Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΕΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΕΥ και του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως προβλέπει η συμφωνία, θα συμμετάσχει στην επανεπεξεργασία, τη μελέτη προσομοίωσης και μοντελοποίηση σεισμικών δεδομένων

Σε διεύρυνση της επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας προχώρησαν η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) και το Πολυτεχνείο Κρήτης και ειδικότερα το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μηχανική Πετρελαίου» της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, στο πλαίσιο του διετούς μνημονίου που υπέγραψαν τον Απρίλιο του 2017.
Έτσι, η ΕΔΕΥ προσφέρει τη δυνατότητα δίμηνης θερινής πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Προγράμματος.
Επίσης, σχεδιάζεται η επιστημονική συνεργασία στο πλαίσιο της εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε θέματα υδρογονανθράκων που ενδιαφέρουν την εταιρεία. Παράλληλα, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη πρόγραμμα σεμιναρίων από στελέχη της ΕΔΕΥ στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, για την περαιτέρω ανάπτυξη του τεχνικού υπόβαθρου των μελλοντικών στελεχών στον τομέα της έρευνας, της παραγωγής και της εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
Το μνημόνιο συνεργασίας είχε υπογραφεί στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Πολυτεχνείο Κρήτης των κ.κ. Γ. Μπασιάς και Σ. Μπέλλα, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η προώθηση της συνεργασίας της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων Α.Ε. με τη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, καθώς πλέον η σημασία της έρευνας και αξιοποίησης των πιθανών αποθεμάτων/κοιτασμάτων Ελληνικών υδρογονανθράκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική από οικονομική, κοινωνική και γεωπολιτική σκοπιά.
Το Πολυτεχνείο Κρήτης, όπως προβλέπει η συμφωνία, συμμετέχει μεταξύ άλλων στην επανεπεξεργασία και τη μελέτη προσομοίωσης και μοντελοποίησης σεισμικών δεδομένων που είχαν συγκεντρωθεί από τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο το 2012.
Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της έρευνας στο πεδίο των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, η ΕΔΕΥ έχει υπογράψει από τον Δεκέμβριο του 2017 μνημόνιο συνεργασίας επίσης με το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Η επιστημονική και ερευνητική συνεργασία συνίσταται κυρίως στην επεξεργασία και ομαδοποίηση της βιβλιογραφίας που αναφέρεται στη γεωλογία των περιοχών της Δυτικής Ελλάδας – Ηπείρου, καθώς και στον υποθαλάσσιο χώρο του Ιονίου Πελάγους, την αξιολόγηση των κύριων ρηγμάτων και δημιουργία βάσης δεδομένων στις προαναφερθείσες περιοχές.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης