Βιομηχανία

P. Gattaz ( Πρόεδρος Businesseurope) : Τα 4 μηνύματα προς την Ελλάδα και τα 4 προς την ΕΕ

tags :
P. Gattaz ( Πρόεδρος Businesseurope) : Τα 4 μηνύματα προς την Ελλάδα και τα 4 προς την ΕΕ
Η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμεύσεων ενώπιων των εταίρων της και οι όποιες τυχόν συμφωνημένες αλλαγές  δεν πρέπει να δυσκολέψουν τη δημοσιονομική προσαρμογή τόνισε ο πρόεδρος της BUSINESSEUROPE
Ο  Πρόεδρος της BUSINESSEUROPE, κ. Pierre Gattaz, στην ομιλία του προς την ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, κατά την απογευματινή εκδήλωση αναφέρθηκε στην εποικοδομητική του παρουσία του ΣΕΒ στις διεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σκιαγράφησε  τέσσερις κεντρικούς πυλώνες προτεραιότητας:

1.    Πρώτον, την ανάγκη μεταρρυθμιστική δυναμικής που είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές του Ιουλίου. Η επόμενη κυβέρνηση οφείλει να επικεντρωθεί σε μια φιλοαναπτυξιακή στρατηγική, με μείωση της φορολογίας και του μη μισθολογικού κόστους, προκειμένου να απελευθερωθούν δυνάμεις του ιδιωτικού τομέα.  Με δεδομένη την έμφαση της Ελλάδας σε υψηλή φορολογία για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων στη διάρκεια της κρίσης, μια τέτοια προσέγγιση θα είχε πολύ σημαντικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

2.    Δεύτερον, η Ελλάδα οφείλει να εστιάσει στο να καταστεί ελκυστικός επενδυτικός προορισμός. Ο συνδυασμός υψηλού δημοσίου χρέους και αρνητικών δημογραφικών σημαίνει πως η μακρόπνοη βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από σημαντική αύξηση των δημοσίων επενδύσεων.  Παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, οι πιθανοί επενδυτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες όπως για παράδειγμα, η έλλειψη ασφάλειας δικαίου και γραφειοκρατικά εμπόδια. Η αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα στείλει ένα ηχηρό μήνυμα βελτίωσης στη διεθνή επενδυτική κοινότητα.

3.    Τρίτον, οφείλει να συνδεθεί η μισθολογική πολιτική με την παραγωγικότητα και να αποφευχθεί η επιστροφή στις, προ κρίσης, πρακτικές των διαδικασιών συλλογικής διαπραγμάτευσης.   Σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα, δεν υπάρχει πλέον ένα επιχειρηματικό μοντέλο που αρμόζει για όλους.  Πρέπει να παραδεχτούμε πως κάθε επιχείρηση έχει διαφορετικές ανάγκες και δυνατότητες και να αποκεντρωθεί η συλλογική διαπραγμάτευση στο επίπεδο επιχείρησης.  Αυτό θα επιτρέψει σε εργοδότες και εργαζόμενους να συμφωνήσουν σε μισθολογικά κλπ. επίπεδα που αντανακλούν ρεαλιστικά τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης, όπως συμβαίνει και σε πολλές ώριμες ευρωπαϊκές οικονομίες.

4.    Τέταρτον, η Ελλάδα οφείλει να συνεχίσει την εφαρμογή των συμφωνημένων δεσμεύσεων ενώπιων των εταίρων της και οι όποιες τυχόν συμφωνημένες αλλαγές  δεν πρέπει να δυσκολέψουν τη δημοσιονομική προσαρμογή.  Η σχέση της Ελλάδας με τους εταίρους της πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη.   Όπως έχει δείξει η εμπειρία των τελευταίων ετών, όταν αυτή υπάρχει, είναι δυνατοί και καλοί συμβιβασμοί που επιτρέπουν προσαρμογή των πολιτικών στις ειδικές ανάγκες της χώρας, χωρίς να απειλείται η συμμόρφωση στις υποχρεώσεις, και με ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης.  Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα σήμερα απολαμβάνει τα χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού στην ιστορία της, κάτι που θα επιτρέψει την αποταμίευση και ανακατεύθυνση πόρων προς την πραγματική οικονομία.

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης