Ενέργεια

Στην ΕΔΕΥ τα διεθνή έργα της ΔΕΠΑ με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Στην ΕΔΕΥ τα διεθνή έργα της ΔΕΠΑ με τροπολογία του ΥΠΕΝ
Με την ίδια τροπολογία, επισπεύδεται η μεταφορά προσωπικού από τη ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ
Με τροπολογία του ΥΠΕΝ, μεταφέρονται στην ΕΔΕΥ τα διεθνή πρότζεκτ της ΔΕΠΑ, με την ένταξη στην εταιρεία της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, επιδιώκεται ο σταδιακός μετασχηματισμός της ΕΔΕΥ σε ένα μοντέλο πιο ευέλικτο και σύγχρονο, σύμφωνο με τις καλές πρακτικές των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εμπειρία στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων. Σε αυτή τη φάση εισάγονται οι απαραίτητες αλλαγές για να οδηγήσουν την ΕΔΕΥ στην επόμενη ημέρα, της υποδοχής της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ, που δραστηριοποιείται σε συναφές αντικείμενο και απαιτεί ανάλογη τεχνογνωσία.

Στην ΕΔΕΥ "περνά" το 65% της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, ενώ το υπόλοιπο 35% από τα ΕΛΠΕ. Με τις επόμενες διατάξεις (παρ. 2, 3) τροποποιείται ο σκοπός και οι αρμοδιότητες της ΕΔΕΥ, προκειμένου να συμπληρωθεί με τους σκοπούς που θα επιδιωχθούν κατά και μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της ΔΕΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΕ, όπως την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες και της παρέχεται η απαραίτητη ευελιξία να συμμετέχει ή να αναπτύσσει νέες συναφείς δραστηριότητες, δεδομένων των συνεχών και ριζικών εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας στο άμεσο μέλλον, ενώ προβλέπεται ως πόρος της και επιχορήγηση από τον τακτικό Προϋπολογισμό (παρ. 4).

Εισάγεται σύντομη διαδικασία μεταφοράς εξειδικευμένου προσωπικού από την εταιρεία ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ, ενόψει του επείγοντος χαρακτήρα του έργου μετασχηματισμού της Εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Η εν λόγω διαδικασία αφορά μεμονωμένες περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίοι θα μεταφέρονται με απόφαση των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών κατόπιν αιτήσεως που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την 30/09/2020.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στη ΔΕΗ υπάρχει ήδη εμπειρία στελεχών και εξειδικευμένου προσωπικού της για παρόμοιο εγχείρημα μετασχηματισμού της εταιρείας, κρίνεται σκόπιμη η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της ΔΕΗ στις αντίστοιχες εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ προς το σκοπό της αρτιότερης και αποτελεσματικής έκβασης της αναδιάρθρωσής του.

Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη μέτρων (με Υπουργική Απόφαση) για αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας που επιφέρουν κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους οι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού - Θερμότητας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης