Επικαιρότητα

«Φοροbonus» και εξπρές επιστροφές φόρων για όσες επιχειρήσεις εφαρμόσουν τα e - βιβλία από τις 20 Ιουλίου 2020

«Φοροbonus» και εξπρές επιστροφές φόρων για όσες επιχειρήσεις εφαρμόσουν τα e - βιβλία από τις 20 Ιουλίου 2020
Ξεκινά η σταδιακή κατάργηση των χάρτινων τιμολογίων
Δέσμη φορολογικών κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν από τις 20 Ιουλίου να εφαρμόζουν το νέο μέτρο της ηλεκτρονικής τήρησης των βιβλίων καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών.
Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση προβλέπεται μείωση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων κατά 1 ή 2 χρόνια, εξπρές επιστροφές φόρων αλλά και μεγαλύτερες εκπτώσεις από τα ακαθάριστα έσοδα.
Τα κίνητρα περιλαμβάνονται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών η οποία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις μικροπιστώσεις.
Τα e - βιβλία θα τεθούν σε πιλοτική εφαρμογή από το δεύτερο εξάμηνο του 2020 καταργώντας  πλήρως από το 2021τα χάρτινα τιμολόγια.
Σύμφωνα με τη διάταξη οι επιχειρήσεις που θα επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω οποιουδήποτε παρόχου για τα φορολογικά έτη μέχρι και το έτος 2022 θα απολαμβάνουν τις εξής παροχές:

1.            Μείωση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων από 5 χρόνια σε 3 για τον εκδότη του τιμολογίου και σε 4 για τον λήπτη.

2.            Μείωση από 90 σε 45 ημέρες του χρόνου εντός του οποίου η φορολογική διοίκηση εξετάζει τα αιτήματα επιστροφής φόρου, τα οποία αφορούν το φορολογικό έτος ή τα φορολογικά έτη, για τα οποία οι εκδότες επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

3.            Απόσβεση στο 100% της δαπάνης  τεχνικού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
Το μέτρο ισχύει για τους εκδότες.

4.            Αναγνώριση έξτρα δαπανών σε ποσοστό 100% από τα ακαθάριστα έσοδα  που συνδέονται με την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Τα  κίνητρα παρέχονται για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν μετά την 1η Ιανουάριου 2020 και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022.

Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του έργου της διαβίβασης δεδομένων στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων - myDATA θα γίνει σε στάδια, ώστε να δοθεί αναγκαίος χρόνος προσαρμογής στην ηλεκτρονική επικοινωνία των επιχειρήσεων με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

-                 Για όσες επιχειρήσεις επιλέξουν ως τρόπο έκδοσης των παραστατικών τους την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει την 20ή Ιουλίου 2020.

-              Για τις επιχειρήσεις που δεν θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου και εκδίδουν τα παραστατικά τους, είτε χειρόγραφα είτε ηλεκτρονικά με χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/λογιστικό, ERP), η υποχρέωση διαβίβασης των δεδομένων των παραστατικών εσόδων ξεκινάει από την 1η Οκτωβρίου 2020.

-              Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ξεκινάει η διαβίβαση των στοιχείων λιανικής.

Με άλλες τροπολογίες του υπουργείου Οικονομικών:

-              Παρατείνεται κατά έξι μήνες η προθεσμία που δίνεται στους κατασκευαστές οικοδομών προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής ΦΠΑ για την πώληση ακινήτων χωρίς ΦΠΑ.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και 30 Ιουνίου 2020 ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1 Ιουλίου 2020 και εφεξής εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.

-              Αξιόγραφα, οφειλόμενα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1η Ιουνίου 2020 έως τις 15 Ιουλίου 2020, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός 75 ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.
Επίσης αναστέλλονται, κατά επιπλέον 60 ημέρες, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιόγραφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα.

-              Αυξάνονται από 2 σε 4 οι ετήσιες ισόποσες καταβολές δόσεων του αντιτίμου για τη χορήγηση της άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

www.bankingnews.gr
www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης