Ανανεώσιμες

Κατασκευή φωτοβολταϊκών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου - Χάρτες

Κατασκευή φωτοβολταϊκών στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου - Χάρτες
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των δύο αεροδρομίων με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής
Στη κατασκευή δύο φωτοβολταϊκών πάρκων στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου προχωρά η εταιρεία "HERMES AIRPORTS LTD".
Το πάρκο που δημιουργηθεί στο αεροδρόμιο Πάφου θα είναι δυναμικότητας 1,1 MW και θα τοποθετηθεί εντός του αερολιμένα. Το δεύτερο, που θα κατασκευαστεί στο διεθνές αερολιμένα Λάρνακας, θα είναι δυναμικότητας 3,5 MW.
Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των δύο αεροδρομίων με τη μέθοδο της αυτοπαραγωγής.
Η μελέτη των δύο έργων έχει ανατεθεί στην εταιρεία "Νικολαΐδης και Συνεργάτες" και με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλα τα μέτρα, το Τμήμα Περιβάλλοντος έχει δώσει την έγκριση του.
 
12


09

Πηγή: Φιλελεύθερος
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης