Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αναχρηματοδότηση δανείων με 50 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Αναχρηματοδότηση δανείων με  50 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου 50 εκατ. με την Alpha
Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2, παρ. 2 περίπτ. (ιγ) της υπ΄αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την υπογραφή κοινοπρακτικού κοινού ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€50.000.000) με την «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Το δάνειο είναι διάρκειας επτά ετών, εκδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3156/2003 και του Ν. 4548/2018 και θα κατευθυνθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων και στην κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης. Το δάνειο θα εκταμιευθεί σε δύο δόσεις των δέκα εκατομμυρίων ευρώ (€10.000.000) και σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€40.000.000).
Η πρώτη δόση θα εκταμιευθεί άμεσα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης