Περιβάλλον

Λόγο στις έρευνες υδρογονανθράκων και την Πολιτική Προστασία αποκτά το ΙΓΜΕ που γίνεται ΕΑΓΜΕ

Λόγο στις έρευνες υδρογονανθράκων και την Πολιτική Προστασία αποκτά το ΙΓΜΕ που γίνεται ΕΑΓΜΕ

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, ο νέος φορέας θα συνεργάζεται με την ΕΔΕΥ, παρέχοντας υπηρεσίες σχετικά με τους υδρογονάνθρακες

Αλλάζει όνομα και νομική μορφή εντασσόμενο στο στενό δημόσιο τομέα, εμπλέκεται στην έρευνα υδρογονανθράκων και στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας, ενώ αποκτά ειδική διεύθυνση καταγραφή και αντιμετώπισης φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων.
Ο λόγος για το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) το οποίο μέσω του νομοσχεδίου που αναμένεται να καταθέσει την Παρασκευή (1/3) στη Βουλή ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, μετονομάζεται σε «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» και μετατρέπεται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.
Όπως επισημαίνεται στο νομοσχέδιο, το θεσμικό πλαίσιο βάσει του οποίου λειτουργεί το ΙΓΜΕ, είναι απαρχαιωμένο και χωρίς εξέλιξη από τη δεκαετία του ΄70, με αποτέλεσμα οι αρμοδιότητές του να είναι παρωχημένες και να περιορίζονται σε αποτύπωση του ορυκτού πλούτου της χώρας και γεωτρήσεις.
Με το σχέδιο νόμου, το θεσμικό πλαίσιο εκσυγχρονίζεται κατά τα πρότυπα των ευρωπαϊκών κρατικών γεωλογικών φορέων, με την ίδρυση νέας γεωλογικής Αρχής (ΕΑΓΜΕ) που αναλαμβάνει, για λογαριασμό του κράτους, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο σε ζητήματα γεωλογικών κινδύνων από πλημμύρες, κατολισθήσεις κ.ά., προστασίας του περιβάλλοντος μέσω, π.χ., ελέγχων ποιότητας υπεδάφους και υπόγειων υδάτων και στον έλεγχο των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στο υπέδαφος της Ελλάδας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο ΕΑΓΜΕ απονέμονται αρμοδιότητες όπως ελέγχου των γεωθερμικών πεδίων όχι μόνο στην έρευνα, αλλά και κατά τη λειτουργία τους, η αποτύπωση σταδιακά όλων των υδρευτικών γεωτρήσεων της χώρας, ο έλεγχος μεταλλείων και λατομείων τον οποίο θα παρέχει δωρεάν προς το ΥΠΕΝ που είναι η αδειοδοτούσα αρχή κ.ά.

Τα κύρια σημεία του νομοσχεδίου

Οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου είναι οι εξής:
1.    Συστήνεται, ως γεωλογική υπηρεσία του κράτους, η «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών», με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.).
2.    Στα νέα αντικείμενα της ΕΑΓΜΕ, περιλαμβάνονται:
•    Παροχή γνωμοδοτήσεων και μελέτη σε ζητήματα γεωθερμίας. Τήρηση εθνικού μητρώου γεωθερμικών σημείων σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο.
•    Συνεργασία και παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους υδρογονάνθρακες, στην Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. και σε κάθε άλλη αρμόδια υπηρεσία.
•    Δημιουργία διεύθυνσης Καταγραφής και Αντιμετώπισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων.
3.    Το ΙΓΜΕ καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται πλέον από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών.
4.    Η νέα Αρχή αποτελείται από 6 Διευθύνσεις έναντι των 20 Διευθύνσεων του ΙΓΜΕ.
Όπως επισημαίνεται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ ο αριθμός των θέσεων εργασίας εξορθολογίζεται.
Πάντως στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ότι διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι του ΙΓΜΕ με την ένταξή τους σε τακτικές οργανικές θέσεις της Αρχής.
Επίσης αναγνωρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας τους για μισθολογική και βαθμολογική κατάταξή τους.
Επίσης προβλέπεται διατήρηση και μεταφορά της προσωπικής διαφοράς των αποδοχών τους, ενώ αυξάνεται το ανώτατο όριο απόλυσης στα 67 έτη με 40 έτη υπηρεσίας, αντί για τα  62 έτη και 40 χρόνια υπηρεσίας όπως ισχύει για τους εργαζόμενους των ΝΠΔΔ.

Συμμετοχή στην Πολιτική Προστασία

Σημειώνεται ότι ο νέος φορέας θα συμμετέχει στην οργάνωση της πολιτικής προστασίας της χώρας.
Συγκεκριμένα στη νέα Αρχή, συστήνεται η νέα  Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων, η οποία έχει, ως σκοπό, την έρευνα και την καταγραφή γεωλογικών κινδύνων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τις αρμόδιες αρχές.
Η Διεύθυνση αυτή αποτελείται από τα Τμήματα:
1.    Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Φυσικών Κινδύνων με αρμοδιότητα τους γεωλογικούς κινδύνους, τα κατολισθητικά και τα διαβρωτικά φαινόμενα, δευτερογενών γεωλογικών φαινόμενων λόγω σεισμών, ηφαιστειακούς κίνδυνους, τους υδάτινους κινδύνους και πλημμύρες
2.    Διαχείρισης, Πρόληψης και Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Κινδύνων με αρμοδιότητα τους κινδύνους στο έδαφος και στο υπέδαφος, επιφανειακά και υπόγεια νερά από βιομηχανικά ατυχήματα, ακτινοβολίες, από ραδιενεργά μεταλλεύματα και ορυκτά, βιολογικές καταστροφές και εν γένει ανθρωπογενείς καταστροφές.
Τέλος τα εργαστήρια, οι μελέτες και οι βάσεις δεδομένων του ΙΓΜΕ περνούν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και τίθενται στη διάθεση και διαχείριση της Αρχής.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης