Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γενική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ. και διανομή μερίσματος

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Γενική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2019 για εκλογή νέου Δ.Σ. και διανομή μερίσματος
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2019
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα κληθούν να εκλέξουν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου 2019, ενώ θα λάβουν απόφαση σχετικά με τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σημερινή (2/5/2019) ανακοίνωση, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 πμ, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα, για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Ημερησίας Διάταξης:
Θέμα 1ο: Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος.
Θέμα 3ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απαλλαγή των ελεγκτών.
Θέμα 4ο: Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018.
Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας για τον υποχρεωτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2019 και έγκριση της αμοιβής της.
Θέμα 6ο: Έγκριση της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με το ν. 4548/2018.
Θέμα 7ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 8ο: Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα. 2
Θέμα 10ο: Παροχή εξουσιοδοτήσεων.
Θέμα 11ο: Διάφορες ανακοινώσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης