Ενέργεια

Δημόσια διαβούλευση για τις μελέτες έργων του ΕΣΜΗΕ

Δημόσια διαβούλευση για τις μελέτες έργων του ΕΣΜΗΕ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2017
Η ΡΑΕ θέτει σήμερα 17/10 σε δημόσια διαβούλευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν.4001/2011 και του άρθ. 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 347/2013.
 Α) το υποβληθέν από τον ΑΔΜΗΕ Σχέδιο Εγχειριδίου με τίτλο «Οδηγίες σύνταξης Μελετών Κόστους Οφέλους για έργα που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)»
Β) τη διαδικασία χαρακτηρισμού ενός έργου ως «Σημαντικό Έργο»
Η ΡΑΕ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις και απόψεις τους επί των συνημμένων κειμένων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις αυτές στη ΡΑΕ, με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση cba@rae.gr ή εγγράφως, μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου 2017.
 Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης