Βιομηχανία

Έτος - σταθμός το 2020 για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ - Οι άξονες αύξησης της κερδοφορίας

Έτος - σταθμός το 2020 για την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ - Οι άξονες αύξησης της κερδοφορίας
Αύξηση των συγκρίσιμων EBITDA κατά 15,3% στο εννεάμηνο του 2019, αγγίζοντας τα 123,5 εκ. ευρώ έναντι 107,2 εκ το 9μηνο του 2018
Μετά από ενα καλό 9μηνο για το 2019 ανάλογα με τις περιστάσεις του εμπορικού πολέμου, της μηδενικής ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία και της λογιστικής πτώσης των αποτελεσμάτων εξαιτίας της αποτίμησης των μετάλων η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ βλέπει με αισιοδοξία την συνέχεια καθώς τα μέχρι τώρα αποτελέσματα πιστοποίησαν την αντοχή της εταιρίας στις διεθνείς αγορές.
Το μάνατζμεντ εκφράζει την ικανοποίησή του για την διατήρηση των περιθωρίων κέρδους και προσβλέπει στην έναρξη λειτουργίας της νέας επένδυσης από τον Απρίλιο του 2020, το γνωστό θερμοέλαστρο, που θα επιτρέψει μια αύξηση της παραγωγής από τους 300.000 τόνους ετησίως στους 360.000  με 400.000 καλύπτοντας σταδιακά το σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας.
Αυτό θα επιτρέψει μεταξύ άλλων την βελτίωση της ποιότητας παραγωγής coil με παράλληλη αύξηση της ποσότητας, καθιστώντας τα προϊόντα πιο ανταγωνιστικά και με μεγαλύτερο όγκο.
Η εταιρία ανοίγει διαρκώς νεες niche markets όπως στα τμήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπου χρησιμοποιείται ορείχαλκος.
Τα προϊόντα χαλκού έχουν διευρυνόμενη εφαρμογή γενικά στα νεά και πιο σύγχρονα μοντέλα αυτοκινήτων ιδιαίτερα δε στα ηλεκτρικά.
Οι εφαρμογές είναι πολλές και αφορούν για παράδειγμα τα τμήματα σύνδεσης των μπταταριών με το μηχανολογικό τμήμα κλπ.
Οι αγορές της Ευρώπης αλλά και των ΗΠΑ, παρά την μηδενική ανάπτυξη της πρώτης αλλά και των δασμών της δεύτερης δεν δείχνουν να σταματούν μια προσπάθεια διείσδυσης, που σε συγκρίσιμα επίπεδα κινείται ανοδικά.
Σημειώνεται ότι η παραγωγή μετά την ολοκλήρωση της νέας επένδυσης μπορεί να αυξηθεί και στους 800.000 τόνους, δοθέντος όμως ότι θα υπάρξουν και νέες επενδύσεις σε συμπληρωματικούς τομείς.

Άνοδος του όγκου πωλήσεων κατά 3,1% για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι του πρώτου εννεαμήνου του 2018

Η ElvalHalcor συνέχισε την οργανική της ανάπτυξη, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται κατά 3,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, βελτιώνοντας το προϊοντικό μίγμα και τις τιμές κατεργασίας.
Ωστόσο, καθώς οι τιμές των μετάλλων συνέχισαν να μειώνονται σε σύγκριση με το πρώτο ενvεάμηνο του 2018, με τις μέσες τιμές του αλουμινίου, του χαλκού και του ψευδαργύρου να είναι μειωμένες κατά 11,1%, 3,4% και 8,4% αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 1,599.8 εκ. ευρώ το πρώτο εννεάμηνο του 2019, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με πέρυσι (1.599,4 εκ. ευρώ).
Τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA), που απεικονίζουν καλύτερα την οργανική κερδοφορία της ElvalHalcor να βελτιωθούν κατά 16,4 εκ. ευρώ ή 15,3% στο εννεάμηνο, αγγίζοντας τα 123,5 εκ. ευρώ έναντι 107,2 εκ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.
Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 122,1 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019 έναντι 126,2 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2018 λόγω των λογιστικών αποτελεσμάτων μετάλλου, τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημία 4,6 εκ. ευρώ για την τρέχουσα περίοδο, έναντι κέρδους 17,5 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Αυτή η μείωση, προήλθε από την πτωτική πορεία των τιμών των μετάλλων στις διεθνείς αγορές και επηρέασε τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), που διαμορφώθηκαν σε 118,9 εκ. ευρώ για την περίοδο, έναντι 124,6 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2018.
Tο ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 21,3% το πρώτο εννεάμηνο του 2019 σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ως αποτέλεσμα της μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού, η οποία επιτεύχθηκε μέσω της αναδιαπραγμάτευσης των όρων δανεισμού της μητρικής και των θυγατρικών. Η αυξημένη οργανική κερδοφορία του Ομίλου, όπως αποτυπώνεται στα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, υπερκέρασαν τη μείωση του αποτελέσματος του μετάλλου, οδηγώντας τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων σε 60,2 εκ. ευρώ έναντι 52,9 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
Τέλος, τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 43,0 εκ. ευρώ για το πρώτο εννεάμηνο του 2019, έναντι 43,4 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2018.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης