Τελευταία Νέα
Βιομηχανία

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Η Σωληνουργεία Κορίνθου δεσμεύεται για μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα
Ο μεγάλος στόχος για το 2020

Η Σωληνουργεία Κορίνθου υποστηρίζει τις αρχές της συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και έχει υλοποιήσει σημαντικές ενέργειες για ένα μέλλον χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Στο πλαίσιο αυτό έχει προχωρήσει σε ενέργειες με στόχο, το 2020, να γίνει ο πρώτος παγκοσμίως παραγωγός σωλήνων χάλυβα που οι δραστηριότητες του είναι μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα (carbon neutral).

Για να επιτύχει το μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, η Σωληνουργεία Κορίνθου εστιάζει στην:

  • Αποκλειστική χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την ηλεκτροδότηση των δραστηριοτήτων της: Η Εταιρία δεσμεύεται για την αποκλειστική χρήση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποίησε συμφωνία με την ΔΕΗ για τη διασφάλιση του 100% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η συμφωνία αφορά to 2019 και τη μονάδα παραγωγής σωλήνων χάλυβα στη Θίσβη, Βοιωτίας που παράγει προϊόντα για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και των κατασκευών. Η ηλεκτρική ενέργεια αφορά το 91% των συνολικών ενεργειακών αναγκών της Εταιρίας. Σε αντίστοιχη συμφωνία προχώρησε πρόσφατα και η Hellenic Cables με την Enel Green Power για τις δικές της παραγωγικές μονάδες, στο πλαίσιο της γενικότερης στρατηγικής της Cenergy Holdings για την ενεργειακή μετάβαση.
  • Αναβάθμιση της ενεργειακής αποδοτικότητας (Energy Efficiency) : Η Εταιρία είναι πιστοποιημένη για την ενεργειακή διαχείριση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2011, ενώ το 2019 υλοποίησε έργα βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας για τα οποία μάλιστα βραβεύτηκε στα Energy Mastering Awards 2019.
  • Μείωση και αντιστάθμιση αποτυπώματος άνθρακα: Πρωτοβουλίες για τη μείωση του εναπομείναντος ποσοστού αποτυπώματος άνθρακα είναι σε εξέλιξη όπως η υποκατάσταση καύσης υδρογονανθράκων στις μονάδες παραγωγής με μορφές καθαρής ενέργειας. Η τελική αντιστάθμιση του αποτυπώματος άνθρακα προβλέπεται να γίνει μέσα από δράσεις αφαίρεσης της ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα που εκλύεται στην ατμόσφαιρα μέσω εγκεκριμένων προγραμμάτων των Ηνωμένων Εθνών όπως η δενδροφύτευση.

Οι δράσεις μας περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 14064:2018, τον σχεδιασμό και εν τέλει την υλοποίηση παρεμβάσεων και την πιστοποίηση για την καθαρή μηδενική εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου (carbon neutral - GHG Scope 1 & 2).
Με αυτόν τον τρόπο η Σωληνουργεία Κορίνθου αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο στον κλάδο της, στο πλαίσιο της  παγκόσμιας προσπάθειας για την ενεργειακή μετάβαση, ενώ σκοπεύει να επεκτείνει τις πρωτοβουλίες της στην υιοθέτηση πρακτικών κυκλικής οικονομίας και μείωσης αποτυπώματος άνθρακα στην εφοδιαστική της αλυσίδα.  

www.worldenergynews.grΡoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης