Τελευταία Νέα
Απόψεις

Κίμων Στεριώτης (Οικονομολόγος): Η ελληνική βιομηχανία σε επικίνδυνα χαμηλή πτήση

Κίμων Στεριώτης (Οικονομολόγος): Η ελληνική βιομηχανία σε επικίνδυνα χαμηλή πτήση

Η θετική συμβολή της Βιομηχανίας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα είναι πολύ πιθανώς περιορισμένη για το 2018 σε σχέση με το 2017

Η Ελληνική Βιομηχανία αδυνατεί να επωφεληθεί από την Ισχυρή Ζήτηση που καταγράφεται στην Ευρώπη και διεθνώς και εμφανίζει εξαιρετικά χαμηλούς ρυθμούς ανόδου της Παραγωγής της.
Οι επιτευχθέντες ρυθμοί ανόδου της Βιομηχανικής Παραγωγής της Ελλάδας είναι κατά πολύ χαμηλότερου σε σύγκριση με αυτούς της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (των "28") στο πρώτο πεντάμηνο 2018.
Είναι πρακτικά πολύ δύσκολο να επιτευχθεί μεγάλη επιτάχυνση ανόδου της παραγωγής της Ελλάδας κατά τους επόμενους επτά μήνες του 2018, ώστε να καλυφθεί η "διαφορά" που την χωρίζει από τη βιομηχανία των "28".
Η μεσοπρόθεσμη αύξηση του όγκου της Βιομηχανικής Παραγωγής της Ελλάδας εξασφαλίζεται με συνεχή μείωση του όγκου της χρηματοδότησης της Βιομηχανίας από τις τράπεζες (-3,2% ετήσια μείωση τον Μάιο 2018).
Αυτή η δυσμενής εξέλιξη συνεπάγεται αυξημένες δυσκολίες προώθησης σχεδίων εκσυγχρονισμού και επέκτασης του παραγωγικού δυναμικού των υφισταμένων βιομηχανιών.
Οι Βιομηχανικές Τιμές εμφανίζουν πολύ μεγάλη αύξηση για την Παραγωγή Εσωτερικής Αγοράς, αλλά αυτές είναι επηρεασμένες περισσότερο από τις διεθνείς μεταβολές των ενεργειακών πρώτων υλών: στο 12μηνο που έληξε τον Μάιο 2018: τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 31,2%, ενώ αυτές της παραγωγής βασικών μετάλλων σημείωσαν αύξηση κατά 4,5%.
Οι σχετικές μεταβολές είναι σαφώς πολλαπλάσιες από την ετήσια άνοδο του Πληθωρισμού, ο οποίος όμως είναι σαφώς επηρεασμένος από τη μετακύλιση στα Νοικοκυριά του σημαντικά αυξημένου Ενεργειακού Κόστους.
Η θετική συμβολή της Βιομηχανίας στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα είναι πολύ πιθανώς περιορισμένη για το 2018 σε σχέση με το 2017, που είχε πετύχει μεγάλη άνοδο της Παραγωγής της.
Όμως η μεγάλη άνοδος που κατεγράφη το 2017 ήταν συγκυριακή, λόγω του δημοσιονομικού εκτροχιασμού και των αυξημένων Πιστωτικών Κινδύνων του 2015.
Η ολοκλήρωση τριών Μνημονίων δεν φαίνεται να επέδρασε θετικά στην πορεία της βιομηχανικής παραγωγής, παρά την αισθητή συμπίεση του Μισθολογικού Κόστους και τη Δημοσιονομική Σταθεροποίηση.
Μεσο-μακροπρόθεσμα το Κόστος Χρηματοδότησης προβλέπεται να εξακολουθήσει να κινείται σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά των χωρών της Ευρωζώνης με αρνητικές συνέπειες για το Κόστος Βιομηχανικής Παραγωγής.
Με την Ανεργία να παραμένει σε ποσοστά άνω του 20% (20,2% τον Απρίλιο) και με πρόβλεψη μεγάλων μειώσεων στις Συντάξεις από τις αρχές 2019 η Εσωτερική Ζήτηση θα παραμείνει ανεπαρκής μεσοπρόθεσμα για να στηρίξει μια μεγάλη ανάκαμψη της Ζήτησης για εγχωρίως παραγόμενα βιομηχανικά προϊόντα.
Οι ρυθμοί Βιομηχανικής Απασχόλησης προβλέπεται να παραμείνουν συγκρατημένοι λαμβάνοντας υπόψη τους ρυθμούς μεταβολής της Παραγωγής και τις ισχυρές Αβεβαιότητες που παραμένουν μετά την "έξοδο από τα Μνημόνια" (Πολιτική Ρευστότητα, Φορολογικό Περιβάλλον κλπ).  

Δομικά προβλήματα

Βασικές αιτίες των αρκετά συγκρατημένων αποτελεσμάτων της Βιομηχανικής Παραγωγής της Ελλάδας στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 φαίνεται να είναι:
Οι δυσκολίες ενίσχυσης της "εξωστρέφειας" της Ελληνικής Βιομηχανίας και ο στενός συσχετισμός της Παραγωγής της από την πορεία του εγχώριου ΑΕΠ.
Το "ξεπερασμένο παραγωγικό μοντέλο" που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις Ελληνικές Βιομηχανίες με προϊόντα που προορίζονται για έντονα ανταγωνιστικές αγορές και για είδη με χαμηλή προστιθέμενη αξία.
Οι αρνητικοί ρυθμοί ανόδου της Χρηματοδότησης της Ελληνικής Βιομηχανίας από το Τραπεζικό Σύστημα.
Από την άλλη πλευρά διαπιστώνεται μια συνεχής αύξηση του ύψους των Καταθέσεων των Επιχειρήσεων, που υποδηλώνει έναν οικονομικό εξορθολογισμό και μερική "απεξάρτηση" από το εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα.
Η χαμηλή απορροφητικότητα της Ελληνικής Αγοράς για εγχωρίως παραγόμενα βιομηχανικά εμπορεύματα  που οφείλεται στα χαμηλά Εισοδήματα, το μεγάλο ποσοστό ανέργων, την υπογεννητικότητα κλπ…

Τα στοιχεία της Eurostat

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat

Στους πρώτους πέντε μήνες του 2018 η Βιομηχανική Παραγωγή της Ελλάδας καταγράφει ετήσια "αναιμική άνοδο" μόλις +0,4%, έναντι ισχυρής ανόδου κατά +2,8% που πετυχαίνουν οι βιομηχανίες των "28" της ΕΕ στο ίδιο χρονικό διάστημα, ίδιο ποσοστό ανόδου με αυτό των βιομηχανιών της Ευρωζώνης.
Μεταξύ των πρώτων πενταμήνων των ετών 2017 και 2016 καταγράφεται εντυπωσιακή άνοδος κατά +7,2% για την παραγωγή των Βιομηχανιών της Ελλάδας έναντι μιας συγκρατημένης ανόδου κατά +2,2% και +1,8% για τις Βιομηχανίες της ΕΕ των "28" και της Ευρωζώνης αντίστοιχα.
Όμως, η εντυπωσιακή άνοδος που κατεγράφη στην Ελλάδα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι είχε προηγηθεί κατά το 2015 η "μεγάλη δοκιμασία" της περιόδου συναλλαγματικής και οικονομικής αβεβαιότητας που ολοκληρώθηκε με την επιβολή των capital controls και την υπογραφή του 3ου Μνημονίου…
Έτσι, στη συνέχεια η Βιομηχανική Παραγωγή της Ελλάδας επανήλθε σταδιακά σε φυσιολογικά επίπεδα από το 2016…
Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 (σε μέσα μηνιαία επίπεδα) η Ελλάδα βρέθηκε να είναι στην πέμπτη τελευταία θέση μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες επιδόσεις στον τομέα της  Βιομηχανικής Παραγωγής μαζί με τις Μάλτα, Κροατία, Ιρλανδία και Δανία…
Μεταξύ των χωρών με τις καλλίτερες ετήσιες επιδόσεις στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2018 είναι οι Σλοβενία, Πολωνία Λιθουανία και Ρουμανία…
Στην αντίστοιχη περίοδο του 2017 οι χώρες με τις καλλίτερες επιδόσεις Βιομηχανικής Παραγωγής ήσαν οι Εσθονία, Λεττονία, Τσεχία Ρουμανία, Ελλάδα και Σλοβενία…
Τα ανωτέρω στοιχεία υποδηλώνουν ότι: οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης εμφανίζονται να είναι πολύ περισσότερο δυναμικές στον τομέα της Βιομηχανικής Παραγωγής σε σύγκριση με τις χώρες της Νότιας Ευρώπης…


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης

?>