Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΕΕ: Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο και μπλόκο στις συναλλαγές ενεργειακών παραγώγων τα μέτρα υπό εξέταση

ΕΕ: Πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο και μπλόκο στις συναλλαγές ενεργειακών παραγώγων τα μέτρα υπό εξέταση
Σε δύο κατευθύνσεις οι κινήσεις της Κομισιόν
Σε δύο κινήσεις προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αντιμετωπίσει τα ενεργειακά κόστη και συγχρόνως να αυξήσει την πίεση στην Ρωσία.
Κατά πρώτο επαναφέρει το σχέδιο υιοθέτησης πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο σύμφωνα με το Bloomberg.
Κατά δεύτερο στοχεύει να θέσει περιορισμούς στις συναλλαγές παραγώγων στις ενεργειακές αγορές

Το πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο θα απαιτήσει κάποιες εβδομάδες προετοιμασία, αλλά η ευρωπαϊκή πλευρά το επαναφέρει στο προσκήνιο.
Ο στόχος αυτός επανήλθε μετά τις τελευταίες κινήσεις Πούτιν και πρόθεση είναι να περιληφθεί στο νέο πακέτο κυρώσεων.
Στην κατεύθυνση αυτή οι Ευρωπαίοι στοχεύουν να κινηθούν από κοινού με τους Αμερικανούς συμμάχους για να ρίξουν αφενός τις τιμές του πετρελαίου και να μειώσουν τα ρωσικά έσοδα από την άλλη.

Παρά όμως τη νέα προσπάθεια της Κομισιόν και μερικών από τα κράτη - μέλη, το σχέδιο αντιμετωπίζει αντιδράσεις και μια θετική κατάληξη δεν είναι δεδομένη, ανέφεραν πηγές που ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους. Oι αποφάσεις αυτές για κυρώσεις απαιτούν ομοφωνία και είναι πολύ σύνθετες, καθώς κάθε μέλος της ΕΕ έχει τις δικές του ανάγκες.


Αντιπρόσωποι των κρατών - μελών θα συναντηθούν με την Κομισιόν μέσα στο Σαββατοκύριακο να συζητήσουν για τις νέες κυρώσεις, οι οποίες περιέχουν πρόσθετα μέτρα εκτός από το πλαφόν στο πετρέλαιο

Περιορισμός στις συναλλαγές παραγώγων

Ένα προσωρινό φρένο στις ευρωπαϊκές αγορές, που αφορούν το φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό στα παράγωγα derivatives όταν υπάρχει μεγάλη διακύμανση των τιμών, θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε οι ευρωπαϊκές αγορές να λειτουργούν αποτελεσματικότερα, πρότεινε η European Securities and Markets Authority, ESMA χθες Πέμπτη 22/9.
Ανέφερε ότι οι περιορισμοί που έχουν εισαχθεί πρόσφατα είναι πολύ μικροί, παρά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και οι τιμές φουσκώνουν από την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία.
Οι περιορισμοί που θα θεσπιστούν θα αφορούν περιορισμένο χρόνο και ειδικές περιστάσεις για παράδειγμα ακραίες διακυμάνσεις τιμών, που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες απορρύθμισης των συναλλαγών.
Κατά συνέπεια πρέπει να επιβληθεί ένας νέος Μηχανισμός που θα μπλοκάρει τις συναλλαγές και θα υλοποιηθεί σε επίπεδο Ευρωπααίκής Ένωσης με στόχο να εφαρμόζονται σε όλες τις πλατφόρμες των ενεργειακών παραγώγων, βήμα που θα αδρανοποιούσε τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.

Οι λύσεις αυτές αφορούν το πρόβλημα των margin calls, δηλαδή των περιθωρίων ασφαλείας έχουν σχέση με τις εταιρίες κοινής ωφέλειας στον ενεργειακό τομέα.
Οι εταιρείες ενέργειας πουλούν την παραγωγή τους χρησιμοποιώντας τις αγορές παραγώγων, οι οποίες απαιτούν την κατάθεση ενός «περιθωρίου ασφάλειας» (margin) σε ρευστό ή ενέχυρα σε περίπτωση αθέτησης υποχρεώσεων. H άνοδος των τιμών έχει αυξήσει και τις απαιτήσεις για καταθέσεις περιθωρίων ασφαλείας, με τις εταιρείες να δυσκολεύονται να βρουν κατάληλλα ενέχυρα.
Η ESMA σημειώνει στην πρόταση, ότι μπορεί να αναφέρει επισήμως, ότι τα εταιρικά ομόλογα και τα κρατικά ομόλογα των κρατών μελών της ΕΕ είναι ήδη επιλέξιμα ως ενέχυρα, αλλά απέρριψε πρόταση των εταιρειών ενέργειας να γίνονται δεκτά ως ενέχυρα και τα δικαιώματα εκπομπής ρύπων.

Ως ενέχυρα σύμφωνα με το Montel θα γίνονται αποδεκτές από την ESMA τραπεζικές εγγυήσεις με κρατική στήριξη και λιγότερο αυτές που δεν θα διαθέτουν κρατικές εγγυήσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης