Εξοικονόμηση

Ενεργειακή εξοικονόμηση: Οι νέες κατευθύνσεις του REPowerEU - Τι αλλάζει

Ενεργειακή εξοικονόμηση: Οι νέες κατευθύνσεις του REPowerEU - Τι αλλάζει
Οι καταναλωτές μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης μέσω των επιλογών τους, που σε συνδυασμό με τα μέτρα της ενεργειακής απόδοσης, ο αντίκτυπος θα έχει θετικό πρόσημο

Οι αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών αλλά και η εφαρμογή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων συμπεριλαμβάνονται ψηλά στην λίστα του REPowerEU σχετικά με την ενεργειακή εξοικονόμηση.

Η αύξηση του στόχου στο 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο 9% σημαίνει πολλά και φανερώνει την σπουδαιότητα της ανάγκης για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο φθηνότερος, ασφαλέστερος και καθαρότερος τρόπος μείωσης την εξάρτησή μας από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων από τη Ρωσία.

Οι καταναλωτές μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης μέσω των επιλογών τους, που σε συνδυασμό με τα μέτρα της ενεργειακής απόδοσης, ο αντίκτυπος θα έχει θετικό πρόσημο.

Ενδεικτικοί τρόποι

Μείωση της χρήσης του κλιματιστικού και του θερμοστάτη της θέρμανσης

Οικολογική οδήγηση

Στροφή στα ΜΜΜ

Πιο αποτελεσματική χρήση των οικιακών συσκευών

Δεν ξεχνάμε να σβήνουμε τα φώτα

9_13.JPG

Εργαλεία βοηθείας

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή θα υποστηρίξει τους πολίτες με στοχευμένες πληροφορίες για να τους βοηθήσει να κάνουν συνειδητές επιλογές και ενεργειακά αποδοτικές αγορές.

Είναι απαραίτητη η συνεργασία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με τα κράτη μέλη, τις τοπικές κοινωνίες και τις Αρχές για να προωθηθούν τα πιο αποτελεσματικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.

Το αποτέλεσμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων συνεπάγεται περίπου 13 bcm από τη μείωση της ζήτησης για φυσικό αέριο αλλά και σχεδόν 16 mtoe από τη μείωση της πετρελαϊκής ζήτησης.

Νέοι στόχοι

Τον Ιούλιο του 2021, η Επιτροπή πρότεινε αύξηση του στόχου της ΕΕ για ενεργειακή απόδοση 9% έως το 2030, ως μέρος του πακέτου «Fit for 55». Τώρα, τροποποιείται αυτό το σχέδιο και το 9% δίνει τη θέση του σε στόχο της τάξης του 13%.

Οι νέες προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν μακροπρόθεσμα μέτρα όπως:

Αύξηση της φιλοδοξίας της εθνικής υποχρέωσης για εξοικονόμηση ενέργειας

Παύση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων και προώθηση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές και τη βιομηχανία

Επέκταση των Προτύπων Ελάχιστης Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Αυστηροποίηση των απαιτήσεων του εθνικού συστήματος θέρμανσης για υφιστάμενα κτίρια

Θέσπιση εθνικών απαγορεύσεων για λέβητες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα σε υφιστάμενα και νέα κτίρια

Προώθηση της λήξης των επιδοτήσεων των κρατών μελών για λέβητες με βάση ορυκτά καύσιμα από το 2027 έως το 2025

812.JPG


Μέτρα έκτακτης ανάγκης

Σε περίπτωση ξαφνικής και σοβαρής διακοπής του ενεργειακού εφοδιασμού, είναι απαραίτητα τα μέτρα έκτακτης ανάγκης. Ένα ευρωπαϊκό συντονισμένο σχέδιο για τον περιορισμό της βιομηχανίας θα ελαχιστοποιούσε τις συνολικές επιπτώσεις στη βιομηχανία.

Ως εκ τούτου, η Κομισιόν καθορίζει μια σειρά ζητημάτων που πρέπει να μελετηθούν για τη βέλτιστη μελλοντική λειτουργία της αγοράς. Αυτά περιλαμβάνουν μέσα που βασίζονται στην αγορά για την προστασία των καταναλωτών από την αστάθεια των τιμών, μέτρα για την ενίσχυση της ανταπόκρισης στη ζήτηση και την προώθηση ατομικών συστημάτων ιδιοκατανάλωσης, τα κατάλληλα επενδυτικά σήματα και μια πιο διαφανή εποπτεία της αγοράς. Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε , η Επιτροπή θα ξεκινήσει διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων για πιθανές προσαρμογές στο σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>