Χρηματιστήριο

Θετικές αναλύσεις για την μετοχή της ΔΕΗ μετά τα αποτελέσματα - Επιχειρεί διάσπαση της ζώνης 3,35 ευρώ

Θετικές αναλύσεις για την μετοχή της ΔΕΗ μετά τα αποτελέσματα - Επιχειρεί διάσπαση της ζώνης 3,35 ευρώ
Οι αναλυτές προσβλέπουν στην φιλόδοξη αναδιάρθρωση
(upd)Θετική εικόνα δημιουργήθηκε στους ξένους επενδυτές από την πορεία μείωσης των ζημιών της ΔΕΗ αλλά και την προοπτική δημοσιοποίησης του business plan.
Σύμφωνα με πληροφορίες η ΑΧΙΑ έχει εκδώσει ανάλυση προς τους πελάτες της, που δίνει σύσταση αγορά για την μετοχή ενόψει της αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ με τιμή στόχο τα 7,3 ευρώ.
Θετικά επίσης είναι και τα σχόλια της Παντελάκης ΑΧΕΠΕY.
Η μετοχή κινείται ανοδικά με υψηλό τα 3,37 ευρώ και όγκο συναλλαγών που υπερβάινει τα 890.000 τεμάχια.
Επιχειρεί διάσπαση της ζώνης, όπου είναι το υψηλό του 2018 αλλά και το υψηλό 5ετίας από το 2015.
Όπως αναφέρει η ανάλυση της Pantelakis το καθαρό EBITDA ήταν στο τρίτο 3μηνο 88 εκατ ευρώ και τα οφέλη σε ετήσια βάση θα ενέλθουν σε 490 εκατ.από τα ληφθέντα μέτρα.
Οι ζημίες για το τρίτο τρίμηνο ήταν 78 εκατ ευρώ, ενώ για το σύνολο του 9μήνου με τις απομειώσεις των λιγνιτικών η ζημία ήταν υψηλότερη στα 376 εκατ ευρώ.
Όπως σημειώνει ο νουνεχής αναλυτής κ. Π.Ματζάβας, τα πράγματα είναι στο κόκκινο και πολλά πρέπει vα γίνουν.
Tα κόστη ανέβηκαν λόγω των CO2 και το καθαρό συγκρίσιμο EBITDA (χωρίς τα έκτακτα του 2018) υποχώρησε 73% στο 9μηνο.
Το καθαρό χρέος είναι σταθερό σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο αλλά υψηλότερο σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Όπως αναφέρει η ανάλυση η κατεύθυνση που έχει δοθεί από την δίοκηση είναι EBITDA 800-900 εκατ για το 2020, που θα μειώσουν την σχέση καθαρό χρέος προς EBITDA στο 4 - 5, καθιστώντας το πιο διαχειρίσιμο.
Τα επόμενα κρίσιμα βήματα είναι η είσπραξη των ΥΚΩ, οι προκαταβολές από το κράτος του 2020, η τιτλοποίηση και ο στόχος της έκδοσης ομολόγου.
H μετοχή έκλεισε στα 3,29 ευρώ με όγκο που ξεπέρασε τα 1 εκατ τεμάχια.

Η τεχνική ανάλυση της ΔΕΗ σύμφωνα με την Fast Finance


4444
Tα αποτελέσματα 9μηνου

 
Αύξηση κύκλου εργασιών 3,4% στα 3,6 δισ. ευρώ παρουσίασε η ΔΕΗ στο 9μηνο του 2019 και περιορισμό των ζημιών έναντι του 9μηνου του 2018, οι οποίες ωστόσο άγγιξαν τα 353,2 εκατ.ευρώ.
Συγκεκριμένα συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση, λόγω αυξημένων τιμών CO2 και δημοπρασιών ΝΟΜΕ.
Μείωση σημείωσε η λιγνιτική παραγωγής κατά 27,9% ενώ τα προσαρμοσμένα  EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 73% σε € 96,9 εκατ. (από € 359,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδοτου 2018)
Σύμφνα με την επιχείρηση αναμένεται αντιστροφή της τάσης στα επόμενα τρίμηνα, ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται από 1.9.2019 και του σχεδίου ανάταξης και εκσυγχρονισμού της Εταιρείας, που θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα
Ειδικότερα το εννεάμηνο 2019 η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% ενώ η αύξηση της συνολικής ζήτησης, στην οποία περιλαμβάνεται και η ηλεκτρική ενέργεια για εξαγωγές, περιορίσθηκε σε 1,1% λόγω μείωσης των εξαγωγών των Τρίτων από το β’ τρίμηνο του έτους και μετά.
Η μείωση αυτή παρατηρήθηκε σε συνέχεια απόφασης της ΡΑΕ που έθεσε περιορισμούς ως προς την εξαγωγή προθεσμιακών προϊόντων ΝΟΜΕ, με αποτέλεσμα και οι ποσότητες ΝΟΜΕ που απορροφήθηκαν να περιοριστούν από το β’ τρίμηνο και μετά, γεγονός που καταδεικνύει ότι σημαντικό μέρος των ποσοτήτων ΝΟΜΕ χρησιμοποιούνταν για εξαγωγές αντί για το άνοιγμα της εγχώριας λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Mερίδια και Παραγωγή

Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 76,1% από 82,3% το εννεάμηνο του 2018 και αντίστοιχα οι πωλήσεις της ΔΕΗ σε GWh μειώθηκανκατά 5,2%.
Ειδικότερα, το μέσο μερίδιο αγοράς στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα περιορίσθηκε σε 71,8% τον Σεπτέμβριοτου 2019 από 79,4% τον Σεπτέμβριοτου 2018, ενώ το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, ανά τάση, ήταν 96,9% στην Υψηλή Τάση, 45,6% στη Μέση Τάση και 77% στη Χαμηλή Τάση, έναντι 97,9%, 60,5% και 83,6% τον Σεπτέμβριοτου 2018 αντίστοιχα.
Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 47,2% της συνολικής ζήτησης στη χώρα (43,4% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το εννεάμηνο του 2018 ήταν 54,3% (51,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα).
Η παραγωγή της ΔΕΗ ήταν μειωμένη κατά 13,3% στις 20.364 GWhέναντι 23.482 GWhπέρυσι. Η μείωση αυτή  οφείλεται  στη  χαμηλότερη  παραγωγή  από λιγνιτικές μονάδες κατά  27,9% ή  3.081  GWhκαι  από υδροηλεκτρικές μονάδες κατά 37,1% ή 1.585 GWh.
Αντίθετα,η παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 35,5%, ή 1.544 GWh. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσηςτης παραγωγήςαπό λιγνιτικές μονάδες (1.975 GWh) σημειώθηκε στο γ’ τρίμηνο 2019 λόγω χαμηλότερων τιμών φυσικού αερίου που καθιστούν τις λιγνιτικές μονάδες ακόμα πιο ακριβές σε σχέση με τις μονάδες φυσικού αερίου.

dei29.11

Ο κύκλος εργασιών, παρά τον μειωμένο όγκο πωλήσεων λόγω απώλειας μεριδίου αγοράς, αυξήθηκε το εννεάμηνο 2019 κατά € 119,3εκατ. ή 3,4%, κυρίως λόγω:-αύξησης της ζήτησης από το υφιστάμενο πελατολόγιο,-αύξησης των εσόδων από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θερμικών μονάδων στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και των εσόδων από τέλη χρήσης Δικτύου Διανομής που εισπράττονται από Τρίτους Προμηθευτές -μερικής ανάκτησης των δαπανών CO2 από τα τιμολόγια Μέσης και Υψηλής Τάσης,-μείωσης της έκπτωσης συνέπειαςαπό 15% σε 10% με ισχύ από 1.4.2019 και σε 5% από 1.9.2019.
Οι λειτουργικές δαπάνες όμως επιδεινώθηκαν κατά 12,2% ή € 381,5εκατ. ως αποτέλεσμα των ιδιαίτερα αυξημένων δαπανών ενεργειακού ισοζυγίουκατά € 547,2εκατ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως :-στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης Οριακής Τιμής Συστήματος κατά 14,8% και στο μεγαλύτερο όγκο αγορών ενέργειας-στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 λόγω του υπερδιπλασιασμού της τιμής τους, -στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο λόγω μεγαλύτερων ποσοτήτων αλλά και αύξησης της τιμής κατά 6,4%και -στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ.
Αντίθετα, θετική επίδραση στις λειτουργικές δαπάνες είχε ημείωση της δαπάνης μισθοδοσίας, των λοιπών δαπανώνκαι των προβλέψεων για εκκρεμοδικίες.
Ως αποτέλεσματων ανωτέρω, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA)–προσαρμοσμένα για την επίπτωση του ΕΛΑΠΕ, την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού και την εκκαθάριση ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών-συρρικνώθηκαν κατά 73% σε €96,9εκατ.έναντι € 359,2 εκατ. πέρυσι.
Αντίστοιχα, τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα προ φόρων του εννεαμήνου 2019 διαμορφώθηκαν σε ζημίες € 451,2εκατ. έναντι ζημιών €215,6εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Οι συνολικές επενδύσεις το εννεάμηνο 2019 ανήλθαν σε € 508,8εκατ. έναντι € 528,6εκατ. το εννεάμηνο 2018.
Το καθαρό χρέος στις 30.9.2019 ήταν € 3.906,7εκατ., αυξημένο κατά € 214,3εκατ. σε σχέση με την 31.12.2018.
Η ΔΕΗ εξετάζει τις πιθανές εναλλακτικές σε σχέση με την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.

Στάσσης: Στο 9μηνο συνχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Γιώργος Στάσσης δήλωσε:«Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2019 συνεχίστηκε η αρνητική επιβάρυνση από τις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου τόσο λόγω της αύξησης των τιμών καυσίμων, Οριακής Τιμής Συστήματος και δικαιωμάτων CO2 όσο και λόγω των αυξημένων αναγκών για αγορές ενέργειας και παραγωγή από φυσικό αέριο στο γ ́ τρίμηνο του 2019 εξαιτίας της σημαντικής μείωσης της λιγνιτικής παραγωγής.
Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε η αρνητική επίδραση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς παρά την κατάργησή τους, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη στην παράδοση μέχρι τον Αύγουστο του 2020 των σχετικών ποσοτήτων που έχουν δημοπρατηθεί στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.Η  εικόνα  αυτή  αναμένεται  να  αντιστραφεί  στα  επόμενα  τρίμηνα, καθώς  θα  αρχίσει  να αποτυπώνεται η θετική επίπτωση στη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας από τα μέτρα που αποφασίσαμε την 1.9.2019, ενώ ήδη νομοθετήθηκε η απόδοσητων ΥΚΩ παρελθόντων ετών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν στο πρώτο τρίμηνο του 2020 ενισχύοντας περαιτέρω την ρευστότητα της Εταιρείας.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή ενισχύει τον απογαλακτισμό της ΔΕΗ από τον στενό εναγκαλισμό των διαδικασιών του Δημοσίου, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει επί ίσοις όροιςμε τον ανταγωνισμό.
Η ΔΕΗ πλέον αλλάζει. Σήμερα έχουμε θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανάταξης και εκσυγχρονισμού της εταιρείας ώστε να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις σύγχρονες προκλήσεις στο χώρο της ενέργειας.
Να γίνει ξανά υγιής!
Στο νέο Business  Plan,το οποίο καταρτίζεται και θα ολοκληρωθεί στις επόμενες εβδομάδες, η ΔΕΗ θα παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες για την επόμενη πενταετία. Σε αυτές περιλαμβάνονται:
- Η  επιτάχυνση  της  απόσυρσης  λιγνιτικών  μονάδων  και  η  προώθηση  των  επενδύσεων  σε  ΑΠΕ προκειμένου ο Όμιλος να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά αυτή τα επόμενα χρόνια.
- Ο εκσυγχρονισμός της Εμπορίας με νέα εμπορική πολιτική και προϊόντα, όχι μόνο οριζόντια αλλά στοχευμένα.
- Ο ψηφιακός μετασχηματισμός όλου του Ομίλου στην παραγωγή, τα δίκτυα, την εμπορία.Οι στρατηγικές αυτές προτεραιότητες εκτιμούμε ότι θα συμβάλλουν στη μετεξέλιξη της ΔΕΗ σε μία μοντέρνα, ισχυρή και κερδοφόρα εταιρεία, που θα λειτουργεί προς όφελος τόσο των μετόχων, όσο και των καταναλωτών»

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης