Αναλύσεις

Έκθεση εφιάλτης για λιγνιτικές: Κλείνουν όλες χωρίς Μηχανισμό Ευελιξίας από το 2025 - Κίνδυνος μεγάλης ενεργειακής κρίσης

Έκθεση εφιάλτης για λιγνιτικές: Κλείνουν όλες χωρίς Μηχανισμό Ευελιξίας από το 2025 - Κίνδυνος μεγάλης ενεργειακής κρίσης

Η αύξηση του κόστους των ρύπων απειλεί την επιβίωση των λιγντικών μονάδων αν δεν υποστηριχθούν με αποφάσεις σε κοινοτικό επίπεδο

Έκθεση που βρίσκεται στα χέρια της Κομισιόν και περιλαμβάνει τις θέσεις της Eurelectric που αναφέρεται στην εκτέλεση του προγράμματος της Κομισισόν 550 EPS και είναι σε γνώση του Υπουργείου Ενέργειας οδηγεί σε συγκλονιστικές προειδοποιήσεις για τις λιγνιτικές μονάδες καθώς προβλέπει ότι μέχρι το 2025 θα αναγκαστούν να κλείσουν όλες οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ αν δεν υπάρξει για αυτές η βοήθεια του Μηχανισμού Ευελιξίας και Επάρκειας Ισχύος, δηλαδή τα νέα ΑΔΙ, ώστε να τις στηρίξει λόγω του υπερβολικού κόστους που θα επιφέρει η επιβάρυνση από την άνοδο των CO2 και της προσαρμογής με βάση το κοινοτικό πρόγραμμα.

Όπως όμως υπογραμμίζει η μελέτη, πρόσθετες μειώσεις ρύπων συγκρινόμενες με το σενάριο αναφοράς της ανάλυσης θα γίνουν με ένα μέσο premium στα 32 ευρώ ανά τόνο σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό που ορίζει το ETS, δηλαδή το Σύστημα Συναλλαγών Ρύπων που αναφέρθηκε. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό πρόσθετο κόστος ύψους 58 δις ευρώ με βάση τρέχουσες τιμές του 2016.

Η εκτέλεση του 550 EPS θα οδηγήσει σε κλείσιμο έτσι το 40% των θερμικών εργοστασίων του συνόλου της ελληνικής δυναμικότητας.

Το πρόγραμμα  550 EPS έχει εκπονηθεί από την Κομισισόν και  έχει στόχο να μειώσει δραστικά τους εκπεμπόμενους ρύπους και να διασφαλίσει την κατεύθυνση της καθαρής ενέργειας στην Ευρώπη.
Σημείο αναφοράς της μεθοδολογίας του παραπάνω κανόνα είναι η απόδοση σε εκπομπές ρύπων για 550 γραμμάρια

 

 

Δεν επιβιώνουν ούτε οι ισχυρότερες μονάδες

 

Η απώλεια για το ελληνικό δυναμικό αντιστοιχεί σε 3GW, που αναλογεί στο 40%  του συνολικού θερμικού δυναμικού κατά το 2020. Θα δημιουργήσει άμεσα σοβαρές αβεβαιότητες και τεράστιες ελλείψεις για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών από το 2021, καθώς ο χρόνος είναι πολύ σύντομος και μικρός για να γίνουν και να ωριμάσουν νέες επενδύσεις, που θα κληθούν να καλύψουν το κενό των αποχωρήσεων τόσο μεγάλων μονάδων από το σύστημα.

Μάλιστα, όπως αναφέρει η έκθεση της Eurelectric χωρίς τα νέα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος που θα εξασφαλιστούν από τον Μηχανισμό Ευελιξίας ακόμα και οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου 4 θα χρειασθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια για να επιβιώσουν. Aν ενισχυθούν βέβαια και αναβαθμιστούν περιβαλλοντολογικά θα έχουν ζωή μέχρι το 2025, όπως ορίζει η πρόβλεψη με βάση τις τρέχουσες παρούσες αξίες (NPV), σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να κλείσει το 2021.

Χωρίς την υποστήριξη των Μηχανισμών Ευελιξίας όμως δεν θα μπορέσει να επιβιώσει, όπως αναφέρει η σχετική μελέτη ούτε και η Πτολεμαίδα 5, που είναι ακόμα υπό κατασκευή και αποτελεί την πλέον σύγχρονη επένδυση της ΔΕΗ στις λιγνιτικές. Η ανάλυση σε παρούσες αξίες (ΝPV) σημειώνει και εδώ ότι δεν θα μπορεί να έχει οικονομική αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα η συγκεκριμένη μονάδα από το 2030, καθώς δεν θα μπορεί να καλύπτει τα σταθερά κόστη της. Ανάλογα με την πορεία της εκτέλεσης του προγράμματος 550 EPS το πρόβλημα μπορεί να προκύψει και νωρίτερα από το 2025.

Η σχετική έκθεση σημειώνει ότι ο μηχανισμός 550 EPS ανεβάζει το κόστος των ρύπων υψηλότερα από το ETS, που είναι το Σύστημα Συναλλαγών Ρύπων της Ευρωπαικής Ένωσης. Εισάγει ένα πρόσθετο κόστος στα 28 ευρώ ανά τόνο CO2 το 2030 εξαιτίας της ανόδου του ενεργειακού και χρηματοοικονομικού κόστους. Αυτό θα δημιουργήσει ένα πρόσθετο κόστος λόγω προσαρμογών στην καθαρότητα του περιβάλλοτος που υπολογίζεται στο 1,1 δισ ευρώ για τον ελληνικό ενεργειακό τομέα την περίοδο 2020-2040. Οι σημερινές τιμές του CO2 είναι στα 17,6 ευρώ ανά τόνο με άνοδο 200% σε ετήσια βάση.

 

Τι είναι το ETS

Το EU ETS, δηλαδή το Σύστημα Συναλλαγών Ρύπων της Ευρωπαικής Ένωσης αποτελεί την πρώτη και μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως και είναι το βασικό εργαλείο για την μείωση των ρύπων με αποτελεσματικότητα στο κόστος.
Λειτουργεί σε 31 κράτη, τις 28 χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης μαζί με την Ισλανδία, το Λιχνεστάιν και την Νορβηγία.
Οι εκπομπές περιορίζονται στις 11.000 βαριάς μορφής από ενεργειακούς σταθμούς, βιομηχανίες και αεροπορικές εταιρίες, που κινούνται μεταξύ των χωρών αυτών.

 

 

 

 

 Τι αναφέρουν τα σχετικά διαγράμματα της έκθεσης

 

 

 

 

 

 

Η εφαρμογή του 550EPS μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου μεταξύ 4 και 7 ΤWR (15-19%) σε ετήσια βάση.

Συνολικά μπορεί να αυξήσει την ζήτηση κατά 98TWR την περίοδο 2020-2040.

 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης της Eurelectric το μέλλον της ελληνικής ενεργειακής αγοράς κρύβει ένα εφιαλτικό σενάριο ελλείμματος που δεν θα μπορέσει να καλυφθεί εγκαίρως αν δεν υπάρξει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική σε κουφαίο κοινοτικό επίπεδο. Δεν φτάνει να μπουν στον Μηχανισμό Ευελιξίας που ενισχύει τις μονάδες για την ετοιμότητά τους  καινούργιες λιγνιτικές μονάδες, αλλά θα πρέπει να μπουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ αν όχι στο συνολό τους στην συντρπιτική τους πλειοψηφία. Αυτό θα αποτελέσει και σημαντικό κίνητρο για τους επενδυτές που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό για την πώληση των δύο λιγνιτικών συγκροτημάτων, ενώ θα διασφαλίσει και τις ανάγκες ενεργειακής επάρκειας της χώρας. Η ΔΕΗ το γνωρίζει αυτό και είναι απόλυτα σίγουρη ότι θα επιτευχθούν οι αναγκαίες προυποθέσεις.

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>