Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Έρχονται νέες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Έρχονται νέες επιδοτήσεις σε νοικοκυριά για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Από 400 έως 3.000 ευρώ θα φτάνει η επιδότηση κατοικιών για την κάλυψη τμήματος της εγκατάστασης φυσικού αερίου

 

Από 400 έως 3.000 ευρώ θα φτάνει η επιδότηση κατοικιών για την κάλυψη μέρους των εξόδων για την τοποθέτηση εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου για κεντρικές ή αυτόνομες θερμάνσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του “worldenergynews.gr” στις αρχές Φεβρουαρίου ξεκινά ένα νέο πρόγραμμα επιδοτήσεων από την   Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής)   με προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και όχι από το ΕΣΠΑ όπως είχε συμβεί στα προηγούμενα προγράμματα.

Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 400 ευρώ έως και 3.000 ευρώ, ποσά που θα ενισχύσουν όσα νοικοκυριά   μετατρέψουν την υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης που διαθέτουν σε   φυσικού αερίου. Θα αφορά νέες συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου για   κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση σε κατοικίες που βρίσκονται επί του δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης. Ο προϋπολογισμός του νέου προγράμματος εκτιμάται ότι θα   ωφελήσει περίπου   2.500 νοικοκυριά.

Οι λεπτομέρειες για τις διαδικασίες συμμετοχής στο πρόγραμμα, τους δικαιούχους καταναλωτές και τις επιλέξιμες κατοικίες αναμένεται να δημοσιευθούν το επόμενο διάστημα. Πάντως, στο τελευταίο πρόγραμμα επιδότησης της ΕΔΑ που βγήκε στον …αέρα το περασμένο φθινόπωρο, τα βήματα συμμετοχής ήταν τα παρακάτω.

Τα βήματα για τις επιλογές

- Υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης - Υποβολή Δικαιολογητικών Α’ φάσης: Ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής (ο ιδιοκτήτης στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος ή μονοκατοικίας, ο διαχειριστής στην περίπτωση πολυκατοικίας) καταθέτει υπογεγραμμένη τη σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ Αττικής καταβάλλοντας τα σχετικά τέλη σύνδεσης (εφόσον απαιτούνται).

- Ταυτόχρονα με την κατάθεση των δικαιολογητικών σύμβασης σύνδεσης καταθέτει τα   απαραίτητα δικαιολογητικά Α’ φάσης επιδότησης, δηλαδή υπεύθυνη δήλωση/αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα επιδότησης και αποδοχής των όρων συμμετοχής. Στην περίπτωση μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκατοικίας, απαιτείται φωτοαντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας. Η ΕΔΑ Αττικής προχωρά σε έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών της Α’ φάσης, ενημερώνει τον καταναλωτή (ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν για τη διαχείριση της σύμβασης σύνδεσης) σχετικά με προέγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος επιδότησης και καταγράφει τη σειρά προτεραιότητας ένταξής στο πρόγραμμα.

- Τοποθέτηση μετρητή, κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης, ενεργοποίηση εσωτερικής εγκατάστασης και έκδοση άδειας χρήσης. Μετά την υπογραφή της σύμβασης σύνδεσης, η ΕΔΑ Αττικής προβαίνει στην κατασκευή της παροχής και στην τοποθέτηση του μετρητή της εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Η διαδικασία για την πληρωμή

Στη συνέχεια ο ανάδοχος εγκαταστάτης, που έχει επιλέξει ο καταναλωτής καταθέτει τη μελέτη για θεώρηση στην ΕΔΑ Αττικής. Έπειτα προχωρά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης και εν συνεχεία στην υποβολή των απαιτούμενων εγγράφων για τον τεχνικό έλεγχο από την ΕΔΑ Αττικής, η οποία προχωρά αρχικά στην προσωρινή ενεργοποίηση της εγκατάστασης (πραγματοποιείται έλεγχος της ισχύος του λέβητα). Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή του σωστού φύλλου ρύθμισης και συντήρησης εγκαταστάσεων σταθερών εστιών καύσης (Φύλλο Ελέγχου Καύσης) από τον ανάδοχο εγκαταστάτη, η ΕΔΑ Αττικής εκδίδει την άδεια χρήσης φυσικού αερίου.

Ακολουθεί η φάση υποβολής Δικαιολογητικών Β’ φάσης (σύμβαση επιδότησης, τιμολόγιο αναδόχου εγκαταστάτη κλπ) και γίνεται η πληρωμή   εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος και   πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

Είναι αξιοσημείωτο ότι   οι υψηλές τιμές φυσικού αερίου στη διάρκεια της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης δεν επηρέασαν τους στόχους που είχε θέσει η ΕΔΑ Αττικής. Το 2021 έκλεισε με την ενεργοποίηση 24.500 νέων συνδέσεων στο λεκανοπέδιο ενώ ο αρχικός της στόχος για το προηγούμενο έτος ήταν 22.000 νέες συνδέσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης