Ηλεκτρισμός

Ζημιές 51,3 εκατ. ευρώ στο β’ εξάμηνο 2018 από Μελίτη και Μεγαλόπολη – Κέρδη για το μέλλον βλέπει η ΔΕΗ

Ζημιές 51,3 εκατ. ευρώ στο β’ εξάμηνο 2018 από Μελίτη και Μεγαλόπολη – Κέρδη για το μέλλον βλέπει η ΔΕΗ

Ο κύκλος εργασιών της Μελίτης ανήλθε στα 56,9 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης στα 103,7 εκατ. ευρώ

Εν αναμονή της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ που  θα πραγματοποιηθεί αύριο Μεγάλη Τρίτη (23/4) και το οποίο αναμένεται να εγκρίνει το τελικό σχέδιο του SPA για την πώληση των μονάδων της Μεγαλόπολης και της Φλώρινας, το ενδιαφέρον τον υποψήφιων επενδυτών είναι επικεντρωμένο στα οικονομικά αποτελέσματα των δυο εταιριών για το δεύτερο εξάμηνο του 2018.
Αυτά αναρτήθηκαν μάλιστα στο data room.   
Σύμφωνα με αυτά και οι δυο εταιρίες το δεύτερο εξάμηνο του 2018 που λειτουργούσαν αυτόνομα από τη ΔΕΗ, καταγράφουν προ φόρων ζημιές, οι οποίες για μεν τη Μελίτη ανέρχονται σε 18.358.359 ευρώ, για δε τη Μεγαλόπολη φθάνουν τα 33.026.186 ευρώ.
Αναλυτικότερα, ο κύκλος εργασιών της Μελίτης για την περίοδο από 30 Ιουνίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 56.935.244 ευρώ, οι λειτουργικές δαπάνες προ φόρων αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες ανήλθαν σε 65.078.454 ευρώ και το EBITDA ήταν αρνητικό κατά 8.143.210 ευρώ.
Οι αμοιβές προσωπικού της Μελίτης ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ και το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων  CO2 19,4 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα για τη Μεγαλόπολη ο κύκλος εργασιών του δεύτερου εξαμήνου του έτους ήταν 103.776.908 ευρώ, οι λειτουργικές δαπάνες προ φόρων, αποσβέσεων, συνολικών καθαρών χρηματοοικονομικών δαπανών και κερδών από συνδεδεμένες εταιρείες ήταν 117.617.374 και το EBITDA ήταν επίσης αρνητικό κατά 13.840.466 ευρώ.
Οι αμοιβές προσωπικού της Μεγαλόπολης ανήλθαν σε 31,5 εκατ. ευρώ και το κόστος της αγοράς δικαιωμάτων CO2 48,7 εκατ. ευρώ.

Κέρδη «βλέπει» στο μέλλον η ΔΕΗ

Πάντως η ΔΕΗ σε σημείωμα της προς τους υποψήφιους επενδυτές με βάση μια σειρά υπολογισμών καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δυο εταιρίες μπορούν να είναι κερδοφόρες.
Μάλιστα εκτιμά ότι εάν και το 2018 είχαν ισχύσει τα μέτρα που ελήφθησαν εν όψει του διαγωνισμού για να καταστούν περισσότερο ελκυστικές οι μονάδες, τότε τα EBITDA της Μελίτης θα ήταν 1,9 εκατ. ευρώ και της Μεγαλόπολης 9,4 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα σε ότι αφορά τη Μελίτη η ΔΕΗ υπολογίζει ότι η μείωση του κόστους προμήθειας του λιγνίτη για το 2020 - μετά τη συμφωνία με τα ορυχεία της Αχλάδας - θα ανέλθει σε 14,5 εκατ. ευρώ, η εξοικονόμηση στη μισθοδοσία λόγω αποχωρήσεων υπολογίζεται σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι κρατήσεις στη λειτουργία της μονάδας που ήταν υποχρεωμένη να κάνει η ΔΕΗ θα μπορούσαν αν δεν είχαν γίνει να αποφέρουν επιπλέον 2,3 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η κατάργηση του ειδικού τέλους λιγνίτη θα επιφέρει όφελος 2,8 εκατ. ευρώ, ενώ 0,45 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να εξοικονομηθεί από προβλέψεις και 0,4 εκατ. ευρώ από αμοιβές τρίτων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα EBITDA της Μελίτης ήταν αρνητικά κατά 13 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά 8,1 εκατ. ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του έτους.  
Σε ότι αφορά τη Μεγαλόπολη τα EBITDA της το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν -20,4 εκατ. ευρώ και το δεύτερο εξάμηνο του έτους -13,8 εκατ. ευρώ.
Στους υπολογισμούς βάση των οποίων η ΔΕΗ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν να είναι θετικά κατά 9,4 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνει μείωση μισθοδοσίας λόγω αποχωρήσεων κατά 18,8 εκατ. ευρώ και λόγω μετατάξεων κατά 2,6 εκατ. ευρώ, όφελος λόγω μη κράτησης των μονάδων 11,8 εκατ. ευρώ, κατάργηση του ειδικού τέλους λιγνίτη 4,7 εκατ. ευρώ, όφελος από προβλέψεις 3,6 εκατ. ευρώ και όφελος από αμοιβές τρίτων 2,2 εκατ. ευρώ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης