Ενέργεια

Εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση η χώρα έως το 2020 – Τι προτείνει η ΡΑΕ για τον περιορισμό του κινδύνου

Εκτεθειμένη σε ενδεχόμενη ενεργειακή κρίση η χώρα έως το 2020 – Τι προτείνει η ΡΑΕ για τον περιορισμό του κινδύνου
Με βάση τις διαπιστώσεις 20 διαφορετικών σεναρίων, η Ρυθμιστική Αρχή θεωρεί απαραίτητη τη διατήρηση για τουλάχιστον τρία χρόνια των έκτακτων μέτρων που τέθηκαν σε ισχύ το φετινό χειμώνα
Σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με φυσικό αέριο και άμεσες επιπτώσεις στο ηλεκτρικό σύστημα λόγω της αυξανόμενης εξάρτησης της ηλεκτροπαραγωγής από το συγκεκριμένο καύσιμο, διαπιστώνει μελέτη που εκπόνησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Η μελέτη εκπονήθηκε με αφορμή την ενεργειακή κρίση που εκδηλώθηκε την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 και παρά το γεγονός ότι εντός του 2018 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η τρίτη δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας.
H ΡΑΕ μετά την εξέταση 20 σεναρίων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κίνδυνοι παραμένουν και ως εκ τούτου επιβάλλεται η διατήρηση τουλάχιστον έως το 2020 των έκτακτών μέτρων που ελήφθησαν για τον εφετινό χειμώνα.

Διαπιστώσεις

Συγκεκριμένα η ανάλυση των σεναρίων οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα:
•    Πρώτον: Με τα σημερινά δεδομένα οι Προστατευόμενοι Καταναλωτές δεν αναμένεται να υποστούν επιπτώσεις στην τροφοδοσία τους, σε κανένα από τα σενάρια που εξετάστηκαν, με τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης της ηλεκτροπαραγωγής και της βιομηχανίας.
•    Δεύτερον: Η ιδιαίτερα σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο πρωτογενούς ενέργειας του τομέα ηλεκτροπαραγωγής, καθιστά αναγκαία την εξέταση μέτρων με έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων στην ηλεκτροπαραγωγή από πιθανές περικοπές στην τροφοδοσία μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο. Η έλλειψη φυσικού αερίου για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος, να επηρεάσει την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οικιακών καταναλωτών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
•    Τρίτον: Από την ανάλυση 20 σεναρίων, προκύπτει για την ηλεκτροπαραγωγή ότι:
-    Για την περίοδο 2017 – 2018: Μόνο 2 σενάρια αναμένεται να μην έχουν επίπτωση στον εφοδιασμό της χώρας με φυσικό αέριο, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως χαμηλού κινδύνου, 10 σενάρια χαρακτηρίζονται ως μέσου κινδύνου και 3 σενάρια χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.
-    Για την περίοδο 2018 – 2020: 10 σενάρια αναμένεται να μην έχουν επίπτωση στον εφοδιασμό της Χώρας με φυσικό αέριο, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως ανεκτού (χαμηλού) κινδύνου, 5 σενάρια χαρακτηρίζονται ως μη επιθυμητού (μέσου) κινδύνου ενώ δεν εντοπίστηκε σενάριο μη ανεκτού (υψηλού) κινδύνου.
•    Τέταρτον: Για τους Βιομηχανικούς Καταναλωτές, την περίοδο 2017 – 2018 εντοπίστηκαν 2 σενάρια χαμηλού κινδύνου και 1 σενάριο μέσου κινδύνου, ενώ για την περίοδο 2018 – 2020, οι βιομηχανικοί καταναλωτές δεν υφίστανται επιπτώσεις σε καμία περίπτωση.

Μέτρα για την πρόληψη ενεργειακής κρίσης

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το σχέδιο προληπτικής δράσης που καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψιν την σημαντική και αυξανόμενη συμμετοχή του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, ενσωματώνει μέτρα που δίνουν έμφαση στον περιορισμό των επιπτώσεων και στην ηλεκτροπαραγωγή από πιθανές περικοπές στην τροφοδοσία μονάδων που λειτουργούν με φυσικό αέριο.
Οι δράσεις πρόληψης ενδεχόμενης κρίσης που αξιολογήθηκαν για την περίοδο 2017 – 2018 είναι οι εξής:
•    Ενίσχυση μέτρου διακόψιμων και διακοπτόμενων καταναλωτών,
•    Ενίσχυση χρήσης εναλλακτικού καυσίμου,
•    Χρήση πλωτής δεξαμενής για διατήρηση αποθέματος ΥΦΑ,
•    Πρόσθετες συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου.
Για την περίοδο 2018 – 2020 οι αντίστοιχες δράσεις είναι:
•    Ενίσχυση μέτρου διακόψιμων και διακοπτόμενων καταναλωτών,
•    Χρήση της Ρεβυθούσας για διατήρηση εποχικού αποθέματος ΥΦΑ για την ηλεκτροπαραγωγή
•    Εισαγωγή πρόσθετων κανόνων στην αγορά ηλεκτρισμού για σύνδεση με τη διαθεσιμότητα καυσίμου δεδομένων 5 μονάδων εναλλακτικού καυσίμου.
Το συμπέρασμα που προκύπτει από την αξιολόγηση είναι ότι, τόσο για την περίοδο 2017 – 2018, όσο και για την περίοδο 2018 – 2020, είναι αναγκαία η εφαρμογή του συνόλου των εξεταζόμενων δράσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η μείωση της επικινδυνότητας σε αποδεκτό επίπεδο, με αποδοτικό τρόπο.
Το Σχέδιο, παράλληλα, εξετάζει τα έργα υποδομής που έχουν ενταχθεί στην τρίτη  λίστα των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI List) καθώς και υπό εξέλιξη έργα που έχουν ενταχθεί στο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τη δεύτερη αναβάθμιση του σταθμού της Ρεβυθούσας, τους αγωγούς TAP και IGB, το σταθμό συμπίεσης στους Κήπους, την υπόγεια αποθήκη της Καβάλας, το FSRU της Αλεξανδρούπολης και τον αγωγό East Med      
Τα έργα αυτά αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας σε μεσομάκροπρόθεσμο ορίζοντα, δηλαδή από το 2020 και έπειτα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης