην Αρχή με το υπ’ αριθμ. 305/3/ΚΣ/11.01.2022 έγγραφο του Διαχειριστή του ΑΣΦΑ. Η Πρότυπη αυτή Σύμβαση θα αποτελέσει Παράρτημα του Κώδικα Διαχείρισης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης, ο οποίος έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Αρχή (βλ. αποτελέσματα). Υπενθυμίζεται επίσης η δημόσια διαβούλευση επί της Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης (βλ. αποτελέσματα).

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr ή εγγράφως, με κοινοποίηση στο Διαχειριστή του ΑΣΦΑ, Gastrade Α.Ε. (info@gastrade.gr), εφόσον το επιθυμούν.

Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεων του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης