Ενέργεια

Διαβούλευση της ΡΑΕ για το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ

Διαβούλευση της ΡΑΕ για το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ
Εκπνοή της προθεσμίας συμμετοχής των ενδιαφερομένων ως 9/9

Η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την πρότασή της σχετικά με το πλαίσιο καθορισμού των υπηρεσιών που προσφέρει ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), τα κύρια σημεία της οποίας συνοψίζονται ως εξής:

  1. Προσδιορισμός των κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό και την κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του Διαχειριστή, καθώς και των βασικών προϋποθέσεων και κριτηρίων που εξετάζονται κατά την κατηγοριοποίηση τους.
  2. Έγκριση διακριτών Εσόδων και Τιμολογίων για κάθε υπηρεσία που περιγράφεται ή δημιουργείται βάσει του προτεινόμενου πλαισίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στη διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση gasconsultation@rae.gr, ή εγγράφως, μέχρι και την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο των σχετικών εγγράφων, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

Δείτε εδώ το κείμενο της διαβούλευσης

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης